Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Centerpartiet är inte fjärrstyrt”

I DN (24/1) träder Tino Sanandaji fram för att göda konspirationsteorin om att vi centerpartister är fjärrstyrda och inte själva har kapacitet att fatta väl övervägda beslut om de värderingar vår politik ska baseras på. Denna gång är det enligt Sanandaji den liberala debattören Johan Norberg som har bestämt att vi i vårt förslag till idéprogram ska ta tydlig ställning för fri migration, skriver Per Ankersjö (C).

I Centerpartiets nuvarande idéprogram från 2001 står att vi eftersträvar en värld utan gränser. Vad vi menar med detta förtydligades genom vårt migrationspolitiska program 2011, där vi slår fast att Centerpartiet på lång sikt ska verka för fri invandring. Det är också denna vision som står i det förslag till nytt idéprogram som nu diskuteras. Centerpartiets vision om fri migration bygger i första hand på den humanistiska värdegrunden om alla människors lika rätt och värde. Om man anser att mänskliga fri- och rättigheter är någonting som gäller alla, oavsett var man befinner sig i världen, är den rimliga slutsatsen att man också ska ha rätt att flytta från en plats där dessa inte respekteras.

Sanandajis teori är att vi i idéprogramsgruppen baserat vår formulering om fri invandring på en bok som gavs ut blott tolv dagar innan vi presenterade vårt förslag; ett förslag som föregåtts av en process som skett i full öppenhet under mer än ett år. Sanandaji ger dock inga ledtrådar till hur han kommit fram till sin märkliga slutsats, och än konstigare är att detta ”avslöjande” presenteras i två bisatser i en debattartikel som i övrigt snarare förefaller vara en bokrecension. Lika lite som författarna till boken kan ställas till svars för vad som står i vårt förslag till idéprogram kan jag svara för den kritik som Sanandaji riktar mot boken. Det får författarna själva göra. Jag välkomnar dock att det även skrivs böcker om migration utifrån en positiv synvinkel i det i övrigt invandringsfientliga klimat som tyvärr fått allt starkare fäste i Sverige de senaste åren.

Sanandajis implicerade slutsats att fri migration skulle vara något kostsamt och icke eftersträvansvärt är därmed ett tråkigt inlägg i debatten. Där Sanandaji ser kostnader ser vi människor. Människor med kraft, viljor och rättigheter. Vår utgångspunkt kommer alltid vara att dessa människor är precis lika mycket värda som de människor som råkat födas i ett rikt och tryggt land som Sverige. Om vi på allvar ska kunna föra en fri och öppen debatt kring migration måste vi sluta se människor som kostnader och istället fundera på hur det kommer sig att vissa grupper har svårt att klara sin egen försörjning. Sedan måste vi hitta lösningar för att undanröja de hinder som finns. De strukturer som idag håller människor utanför arbetsmarknaden måste förändras så att fler får möjlighet att skaffa sig ett arbete, bygga sin egen framtid och bidra till vår gemensamma välfärd.

Sanandaji målar upp en bild av att till och med den nuvarande, hårt reglerade, invandringen är alltför kostsam. Men med tanke på den undermåliga research, som ledde Sanadaji till den omöjliga slutsatsen att Centerpartiets mångåriga vision om fri migration bygger på en nyutgiven bok, så kan man med fog fråga sig vilken kvalitet de resterande delarna av hans artikel håller.

Per Ankersjö (C), ordförande i Centerpartiets idéprogramsgrupp

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.