Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-12-13 18:37

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/barnkonventionen-far-inte-bli-hinder-for-barns-religion/

DN Debatt

DN Debatt. ”Barnkonventionen får inte bli hinder för barns religion”

I konventionen finns både föräldrarnas ansvar att förmedla en trosuppfattning till sina barn och säkra barnens rätt att när det är moget att ta avstånd från den trosuppfattning de fostrats till under sin uppväxt, skriver artikelförfattarna. Bilden från en konfirmation i Falkenbergs kyrka. Foto: Anders Good/TT

DN DEBATT 19/11. Vid årsskiftet blir barnkonventionen svensk lag. Vi ser stora utmaningar när konventionens regler konkret ska tolkas. Vi uppmanar därför riksdag och regering att tydliggöra vad konventionens artikel 14 konkret innebär både för rätten till tro och för rätten att inte tro. Vi erbjuder nu vår expertis till lagstiftare, myndigheter och lokalt, skriver Sveriges kristna råd.

I dag, 20 november, är det 30 år sedan barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling och vid årsskiftet inkorporeras den i svensk lag. Barn och religion är ett ämne som ofta skapar debatt och spänningar. Religions- och övertygelsefrihet ges tolkningen att icke-tro är standard och tro en mer eller mindre ovälkommen avvikelse.

Vi ser tydliga strömningar i vårt samhälle som förespråkar att barn ska växa upp i en religionsfri värld:

• I det nya förslaget till läroplan har Bibeln och andra heliga skrifter tagits bort som referenslitteratur i religionskunskapen.

Röster i riksdagen vill förbjuda omskärelse av pojkar som inte sker av medicinska skäl.

Scoutverksamhet hotas av uteblivna bidrag för att de arrangeras av kristna församlingar.

Regeringen utreder ett förslag om förbud av nyetablering av konfessionella friskolor.

Rektorer tvekar kring skolavslutningar i kyrkan utifrån att skolan ska vara fri från konfessionella inslag och man är restriktiv med att bjuda in sakkun­niga religionsföreträdare, såsom imamer, präster och rabbiner, till religionslektionerna.

Artikel 14 i barnkonventionen ”Tanke, samvets- och religionsfrihet” slår fast att varje barn har rätt till religions­frihet. Denna frihet betyder såväl frihet att ha och utöva en tro som frihet att inte ha en tro. Nyanserna i tolkningen av barnkonventionen som lag kommer att vara oerhört viktiga.

Mer än sex miljoner svenskar är medlemmar i någon kyrka, motsvarande siffra för idrottsrörelsen är drygt tre miljoner.

Sverige är en sekulär stat där religion och stat är skilda åt. Det är bra. Men Sverige är inte ett sekulärt samhälle. Som människor har vi ett medfött behov av gemenskap och existentiellt sammanhang. Mer än sex miljoner svenskar är medlemmar i någon kyrka, motsvarande siffra för idrottsrörelsen är drygt tre miljoner. Omkring en halv miljon barn och vuxna i Sverige deltar varje vecka regelbundet i exempelvis gudstjänster eller barnaktiviteter i kyrkan. Trossamfunden är en betydande folkrörelse i vårt land.

Trots detta framställs religiös tro ofta som något privat. När religionen syns i det offentliga rummet kan den upp­fattas som provocerande. När barnkonventionen blir svensk lag är det väsentligt att dess skrivningar uttolkas på ett sätt som motsvarar barnkonventionens intention. Här menas att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut och åtgärder som rör barnet. Konventionen vill ge förutsättningar för barnet att utvecklas, bland annat i andligt avseende.

Artikel 27 i barnkonventionen ger varje barn rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Konventionen kräver alltså att samhället tar ansvar inte bara för barnets fysiska utan också för dess andliga utveckling. Barnkonventionens formuleringar ger i flera artiklar vägledning om vad som behövs för att barn ska kunna utvecklas tillsammans med andra människor. I artikel 29 sägs att barnet ska förberedas för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar.

Det är en rättighet att säkra barnets tillhörighet till en kultur där religion ofta är central. Men med religionsfriheten följer också betydelsen av att säkra barnets möjlighet att välja bort vårdnadshavarnas religiösa övertygelse om och när barnet så önskar. Den möjligheten har barnkonventionen tagit hänsyn till i artikel 5 som sätter föräldrarnas ansvar i relation till barnets ”fortlöpande utveckling”. I konventionen finns alltså både föräldrarnas ansvar att förmedla en trosuppfattning till sina barn och säkra barnets rätt att när det är moget att ta avstånd från den trosuppfattning det fostrats till under sin uppväxt. Maktrelationerna mellan barn och förälder är inte neutrala, därför är friheten till och från religion helt grundläggande.

De internationella konventionerna kom till för att skydda individen från statligt överförmynderi, efter att andra världskriget visat på konsekvenserna av totalitära samhällen. De skrevs för att markera att individens frihet går före staten och för att säkra rätten för den enskilde att göra sina egna livsval. Barnkonventionens utgångspunkt är att barnet befinner sig i en familjs vård som ska vara sammanhanget för den kärlek och omvårdnad som det behöver för att fostras och utvecklas. Samhällets roll är inte att ta över denna roll, utan att stödja familjen i dess ansvar. Just därför fastslår konventionerna exempelvis rätten att starta och driva skolor på filosofisk, religiös eller alternativ pedagogisk grund utan diskriminerande inskränkningar.

Den 19 december ska utredningen ”Konfessionella inslag i skolväsendet” redovisas. På uppdrag av regeringen utreds vad som behövs för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. Dessa skolor lever i ett spänningsfält mellan religiösa huvudmän, föräldrarnas ansvar, barnets religionsfrihet och statliga regleringar. Alla friskolor utgår från någon form av värderingsgrund men just de konfessionella ska enligt regeringen stoppas. Några hållbara skäl för denna diskriminering finns inte. 

Ett av huvudargumenten mot skolorna är att de sorterar elever efter tro, vilket är något som inte stämmer; de omfattar såväl religiös som socio-ekonomisk mångfald. Vi ser att konfessionella skolor ger redskap för elever att tolka sin samtid och sin värld vilket ger möjlighet att ta ställning i viktiga värdefrågor. Samtidigt som barnkonventionen, som inkluderar barnens rätt till religionsfrihet blir lag, arbetar nu regeringen för att stoppa nyetableringen av konfessionella friskolor. Hur stämmer det överens?

Kyrkor och trossamfund bidrar med väsentlig kunskap i ett samhälle där vetskap om religion behöver ingå i livskompetensen. Vi vill erbjuda vår expertis när barnkonventionen blir svensk lag genom rådgivning, utbildning och samtal på det lokala planet och som stöd till myndigheter och lagstiftare.

Vi uppmanar riksdag och regering att:

Inse att samhällets ansvar för barnets andliga och existentiella utveckling är lika stort och gemensamt som ansvaret för barnets fysiska, psykiska, moraliska och sociala utveckling.

Identifiera och bejaka de religiösa grupper som vill bidra till samhällets utveckling. Sök fakta och lyft fram sakkunskap i samtal och beslut som rör barn och religion.

Tydliggör vad barnkonventionens artikel 14 konkret innebär både för rätten till tro och för rätten att inte tro.

Stärk de konfessionella friskolornas position och öka tillsynen av alla friskolor för en god kvalitet på undervisningen.

Ämnen i artikeln

Barn
Religion
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Rätta artikel

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt