Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Budgetpraxis ska gälla – här är alliansens samlade förslag”

Anna Kinberg Batra (M), Erik Ullenhag (FP), Jakob Forssmed (KD), Emil Källström (C).
Anna Kinberg Batra (M), Erik Ullenhag (FP), Jakob Forssmed (KD), Emil Källström (C). Foto: AOP, TT

Skuggbudget. Vi väljer att inte bryta ut några enstaka förslag i regeringens budget, trots att möjligheten nu finns. I dag, måndag, presenterar vi ett samlat förslag, där fyra miljarder till skolan, regelförenklingar för entreprenörer och satsningar på infrastruktur ska bygga Sverige starkt, skriver allianspartiernas ekonomiskpolitiska talespersoner.

I dag presenterar vi alliansens gemensamma budgetalternativ. Ett alternativ där vi sätter ansvar för ekonomin och reformer för fler jobb främst. Vi prioriterar kvalitet och tillgänglighet i välfärden framför utbyggda bidragssystem. Till skillnad från regeringen värnar vi överskottsmålet och säkrar skyddsvallar i ekonomin. Alliansens budget stärker möjligheterna för jobb, tillväxt och konkurrenskraft i hela landet.

Tack vare åtta år som präglats av en ansvarstagande ekonomisk politik och en aktiv reformpolitik är Sverige på rätt väg. Sverige är det enda land i EU där den offentliga skulden väntas minska mellan 2006 och 2014, vi har högst arbetskraftsdeltagande och högst sysselsättningsgrad i EU. Vi välkomnar att regeringen behåller delar av den politik som lägger grunden för Sveriges starka sysselsättningsutveckling, inte minst stora delar av jobbskatteavdraget. Samtidigt oroar vi oss för att andra delar av arbetslinjen nu försvagas och instämmer i Finanspolitiska rådets kritik mot att överskottsmålet nu överges av regeringen.

När Sverige nu reser sig ur krisen står vi inför nya utmaningar. Vilken väg Sverige väljer får effekter över lång tid framöver. Här skiljer sig alliansen och regeringen främst inom tre områden.

1. Stärka eller försvaga svensk ekonomi? Historiskt har konsekvenserna av regeringar som försvagat offentliga finanser slagit hårdast mot dem som behöver samhällets stöd som mest. Sverige upplevde detta senast under 90-talskrisen då kraftiga nedskärningar drabbade sjukvården, skolan och omsorgen. Utan skyddsvallar tog det exempelvis femton år för kvinnors sysselsättning att återhämta sig.

Alliansen presenterar i dag en politik för hur Sverige kan nå en procents överskott år 2018. Genom att nu bygga skyddsvallar i ekonomin säkrar vi möjligheten att värna jobb och välfärd i nästa kris. För att nå tillräckliga överskott finansierar vi våra reformer krona för krona.

Regeringen överger inte bara överskottsmålet utan avser samtidigt montera ned reformer som alliansen gjort inom sjukförsäkringen, vilket riskerar att åter pressa människor ur arbetskraften ut till utanförskap. Sedan 2006 har utanförskapet minskat med 200 000 personer. Skulle den utvecklingen brytas, vilket regeringens politik öppnar upp för, ser vi hur såväl de ekonomiska som sociala kostnaderna ökar i utanförskapets spår. Det riskerar att tränga undan resurser som skulle behövas för att stärka välfärden och bygga upp skyddsvallar inför nästa kris.

2. Förstärka eller bromsa den svenska jobbtillväxten? Alliansen har ett jobbmål om att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020 genom att sysselsättningen ökar med 350 000 personer. Arbetet för att nå dit börjar i skolan.

En utbildning med fokus på mer kunskap och lärande ger förutsättningar för en bra start i livet och hjälper till att utjämna livschanser. Vi vill gå vidare med en tioårig grundskola, mer matematik i högstadiet och betyg från årskurs fyra. Alliansen har genomfört den största satsningen på mer än 20 år för att höja lärares löner, vi föreslår i dag ytterligare karriärtjänster för skickliga lärare. Totalt möjliggör våra satsningar 4 miljarder kronor för mer kunskap i skolan redan 2015.

Små och medelstora företag spelar en central roll för framväxten av nya jobb. Vi föreslår därför ett omfattande paket av regelförenklingar och förbättringar för entreprenörer. Varav åtgärder för att förbättra regelverket för personaloptioner och generationsskiften, åtgärder för att halvera tiden det tar att starta ett företag samt sänkt krav på aktiekapital är centrala. Vi är positiva till att regeringen väljer att gå vidare med alliansens förslag på ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Ökade anslag till landsbygdsprogrammet bidrar till utveckling av landsbygden och fler jobb i hela landet.

Fler som i dag står långt från arbetsmarknaden behöver kunna få jobb genom breda vägar in till arbetsmarknaden. Därför föreslår vi bland annat matchningsanställningar samt utbyggda lärlingsanställningar och sänkta arbetsgivaravgifter för unga, så att fler kan ta steget in till arbetsmarknaden.

Vi föreslår även fortsatta reformer av integrationspolitiken. Utrikes födda med svagt fäste på arbetsmarknaden får stöd in i arbete genom bland annat förbättringar av validering av tidigare studier, fortsatt utbyggnad av de kompletterande högskoleutbildningarna, främst inom bristyrken, samt att arbetsförberedande etableringskurser vid folkhögskolorna förstärks.

Sveriges starka position är resultatet av en bred reformpolitik. Det är därför allvarligt att regeringen istället föreslår reformer som försämrar drivkrafter för att arbeta. Totalt höjer de skatten omkring 40 gånger så mycket på arbete och tillväxt som de föreslår till företagande. Avtrappat jobbskatteavdrag, att skiktgränsen för statlig inkomstskatt räknas upp långsammare än tidigare samt en löneskatt för dem över 65 som jobbar försämrar drivkrafterna att arbeta. Det blir samtidigt dyrare att anställa unga vilket slår mot branscher med många unga anställda och mot unga utan erfarenhet som försöker få in en fot på arbetsmarknaden.

3. Investera eller skjuta viktiga reformer på framtiden? Alliansen vill investera i infrastruktur och bostäder för att knyta ihop Sverige och göra det möjligt för människor och företag att bo och verka i hela landet. Stora satsningar på ny stambana för höghastighetståg, reformer för mindre byggkrångel och förbättrad infrastruktur i hela Sverige gör att vårt land kan fortsätta växa. Våra förslag bidrar till att det kan byggas 300 000 nya bostäder fram till och med år 2020. När det blir lättare att pendla eller flytta till ett nytt jobb kan arbetsmarknaden fungera bättre. Vi skapar dessutom förutsättningar för en fortsatt grön omställning genom en satsning på 10 000 laddstolpar för elbilar i hela landet.

För att hantera sina egna regeringsbrister väljer Socialdemokraterna och Miljöpartiet i stället att skjuta upp reformbehovet på framtiden. Regeringens otydlighet kring energipolitiken samt skattehöjningar på energiproduktion medför negativa effekter för svensk konkurrenskraft när basindustrin inte vet under vilka ekonomiska förutsättningar de verkar inom. Att regeringen samtidigt skjuter upp genomförandet av centrala infrastrukturprojekt samt öppnar upp för nedläggningar av regionala flygplatser riskerar att få långtgående negativa konsekvenser för tillväxt i hela Sverige.

Alliansen prioriterar hög kvalitet och god tillgänglighet i välfärden. Vi satsar bland annat resurser på en äldreboendegaranti, måltidslyft inom äldreomsorgen och att utveckla kömiljarden till en samordnings- och tillgänglighetsmiljard. Vi ser med stor oro på hur regeringens främsta prioritet snarare verkar vara att minska valfriheten och försvåra människors möjligheter till inflytande inom både äldreomsorg och sjukvård.

I dag, måndag, presenterar vi vår budgetmotion för 2015. Nu ska de olika budgetalternativen behandlas enligt de regler och den praxis som gäller i riksdagen. Vi har nu ett läge där det är möjligt att bryta ut förslag från regeringens budgetproposition som är utgifts- eller inkomstpåverkande.

Vi vill dock vara tydliga med att alliansen inte kommer att lägga förslag i syfte att bryta ut delar ur regeringens budget i höst. För att ta ansvar för Sverige lägger vi ett samlat budgetalternativ. Det är regeringens budget i sin helhet, som försvagar svensk ekonomi och bromsar jobbtillväxten, som vi främst vänder oss emot.

Alliansen sätter stabila statsfinanser främst, vi stöttar jobben och vi går framåt tillsammans med reformer som bygger Sverige starkt för framtiden. Så möjliggör vi för fler jobb och god tillväxt i hela Sverige.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.