Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Branschen vill stoppa råd om minskad elanvändning”

Ifrågasatt kampanj. Branschorganisation Svensk Energi uppmanar sina medlemsbolag att sluta informera kunderna om hur deras elförbrukning kan minskas. Det är en kampanj som går på tvärs mot EU:s och energimyndighetens intentioner, skriver företrädare för miljö- och bostadsintressen.

Både EU och den svenska energipolitiken poängterar att vi bör spara på och effektivisera vår elanvändning. Energimyndigheten föreslår att det ska införas frivilliga avtal för energibolag som aktivt bidrar till energieffektivisering hos sina slutkunder.

Men samtidigt driver elbolagens branschorganisation Svensk Energi en kampanj för att få elbolagen att sluta ge råd till sina kunder om hur de kan minska sin elanvändning. Kampanjen går helt på tvärs mot Sveriges officiella energipolitik.

”Ladda Sverige är ett initiativ från Svensk Energi för att sprida kunskap om el och elanvändning”, skriver branschorganisationen Svensk Energi på sin hemsida om detta fleråriga projekt.

I en intern kommunikationsstrategi framgår att Svensk Energi vill få elbolagen att sluta informera elkunderna om hur de kan minska sin elförbrukning. I strategin skriver de bland annat: ”Om projektet får negativ publicitet ökar också risken för att enskilda medlemmar inte orkar hålla i den ursprungliga planen utan faller tillbaka i beteenden som att uppmana elanvändarna att minska elanvändningen.”

”Att förändra synen på el från en dyr miljöbov till en prisvärd hjälte kommer att kräva uthållighet och uppslutning bland majoriteten av elföretagen”, skriver Svensk Energi i sin kampanjstrategi. Det viktigaste medlet förefaller vara att: ”Elföretagens kommunikation bör ändras från allmänna tips om minskad elanvändning till att tydligare förklara elens fördelar.”

Svensk Energi formulerade flera konkreta interna beteendemål för 2012, bland annat att antalet ”negativa kampanjer” (med råd om hur man kan minska sin elförbrukning) i branschen halveras och att elbolagen som är medlemmar i Svensk Energi tar bort ”släcka lampan-tipset” från sina hemsidor. Samtidigt beskrivs ”flera enskilda elföretags kommunikation för minskad användning av el” som ett hinder för att nå målen.

Lyckligtvis verkar inte alla elbolag följa branschorganisationens råd. Tranås Energi ger exempelvis elspartips på sin hemsida och erbjuder energitjänster där man hjälper företag att spara energi. Vattenfall skriver på sin sida: ”Med enkla medel kan du dra ner 15–20 procent på dina belysningskostnader och samtidigt få bättre belysning.”

Eon menar att vi kan ”spara pengar och miljön med rätt belysning” och de uppmanar oss: ”Släck lamporna när du lämnar ett rum.”

Svensk Energi påstår i sin strategi att ”tips om att släcka lampan ger varken någon effekt på klimatet eller i hushållskassan”. På detta sätt trivialiserar man medborgarnas vilja och ambitioner.

För visst påverkas klimatet. Det är ett allmänt accepterat faktum att reducerad svensk elanvändning ökar möjligheterna till elexport. I det integrerade nordeuropeiska elsystemet skapar det förutsättningar att minska koldioxidutsläppen i kolkraftverk i andra länder. Sverige kan alltså göra en viktig miljöinsats samtidigt som vi får exportintäkter.

Också Svensk Energi har tidigare varit väl medvetet om att ökad elexport har en stor klimatnytta. I slutet av 2011 konstaterade Svensk Energis vd Kjell Jansson på deras hemsida att Sveriges nettoexport av el samma år för våra grannländer innebar ”minskade utsläpp med 3,5–5,5 miljoner ton”.

Nu talar man ett annat språk. I ett pressmeddelande i samband med att kampanjen Ladda Sverige lanserades, kritiserade Svensk Energi att många hushåll, enligt en opinionsmätning, planerar att ”minska klimatutsläppen genom att använda mindre hushållsel, vilket alltså inte påverkar klimatet”.

”Att ’elspäka’ sig är ingen lösning på klimatfrågan”, sa Kjell Jansson.

Detta är nonsens. Det är en självklarhet att all elanvändning påverkar miljön och det är därför som Naturskyddsföreningen i sitt miljömärkningssystem av el (el märkt Bra Miljöval) har krav på energieffektivisering.

Energimyndigheten konkretiserar klimatnyttan på ett tydligt sätt: ”Minskar du elkonsumtionen med en kilowattimme gör du det möjligt att minska koldioxidutsläppen med ungefär ett kilo. ”Och samtidigt påverkas plånboken.

EU har i förarbetet till sitt senaste direktiv om effektivisering bedömt att vi kan ha det lika bra som vi har det i dag i hemmen, på arbetsplatserna och i transporterna med bortemot en tredjedel mindre energi. Det är den lönsamma sparpotentialen som skulle gynna våra plånböcker, säkra existerande jobb och skapa nya.

Därför har EU föreslagit att vi åtminstone försöker spara två tredjedelar av det som är lönsamt till 2020. Det är inte att späka sig – det är en gåva man ger sig själv i dag och världen inför framtiden.

EU förbereder nu nästa steg, nämligen vad vi behöver göra efter 2020. Inte oväntat är Svensk Energis hållning avvisande. Man säger i ett tidigt utspel att man anser att bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering inte är nödvändiga.

Energimyndigheten verkar dock ha ett stort förtroende för elbolagens vilja att hjälpa sina kunder att effektivisera sin energianvändning. För drygt en månad sedan lämnade myndigheten ett underlag till regeringen kring hur Sverige kan klara kraven i EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

Detta underlag innehåller bara ett helt nytt styrmedel – frivilliga avtal för energibolag som aktivt bidrar till energieffektivisering hos sina slutkunder.

Är myndigheten medveten om att elbolagens branschorganisation samtidigt bedriver en kampanj för att få sina egna medlemsbolag att sluta informera kunderna om hur vi kan minska vår elanvändning?

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Hans Nilsson, ordförande Energieffektiviseringsföretagen
Conny Pettersson, vd Swedisol
Johnny Kellner, teknik- och miljöchef Veidekke i Sverige
Kurt Eliasson, vd Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.