Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-05-28 20:31

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/coronakrisen-synliggor-ovardig-syn-pa-alderdom/

DN Debatt

DN Debatt. ”Coronakrisen synliggör ovärdig syn på ålderdom”

Äldre personer ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Nu behövs mindre snack och mer verkstad för att utveckla en fungerande vård och omsorg för äldre, skriver artikelförfattarna.
Äldre personer ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Nu behövs mindre snack och mer verkstad för att utveckla en fungerande vård och omsorg för äldre, skriver artikelförfattarna. Foto: Janerik Henriksson/TT

DN DEBATT 6/5.

Karin M Ekström och Johan Löfqvist: Äldre måste ses som subjekt med mänskliga behov och inte som objekt som bara matas och förvaras. 

Äldreomsorgen har varit försummad under en längre tid, men covid-19-pandemin gör att det inte längre går att blunda för hur illa det faktiskt är. 

Under flera år har vi baserat på egna och andras erfarenheter och genom media kunnat konstatera att äldreomsorgen, inklusive äldrevården, inte fungerar optimalt i Sverige.

Covid-19-krisen har ytterligare förstärkt denna bild och gjort att det inte längre är möjligt för ansvariga att köra huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Alltför många äldre har smittats trots att Folkhälsomyndigheten och regeringen från första stund sa att de skulle skyddas.

DN rapporterade den 2 maj att corona­smitta finns på minst 541 äldreboenden i Sverige. Hur kunde det gå så fel? Journalisten Thord Ericsson påpekar på DN Debatt (17/4) att en viktig förklaring är äldreomsorgens bemanning och kompetens. Han betonar att det inte är äldreomsorgens personal utan i stället ansvariga politiker på alla nivåer och i synnerhet regeringen som har ansvaret för bristerna. Det gäller både nuvarande och tidigare regeringar.

I medierna rapporteras om en hög andel timanställda och vikarier. Åsa Plesner och Lisa Pelling från Arena Idé visar i en annan artikel på DN Debatt (26/4) att att nedskärningar inom äldreomsorgen pågått under 20 år och att 96 procent av kommunerna skär ner på äldreomsorgen i budgeten år 2020.

Fokus på effektivitet har kommit att överskugga andra värden. Mätverktyg blir viktigare än visioner om hur en god ålderdom skapas.

Äldreomsorgen har varit försummad under en längre tid, men covid-19-pandemin gör att det inte längre går att blunda för hur illa det faktiskt är. Hur har detta kunna ske?

En förklaring är att synen på ålderdom i samhället blivit ovärdig över tid. Principen om lika värde tycks inte gälla för äldre. Har takten för samhällsförändring blivit så hög att det enbart är framåt som gäller utan att faktiskt värdesätta vad tidigare generationer bidragit med i utvecklingen av vårt samhälle, inklusive deras erfarenheter och kompetens?

En annan förklaring är den ökade marknadiseringen av samhället där nyliberala idéer har fått ett alltför starkt fotfäste. Fokus på effektivitet har kommit att överskugga andra värden. Mätverktyg blir viktigare än visioner om hur en god ålderdom skapas. Resursbrister innebär att nyttokalkyler, inklusive känslokyliga beräkningar, får alltför stort gehör inom dagens äldreomsorg.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inlett en tillsyn med anledning av den smittspridning som förekommer på äldreboenden i Stockholmsregionen och Region Sörmland. Men räcker det?

IVO har ett brett uppdrag genom att ansvara för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. Med tanke på att brister inom äldreomsorgen länge försummats finns det anledning att fundera över IVO:s roll och ansvar.

I en debattartikel (SvD 10/9 2018) förslog en av oss att en ny tillsynsmyndighet bör inrättas för att granska äldreomsorgen och säkerställa högkvalitativ äldreomsorg inom hemtjänst såväl som på äldreboenden. Samma myndighet skulle även kunna ha en mer proaktiv roll och arbeta för att förbättra äldreomsorgen och vården av de mest sjuka.

