Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-09-26 14:49

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/c-maste-vaga-inse-att-skolpengen-overkompenserar-skolkoncernerna/

DN DEBATT REPLIKER

DN Debatt Repliker. ”C måste våga inse att skolpengen överkompenserar skolkoncernerna”

REPLIK DN DEBATT 7/9.

Johanna Jaara åstrand, Lärarförbundet: Centerstämman borde ändra partiets kurs och våga ta ställning för samhällsintresset i stället för friskolekoncernernas egenintresse.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Det är välkommet att Centerpartiet börjar röra på sig i frågan om en skarpare reglering av fristående skolor, även om partiet landar i några ståndpunkter med oförutsedda konsekvenser.

Centerpartiet vill se ”ett obligatoriskt och aktivt skolval genom samordnad antagning”. Vad det ska betyda, mer än att det inte är vad som föreslås i utredningen ”En mer likvärdig skola” (SOU 2020:28), ter sig rätt oklart – förutom att hemkommunerna ska ansvara. Förslaget i utredningen är baserat på den forskning som har bedrivits av bland andra nobelpristagaren Alvin Roth och den svenske professorn Tommy Andersson kring hur skolvalssystem bäst utformas.

Det enda konkreta som går att utläsa är att Centerpartiet vill att kommunen ska ansvara för samordningen, i stället för någon central skolmyndighet. Självfallet går det att tänka sig att varje kommun ska ha ett eget system för skolvalet, men vill man göra det enkelt för den som ska söka och undvika att samma elev placeras på flera skolor är det rimligare med bara ett ställe att söka till. Mycket talar därför för att det är bra om skolvalet hanteras på en högre nivå än kommunen.

Det är också välkommet att Centerpartiet vill se en förändring av möjligheten att använda kötid, så att den begränsas till tre år innan skolstart samt högst gälla hälften av platserna på en skola. Argumenten för de reformerna är välkända – även den som inte är tidigt ute i sin planering eller bor på en annan ort långt innan skolstart ska ha en möjlighet att gå på skolan – synd bara att partiet inte fullföljer den liberala tankegången om allas lika möjligheter. Då hade de landat i att kötid som system bör avskaffas fullt ut.

Det mest anmärkningsvärda är förslaget om ”Gemensamt ansvar för skolplatser”. Det förefaller mest vara ett sätt för Centerpartiet att smita undan frågan om kommunernas kostnad för utbudsansvar och väcker fler frågor än det besvarar.

Förslaget skulle i praktiken innebära att kommunen skulle kunna anvisa en elev till en friskola, även om den själv hellre vill gå på en annan skola – annars är det inget gemensamt ansvar. Ska det vara gemensamt ansvar på riktigt bör också kommunen kunna tvinga friskolor att driva skolor med halvtomma klassrum.

Den stora kostnaden är inte förknippad med skolnedläggningar som används som exempel, utan att hantera den variation i elevtal som finns. Att det är kommunen som primärt bär denna kostnad ter sig först och främst logiskt eftersom fristående huvudmän har helt andra möjligheter att själva bestämma sitt elevtal. För det andra visar de beräkningar som både utredningen och Svenskt Näringsliv låtit göra att det är kommunerna som tar detta ansvar.

Men den större frågan som väcks är vad en friskola ska vara. Förslaget skulle i praktiken innebära att kommunen skulle kunna anvisa en elev till en friskola, även om den själv hellre vill gå på en annan skola – annars är det inget gemensamt ansvar. Ska det vara gemensamt ansvar på riktigt bör också kommunen kunna tvinga friskolor att driva skolor med halvtomma klassrum.

Ska man kunna bli anvisad till skola med konfessionell inriktning, undervisning på ett annat språk eller mycket egenstudier? Rimligen inte, så ska förslaget genomföras måste en hel del av de pedagogiska grepp som friskolereformen medfört helt enkelt förbjudas. Det kan knappast vara Centerpartiets avsikt och visar att det halmstrå som partiet famlar efter inte klarar att bära frågans tyngd.

Förslaget skulle – om det vore önskvärt och genomförbart – kräva en gedigen utredning. Det vore en märklig omväg när det redan finns ett väl utrett förslag som hanterar problematiken (SOU 2020:28) Då är det enklare att börja där och sedan skruva vidare, i stället för att dra frågan i långbänk.

Det är ett faktum att dagens system överkompenserar friskolor. Det är här skon klämmer, men där Centerpartiet vägrar kasta sina skygglappar och se verkligheten. Centerstämman borde ändra partiets kurs och våga ta ställning för samhällsintresset i stället för friskolekoncernernas egenintresse.

Ämnen i artikeln

Annie Lööf
Skolan

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt