”Basinkomst räddar jobben och ökar jämställdheten” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Basinkomst räddar jobben och ökar jämställdheten”

”Arbetslinjen” fungerar inte. Det är inte med fler utan färre arbetade timmar jobben kan tryggas. Nu växer rörelsen för medborgarlön. Med en sådan basinkomst kan systemet med pensioner och bidrag skrotas. Vi får arbetsfördelning utan tvång och en rättvisare och jämställdare resursfördelning, skriver Nike Markelius.

Så här i början på valåret kunde en ju förvänta sig att politikerna skulle komma med lite nya konstruktiva förslag på hur vi skall lösa det efterhängsna problemet med medborgarnas försörjning, även populärt kallat arbetslösheten. Men partiledarna i alliansregeringen plockar fram skåpmat på bästa debattplats (DN Debatt 6/2) i stället för att komma med något nytt. Det största framsteget för samtliga politiska partier vore att inse att det är genom färre arbetade timmar för var och en som jobben till alla tryggas. Det uttjatade mantrat ”full sysselsättning” stämmer inte längre överens med dagens verklighet. Vad är syftet med att hitta på onödiga jobb för att få folk i sysselsättning? Det är människors liv vi talar om.

Eftersom arbetslösheten fastnat på en hög nivå är det tydligt att ”arbetslinjen” inte fungerar. Vore det då inte i stället mer vidsynt att lyfta blicken över invanda samhällsstrukturer? Vi kan inte krysta fram jobb till alla, hur mycket vi än vänder och vrider på arbetsförmedlingens uppdrag, hur många kompletterande aktörer vi än köper in för dyra pengar. Vi bör i stället följa med och ta konsekvenserna av den tekniska och mänskliga utvecklingen och inte försöka bromsa den.

Sträng arbetsmoral och inställningen om vars och ens plikt att ”göra rätt för sig” är djupt rotad i den svenska själen. Men tiden är ny och makthavarnas misslyckade arbetsmarknadspolitik får nu obevekligt till konsekvens att vi är många som reser oss och vill hitta alternativ till gällande system.

Arbetstidsförkortning är en god idé, inom vänstern ofta förordad med förslag om 6 timmars arbetsdag. Jag skulle föredra 4 dagars arbetsvecka. Samma timmar, men med tre dagar för återhämtning, vilket rimligtvis bör passa den ständigt uppkopplade nutidsmänniskan bättre. Om jobb inte finns till alla delar vi på dem som finns. Fler får ett arbete att gå till och fler får mer tid till annat. Vi får minskad arbetslöshet. En solklar win-win-situation. Förslaget är i dag alltmer aktuellt eftersom allt fler lönearbeten försvinner med datorisering och effektivisering. Men det betyder också att vi kan frigöra tid och att andra livsval kan bli möjliga.

I ljuset av detta och det faktum att stora mängder människor plågas med stressjukdomar och psykiskt lidande till följd av dagens olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och kontrollsystem, finns det all anledning att på allvar titta på helt andra lösningar när det gäller försörjning och hantering av ”sysselsättningsproblematiken”.

Därför är det med stor glädje och hoppinför framtiden jag kan konstatera att en ny rörelse är på stark frammarsch genom världen nu. Nämligen förslaget att införa en villkorslös basinkomst till alla.

Många höjer nu sina röster och anser att det är dags att undersöka ett sådant system, som bygger på tillit, i stället för dagens system, som bygger på misstro. Allt fler som hör talas om detta ansluter sig till den folkrörelse som växer fort i Sverige, Europa och övriga delar av världen.

Jag är en del av den rörelsen lokalt i Stockholm. Det är inte fråga om helt nya tankar, utan egentligen något som formulerats redan av Marx och andra för länge sedan, ja, redan i det antika Grekland fördes en liknande rättvis fördelningspolitik; men det är kanske först nu tiden är inne.

Basinkomströrelsen är en frihetsrörelse som ser en annan rättvisa än den förlegade synen på ”allas rätt till full sysselsättning”. Rätten att förvalta våra dagar här på jorden bor dock i oss alla.

Pilotprojekt med basinkomst, som också kallas medborgarlön, har med framgång gjorts i bland annat Indien, Namibia, Uganda, Brasilien, Iran, USA och Kanada. I Europa kommer Schweiz att folkomrösta om införandet av en basinkomst 2015, och EU-parlamentet har uppmanat medlemsstaterna att prova reformen. Även motsvarande organisation i Sydamerika stöder reformen. Fem ekonomipristagare till Nobels minne har förespråkat införande av basinkomst.

Införande av en villkorslös basinkomst för alla över 18 år och en halv basinkomst för alla under 18 år i stället för den misslyckade ”arbetslinjen” skulle innebära att vi kan fasa ut pensionssystemen, arbetsförmedlingen med alla deras misslyckade åtgärdsprogram, försäkringskassans alla bidrag, studielån och studiestöd, a-kassa, försörjningsstöd, barnbidrag med mera.

Men framför allt skulle vi människor vinna stort på det. Klyftorna skulle minska radikalt. Stressen och kampen för överlevnad likaså. För de utan lönearbete skulle det innebära en stor lättnad, en ekonomisk trygghet och frihet från förnedrande åtgärder. Individerna skulle få en värdigare förhandlingsposition i förhållande till arbetsgivare.

För de som har jobb skulle det innebära en möjlighet att välja att arbeta mindre och få mer tid till annat. För studerande skulle det innebära valfrihet för alla, även barn från låginkomstfamiljer skulle kunna välja så kallade högstatusyrken.

Många av våra kritiker oroar sig för ”soffliggare”. Men allt pekar på att verkligt fria människor, som ges möjlighet att finna egna vägar, med kraft bidrar till samhällsmaskineriet. Livslust och kreativitet frigörs, som i sin tur leder till arbetslust och handling. Vi tror inte att det finns soffliggare. Vi tror att alla människor vill göra något betydelsefullt med sina liv – om de får chansen och förtroendet.

Basinkomst skulle ge en arbetsfördelning utan tvång, en rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser, det skulle minska konflikter människor emellan, men även minska kriminalitet och slitaget på vår enda jord. Det är ett fullt realistisk sätt att eliminera arbetslösheten, och reformen skulle dessutom ge utrymme för kvinnor och män att i större utsträckning dela det obetalda hemarbetet jämlikt mellan sig. Det är ofta kvinnor och flickor som missgynnas av dagens system, vilket betyder att även ur ett feministiskt perspektiv är idén med basinkomst lysande.

Mer information om basinkomst finns på basinkomst.nu.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.