Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Bekymmersamt att LO och S vill bromsa invandringen”

Foto: Henrik Montgomery/TT

Stridsfråga inför valet. Att arbetskraftsinvandring skulle ta befintliga jobb och skapa låglöneproletariat är en myt. Sverige behöver arbetskraftsinvandrare för att klara välfärden. Därför bör proceduren för dem som vill komma hit och arbeta förenklas, skriver Carola Lemne, som i dag tillträder som vd för Svenskt näringsliv.

Globalisering och teknikutveckling skapar fantastiska möjligheter. De senaste decennierna har hundratals miljoner människor lyfts ur fattigdom. Länder som tidigare förknippades med svält och krig är i dag nya tigerekonomier.

Men utvecklingen innebär också stora utmaningar, särskilt för mogna välfärdsstater som Sverige. Saker som tidigare gjordes i Sverige görs nu i andra delar av världen till helt andra löner och i en annan skala. För ett land som exporterar varor och tjänster till ett värde som motsvarar nästan hälften av BNP ställer detta stora krav på förmåga till omställning och förnyelse.

När Sverige nu går till val är synen på arbetskraftsinvandring både en vattendelare i hur vi ser på omvärlden och en stridsfråga som rör förutsättningarna för företagande i en global värld. Ska Sverige vara ett öppet och välkomnande land i kampen om talangerna – eller ska vi bygga upp nya murar?

Vi behöver arbetskraftsinvandring av flera skäl: För att lösa kompetensbrist och öka näringslivets konkurrenskraft, men också för att kompensera för att varannan kommun i Sverige står inför en negativ befolkningstillväxt.

Sveriges kommuner och landsting har nyligen visat att det behövs omkring 225.000 nya medarbetare i vården och omsorgen bara under de närmaste tio åren.

För många av Svenskt näringslivs medlemsföretag är arbetskraftsinvandring direkt avgörande. Det kan handla både om specialistkunskaper som inte finns här i Sverige men också om säsongsarbeten som inte blir utförda ifall det inte går att rekrytera utanför landet.

Dagens regler infördes 2008 för att underlätta rekrytering av medarbetare från tredjeland (utanför EU och EES). I det gamla systemet avgjorde Arbetsförmedlingen och facket ”behovet”. Då gavs nästan uteslutande korta tillfälliga tillstånd. Bara några hundra personer per år fick permanenta tillstånd.

I det nya systemet är det arbetsgivaren själv som avgör om man ska anställa en medarbetare från tredje land. En förutsättning är att lön och andra villkor minst är enligt kollektivavtal eller praxis inom branschen eller yrket. Facket får yttra sig över villkoren.

I februari i år var 0,44 procent av den sysselsatta befolkningen i Sverige arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES. 29 procent av de 20.279 arbetstillstånd som var aktiva utgjordes av dataspecialister.

Det är alltså inga stora antal det handlar om. Men varje individ är viktig och gör skillnad. Här finns stor potential att utveckla Sverige till ett ännu mer välkomnande land och bygga vidare på vår tradition av öppenhet och företagsamhet. Ett viktigt uppdrag för nästa regering och riksdag är därför att värna och utveckla arbetskraftsinvandringen.

Det finns en rad missförstånd som gör att motståndare till arbetskraftsinvandring – och till invandring i allmänhet – kan fiska i grumliga vatten. Det talas om missbruk av systemet, om att invandrare tar jobben ifrån andra och att ett låglöneproletariat växer fram. Dessa missförstånd och myter frodas i kombination med en vänster som nostalgiskt längtar tillbaka till när politiker och stat styrde mer och människorna mindre. Tillsammans är de en farlig mix för ett litet land i en globaliserad värld.

Argumenten mot arbetskraftsinvandring är i grunden felaktiga. Alla seriösa granskningar visar att det inte finns några stora problem med arbetsgivare som missbrukar systemet. I de relativt få fall som det ändå förekommer är detta mot reglerna och ska beivras.

Arbetskraftsinvandring tar heller inte jobb från människor som redan finns i Sverige. Arbetskraftsinvandrare utför i huvudsak jobb och uppdrag som annars inte skulle ha blivit utförda. I stället bidrar de till fler jobb genom att företagen utvecklas och kan anställa fler.

Det skapas inte heller något låglöneproletariat av arbetskraftsinvandrare. De som kommer hit måste ha lön och andra villkor minst enligt motsvarande kollektivavtal. I det gamla systemet fanns tydliga incitament till svartarbete och ”papperslöst” arbete eftersom det inte fanns lagliga vägar in på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna vill nu återinföra arbetsmarknadsprövningen. Facken ska åter bestämma vilka människor från länder utanför EU som får komma till Sverige för att arbeta.

Detta är fel väg. Det är bekymmersamt att LO, som nu spelar en avgörande roll i Socialdemokraternas valrörelser, tagit på sig rollen att bygga murar mot omvärlden. Det är varken konstruktivt eller framåtsyftande.

Vi vill göra tvärtom: göra det enklare för de som vill komma hit och hjälpa oss bygga Sverige. Det handlar inte bara om synen på ekonomi och tillväxt. Det handlar också om synen på människor och på Sverige.

Jag är övertygad om människors vilja att utvecklas och bidra till ett bättre samhälle. Regeringen och Miljöpartiet har genomfört flera bra reformer för att underlätta för människor att komma till hit för att arbeta. Nu är det dags att ta fler steg:

• Inrätta en ”One stop shop” för människor som vill komma till Sverige för att arbeta. De ska inte behöva slussas mellan flera olika myndigheter utan få stöd och hjälp för att snabbt komma i arbete.

• Förbättra Migrationsverkets handläggning i arbetskraftsinvandringsärenden. I dag kan den ta upp till 14 månader. Företagare vittnar om segdragna och krångliga processer. Fler företag borde kunna bli certifierade och få en effektivare handläggning.

• Människor som investerat i utbildning bör uppmuntras att stanna. Gör det möjligt för utländska medborgare som studerat i Sverige att stanna för att söka jobb under betydligt längre tid än i dag.

• Reformera stegvis bostadsmarknaden så att människor lättare kan få en bostad när de har fått ett jobb.

• För att få fler högkvalificerade att söka sig till Sverige behövs ett skattesystem där utbildning och framgångsrikt entreprenörskap lönar sig. Marginalskatterna måste sänkas. Sparande och investeringar ska uppmuntras.

I dag skapas många nya företag i Sverige av framgångsrika entreprenörer. Ett problem är att alltför få av dem stannar och växer med Sverige som bas. Med rätt förutsättningar kan fler svenska företag växa både i Sverige och i utlandet. Det skapar jobb, tillväxt och välstånd.

Sveriges bästa tid behöver inte vara vår historia. Det kan vara den spännande framtid som väntar i en värld där allt fler får det bättre.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.