I dag har Socialstyrelsen detta uppdrag, men det är en myndighet som också har ett brett uppdrag som rör både socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Vi förslår därför en ny myndighet med uppgift att förbättra, granska och säkerställa högkvalitativ äldreomsorg och vård av äldre.

Men det räcker inte. Dagens alarmerande situation inom äldreomsorgen och det faktum att antalet äldre kommer att öka pekar på att äldreomsorgen behöver organiseras om. I dag ansvarar kommuner oftast för äldreomsorgen, inklusive äldreboenden.

Men många kommuner har ekono­miska begränsningar vilket gör att de inte kan erbjuda tillfredsställande äldreomsorg inklusive äldrevård. Kommunernas ekonomi kommer troligtvis inte att förbättras inom nära framtid, i synnerhet inte i kommuner varifrån utflyttning sker.

Därutöver drivs många äldreboenden av privata aktörer via aktiebolag som måste tjäna pengar på verksamheten. Detta kan, men behöver inte, innebära att man sparar in på personal, dess utbildning och kompetens.

Vi föreslår att ansvaret för kommunernas äldreomsorg överförs till regioner och till staten. En anledning till detta är att det kan säkerställa bättre ekonomiska resurser, men även sjukvårdsresurser, vilket inte bör förringas med tanke på att boende på äldreboende är i behov av sjukvård i större utsträckning än vad som var fallet på tiden med ålderdomshem. Det behövs därför utökade sjukvårdsresurser på äldre­boenden för att motsvara detta behov.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) skall regionerna samverka med kommunerna vad gäller till exempel sjukvård på äldreboenden. Detta ska enligt lagen ske i samråd mellan kommuner och regioner. Vad innebär detta i praktiken och vilken betydelse har detta för sjukvård inom kommunal äldrevård? Genom att överföra ansvaret för kommunernas äldreomsorg till regioner och staten ökar sannolikheten för god hälso- och sjukvård som också kan bli mer rättvist fördelat över landet. Det kommer att gynna kommuner med begränsade ekonomiska resurser. Vårt förslag innebär att regionernas kompetens inom sjukvård och geriatrik blir mer styrande, vilket också innebär att geriatrisk kompetens behöver utvecklas och spridas inom äldreomsorgen.

Eftersom äldre människor med omsorg och deras anhöriga befinner sig i en beroendesituation så behövs någon ojävig som för deras talan. Vi föreslår därför att det inrättas en äldreombudsman i varje kommun.

I en tidigare artikel på DN Debatt (25/12 2018) diskuterade vi problemet med ofrivillig ensamhet på ålderns höst. Äldre behöver rörelse, frisk luft och sociala aktiviteter för att må bra och inte bara ordinerade läkemedel. Vi föreslog att ett nätverk bildas för att försöka hitta lösningar till en bättre fungerande äldreomsorg med representanter från berörda aktörer, till exempel äldre och deras anhöriga, finansiärer (regioner, landsting, kommun), anställda inom äldreomsorgen, ideella organisationer, näringsliv, geriatrik och forskare.

Äldre bör ses som subjekt med mänskliga behov och erfarenheter snarare än objekt som i värsta fall bara matas och förvaras. Det handlar om mänsklig värdighet. Socialstyrelsen utvecklade 2011 en nationell värdegrund för äldreomsorgen – äldre personer ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Nu behövs mindre snack och mer verkstad för att utveckla en fungerande vård och omsorg för äldre.

Sammanfattningsvis föreslår vi:

• Inrätta en ny myndighet med uppdraget att förbättra, granska och säkerställa högkvalitativ äldreomsorg och vård av äldre.

• Överför ansvaret för kommuners äldreomsorg till regioner och staten.

• Ge äldreboendena utökade sjukvårdsresurser.

• Utveckla och sprid geriatrisk kompetens inom äldreomsorgen.

• Inrätta en äldreombudsman i varje kommun.

• Bilda nätverk där olika aktörer samverkar för att hitta lösningar till en bättre fungerande äldreomsorg.

Ämnen i artikeln

Äldreomsorg
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt