Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Befolkningsökningen största hotet mot 'det afrikanska undret'”

Det finns ytterligare ett viktigt hot mot en positiv utveckling på den afrikanska kontinenten – den skenande befolkningsökningen. Sverige och det internationella samfundet kan inte ge ett bättre stöd och hjälp till självhjälp än att kraftfullt öka de målinriktade biståndsinsatserna för familjeplanering/preventivrådgivning/sexualundervisning, skriver Rigmor Allbäck, Gustaf Delin, Carl Wahren och Lars Wedén i en replik.

DN Debatt 12/8 pekar Afrikaexperterna Bo Göransson och Cecilia Bäcklander på att Sverige bör vara mer närvarande i de växande afrikanska ekonomierna genom diplomatisk representation, handelsförbindelser med mera. Den ekonomiska tillväxten och den framväxande medelklassen anges som tecken på en ljusnande framtid för denna kontinent. Man framhåller dock två viktiga hot mot en positiv utveckling – konflikter och etnicitet.

Så långt är vi överens, även om Göransson/Bäcklander knappast tacklar den stora utmaning som klimatförändringar, vattenbrist, tillgång till billig energi och många andra globala resurskriser medför – speciellt för samhällen utan egentlig marginal, vilket gäller de flesta länder i Afrika. En viktig aspekt i sammanhanget är att den ”rika” världen (inklusive Sverige) förbrukar resurser och sprider växthusgaser i en helt ohållbar omfattning, vilket ytterligare begränsar förutsättningarna för uthållig välfärdsutveckling i Afrika och på andra håll.

Det vi absolut vill lägga till är dock att man glömmer det största hotet av alla – den skenande befolkningsökningen i majoriteten av Afrikas länder.  Insatserna för familjeplanering och preventivrådgivning har minskat både i de berörda länderna och i det internationella biståndet – även från Sverige. En bidragande anledning kan vara att området inlemmats och därmed ”dolts” i den bredare definitionen ”sexuell och reproduktiv hälsa”. Detta område (SRH) utgör cirka 4–5 procent av biståndet från Sida och UD vilket inkluderar ökande insatser inom aids-bekämpning och mödra- och barnadödlighet.  En liten och minskande del ägnas således åt direkta, målinriktade insatser för att ge den afrikanska kvinnan möjligheten att styra över sitt barnafödande, vilket i sin tur skulle medföra en minskad befolkningstillväxt. Det sammanfaller med en internationell trend. Insatserna för familjeplanering har minskat med 30 procent de senaste 15 åren.

Effekterna har inte uteblivit. I flera av länderna ökar födelsetalen igen och FN:s befolkningsprognoser skrivs kontinuerligt upp. För till exempel Tanzania förväntas en ökning från nuvarande 45 miljoner till 109 miljoner år 2050. Kring 1950 var befolkningen 7 miljoner – lika stor som Sveriges vid den tiden! Zambia förväntas tredubbla sin befolkning till 2050. I Afrika söder om Sahara är födelsetalet 5,2 barn per kvinna – och det minskar inte! Användning/tillgång till modern preventivteknik inklusive kondom – det bästa medlet att bekämpa spridning av hiv – är ytterst begränsad i de berörda länderna. Vi hävdar att regionen inte kan uppnå rimlig välfärd för sin befolkning om inte folkökningen planar ut och kommer i balans.

Vi ställer frågan: Hur många av de barn som svälter på Afrikas horn är ett resultat av önskad och planerad graviditet? ...av Lagos gatubarn? …av Kongos barnsoldater? Om man på allvar tror att dessa problem kan lösas, konflikter elimineras och välfärd uppnås samtidigt som befolkningarna dubblas eller tredubblas i en värld där bristen på energi, grundläggande naturliga resurser och därmed mat bara tilltar – ja, då krävs en stor portion optimism!

Sverige och det internationella samfundet kan inte ge ett bättre stöd och hjälp till självhjälp än att kraftfullt öka de målinriktade biståndsinsatserna för familjeplanering/preventivrådgivning/sexualundervisning. Sverige har goda förutsättningar att göra skillnad i detta avseende. Det finns en tradition inom området eftersom vi inte lider av de religiösa och kulturella blockeringar som ofta hindrat effektiva insatser från FN och dess organ.

Rigmor Allbäck, M.Sc. demografi Cornell University, aktiv i Hållbar Befolkningsutveckling
Gustaf Delin, innovations- och affärsutv. konsult, initierat Sigtuna Exergiakademi och Omställning Sigtuna
Carl Wahren, fil lic, M.A., tidigare verksam OECD, Sida, IPPF, FN-systemet mm
Lars Wedén,  civilekonom, fd företagsledare, aktiv Gröna Liberaler, Omställning Sigtuna mm

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.