Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-02-23 00:34

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/bransch-och-fack-kraftsamlar-mot-brottslighet-pa-byggen/

DN Debatt

DN Debatt. ”Bransch och fack kraftsamlar mot brottslighet på byggen”

Det vi ser är allvarliga systemfel som kostar samhället oändligt mycket mer än det smakar. Kostnader i förlorade liv och hälsa, förlorade skatteintäkter och dyra byggprojekt, skriver artikelförfattarna.
Det vi ser är allvarliga systemfel som kostar samhället oändligt mycket mer än det smakar. Kostnader i förlorade liv och hälsa, förlorade skatteintäkter och dyra byggprojekt, skriver artikelförfattarna. Foto: TT

DN DEBATT 7/2.

Företrädare för fack och byggbransch: Vi kan inte acceptera att det finns de som fuskar, bryter mot regler eller skapar egna villkor.

Arbetsplatsolyckorna ökar, kollektivavtal kringgås, arbetsvillkor och löner dumpas och kriminalitet har fått fäste i byggsektorn. Därför lanserar vi i dag Byggmarknadskommissionen.

Problemen inom byggsektorn har varit kända länge, och de har förvärrats under senare år. Facket och bygg- och fastighetsbolagen har uppmärksammat att arbetsplatsolyckorna ökar, arbetsvillkor och löner dumpas, och kriminalitet har fått fäste. De allt längre kedjorna av underleverantörer, som inte kontrolleras, gör att kollektivavtal kringgås. I vår strävan mot en byggbransch som är attraktiv, sund och säker kan vi inte acceptera att det finns de som fuskar, bryter mot regler eller skapar egna villkor.

Vi som verkar i byggbranschen vet hur verkligheten ser ut. Många sköter sig väl och arbetar hårt för en sund byggbransch. Trots det får fackliga och arbetsgivarorganisationer dagligen in mängder av vittnesmål om det motsatta. Vi vet att det för med sig enorma kostnader. Kostnader i liv och hälsa, utnyttjande av arbetskraft, uteblivna skatteintäkter, fördyrade byggprojekt, snedvriden konkurrens.

Det drabbar byggbranschens legitimitet, attraktivitet och utvecklings­möjligheter och omöjliggör en sund och schysst konkurrens i byggsektorn. Den stora förloraren är dock samhället som årligen drabbas av samhällsekonomiska kostnader i mångmiljardklassen.

I våra nordiska grannländer är det påtagligt hur frågor kring brottslighet på byggmarknaden prioriteras på den politiska agendan i betydligt större utsträckning än i Sverige.

Vi i branschen har gjort mycket för att öka medvetenheten, förbättra kunskapen och vi har genomfört flera viktiga initiativ. Exempelvis finns i dag regler som tydligt visar var ansvaret för de långa leden av underentreprenörer ligger. Åtgärder har vidtagits för att lättare förstå och tillämpa de regelsystem som finns. Vi ser ett fördjupat samarbete med berörda myndigheter och ett förbättrat ID06, det system som kontrollerar vilka som rör sig på våra byggarbetsplatser. Men det räcker inte!

Bristen på kunskap och fakta är påtaglig, dels hos enskilda aktörer, dels om hur verkligheten faktiskt ser ut. Därför kan ingen i dag med fakta­underbyggda belägg beskriva problemets beskaffen­het, dess omfattning och konsekvenser, än mindre säga hur man ska komma till rätta med det.

Bristen på ett systematiskt och samordnat arbete mot denna typ av brottslighet står i dag emot välorganiserade aktörer som är experter på hur man bryter mot lagar och regler. Så kan det inte fortsätta.

Det behövs en gemensam kraftsamling från byggbranschen för att lösa problemen. I dag lanserar vi därför ett unikt initiativ: Byggmarknadskommissionen. Under två år ska Byggmarknadskommissionen kartlägga förhållanden på den svenska byggmarknaden och presentera förslag som främjar en sund byggbransch med goda sociala villkor, konkurrens på likvärdiga villkor.

Byggmarknadskommissionen kommer att arbeta fristående och ha ett arbetssätt som liknar en statlig utredning. Den kommer arbeta under två år med att kartlägga och ge en sammanhållen bild av hur verkligheten ser ut. Utifrån denna analys ska kommissionen ge förslag på hur bransch, myndigheter och lagstiftning kan förbättras för att få bort problemen med fusk och kriminalitet på våra byggarbetsplatser.

Att samla hela byggbranschen kring en gemensam målsättning sätter ett tryck på alla aktörer som bär ansvar för att genomföra den omställning som krävs. 

Men det ställer också krav på att regering, beslutsfattare och ansvariga myndigheter öppnar ögonen för det som sker på svenska arbetsplatser i dag och agerar med kraft.

Det här behövs:

1 Fakta och väl underbyggda åtgärdsförslag. Så länge vi inte har problemens omfattning och tillstånd i svart på vitt är det omöjligt att få till en samordning av åtgärder mot kriminalitet och fusk på den svenska byggmarknaden. Vissa företag och myndigheter kan fortsätta att ducka från sitt ansvar, och en gemensam åtgärdsplan mot fusket blir då omöjlig att ta fram. Det finns många goda exempel i andra länder på hur EU:s regelverk kan nyttjas för att skapa ordning och reda på byggmarknaden.

2 Genomlysning av lagar, regelverk och kontrollsystem. Det behövs en rejäl genomlysning av lagar, regelverk och kontrollsystem. Både nationellt och på EU-nivå. Förslag till förändringar bör fokusera på effektiviteten i dagens bestämmelser, samt de hinder som finns gällande kontroll, sekretess, uppföljning och sanktioner.

3 Ett helhetsgrepp kring byggbranschens alla led. I dag saknas en instans som tar ett helhetsgrepp kring byggbranschens alla beståndsdelar och processer: byggherrens och huvud­entreprenörernas ansvar, myndig­heternas funktion, fackets och arbetsgivares uppdrag i att säkra en god arbetsmiljö.

4 Säkra och kvalitetssäkra den fria rörligheten och konkurrensen. De problem vi i dag ser på svensk byggmarknad har resulterat i att den fria rörligheten inom Europa ifrågasätts på många håll. Svensk byggbransch är beroende av kompetensen och konkurrensen från utländska företag och utländsk arbetskraft. Men det får aldrig ske på bekostnad av vår svenska modell, våra regelverk och kollektivavtal.

5 En saklig offentlig debatt och större politiskt ansvarstagande. I våra nordiska grannländer är det påtagligt hur frågor kring brottslighet på byggmarknaden prioriteras på den politiska agendan i betydligt större utsträckning än i Sverige. Vi vill se ett större politiskt ansvarstagande som svarar upp emot kraven på en sund och hållbar omställning.

Byggmarknadskommissionen samlar byggbranschens alla delar: fack och arbetsgivare, de största bygg- och anläggningsföretagen, offentliga, kooperativa och privata byggherrar samt finansmarknaden. Ordförande i kommissionen blir förre bostadsministern Stefan Attefall. Kommissionen består i övrigt av representanter från alla delar av byggbranschen.

Vi som tagit initiativet till Byggmarknadskommissionen sitter ofta på olika sidor av förhandlingsbordet, och tycker inte alltid lika. Men i detta står vi helt enade. För det vi ser är allvarliga systemfel som kostar samhället oändligt mycket mer än det smakar. Kostnader i förlorade liv och hälsa, förlorade skatteintäkter och dyra byggprojekt. Det behövs ett helhetsgrepp för både branschens aktörer och myndigheter. Och arbetet kan inte vänta. Det påbörjas därför i dag.