Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-18 21:47 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/dagens-energipolitik-kommer-att-leda-till-dieselransonering/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

Dagens energipolitik kommer att leda till dieselransonering

Den globala produktionen av olja minskar. Samtidigt leder politiska beslut i Sverige och Europa till att vi använder mer diesel och mindre bensin. Konsekvensen kan bli en akut brist på diesel inom tio år, skriver Kjell Aleklett, professor i globala energisystem.

Den genomsnittliga produktionen av olja i världen har de senaste sex åren (2005–2010) varit i stort sett konstant. I medeltal producerades 81,5 miljoner fat per dag (Mb/d) med 2010 som toppår med 82,1 Mb/d. Världsproduktionen har aldrig varit större. Maximal oljeproduktion för ett oljefält, för en region och för världen brukar kallas ”Peak Oil”.

För 10 år sedan, i maj 2002, organiserade Colin Campbell och jag världens första konferens om Peak Oil i Uppsala och samtidigt bildade vi ASPO, The Association for the Study of Peak Oil & Gas. I ett pressmeddelande visades ett diagram där beräknad framtida oljeproduktion presenterades och den angav en platåproduktion för 2009, 2010 och 2011 med maximala 85 Mb/d. Vår analys publicerades som en vetenskaplig artikel 2003 och ansågs då som alltför pessimistisk. Många betraktade den som rena fantasier. Vi kan nu konstatera att vi faktiskt var för optimistiska.

Det är framför allt produktionen i Irak som är lägre. En slutsats är att en högre oljeproduktion i Irak förmodligen hade medfört ett lägre pris på olja och vi ser nu att ”krig för olja” inte var en bra affärside.

Alla länder i världen använder olja och de kan delas upp i sådana som exporterar olja och sådana som importerar olja. I min bok ”Peeking at Peak Oil”, som publiceras i Wien 30 maj har jag studerat förändringar i exportvolymen sedan slutet av 1990-talet fram till 2010.

Från 1999 fram till 2005 ökade volymen med 6 Mb/d till 48 Mb/d för att sedan minska till under 44 Mb/d fram till 2010. Under den tid då produktionen varit konstant har välfärden liksom oljekonsumtionen ökat för exportländerna medan volymen som kan exporteras har minskat. Samtidigt kan vi konstatera att importen till Indien, Kina och de länder i Sydostasien som ligger mellan dessa giganter har ökat från 7 Mb/d till 10 Mb/d. Det betyder i verkligheten att oljeimporten för framför allt OECD-länderna har minskat med 15 procent.

Minskningen i oljeexporten är signifikant och så stor så att det betyder att vi år 2005 nådde Peak Oil för exporten. Oljeimporterande OECD-länder i Amerika, Europa och Asien har ekonomiska problem. Historien visar att ökad användning av olja skapar välfärd, vi har ännu inte sett exempel på motsatsen. Den ekonomiska kris som vi nu brottas med kan bero på att det inte finns tillräckligt med olja att konsumera.

I en vetenskaplig artikel som publicerades i Energy Policy 2010 visade vi att den globala oljeproduktionen, inklusive okonventionell olja som Kanadas oljesand, kommer att minska fram till 2030. Låt oss trots det anta att den är konstant fram till 2020. Under de kommande 10 åren kan vi räkna med att de oljeexporterande länderna blir rikare, de kommer att fortsätta att öka sin konsumtion. Samtidigt kommer Kina, Indien med flera länder i Sydostasien att öka sin import. Om den trend som vi haft de senaste fem åren fortsätter så medför det att den volym som oljeimporterande OECD-länder har tillgänglig för konsumtion 2020 kommer att minska med ytterligare 13 Mb/d. Att den skulle öka är uteslutet. Jämfört med 2005 innebär det en minskning runt 50 procent. Det kommer att hjälpa EU att med god marginal nå upp till sina mål för minskad oljeanvändning.

Nio procent av det som kallas olja används direkt som råvara för industrin och som fordonsbränsle. Resten raffineras och delas upp i bensin, flygfotogen, diesel och tyngre produkter. Den globala fördelningen är ungefär 24 procent bensin, 6-7 procent flygfotogen och 33 procent diesel. Den olja som nu kan köpas på världsmarknaden är tyngre än tidigare och den innehåller också mer svavel. Raffinaderiet Preemraff i Lysekil har de senaste åren gjort stora investeringar för att anpassa sig till denna olja. Det går inte att drastiskt förändra den procentuella uppdelningen i produkter.

Med utgångspunkt från dessa förhållanden är det intressant att studera resultaten av de politiska åtgärder som vidtagits och som planeras inom Sverige och EU. En tioprocentig inblandning av etanol för EU medför att efterfrågan och behovet av bensin minskar, men det faktum att etanolproduktionen kräver maskiner som använder diesel gör i stället att behovet av diesel ökar. Dessutom innebär miljökrav på minskade utsläpp av koldioxid att nya miljöklassade bilar till större del använder diesel. Till detta kommer att den kustnära sjöfarten nu av miljöskäl måste överge bunkerolja och övergå till diesel.

Dessa politiska beslut leder alltså till att behovet av bensin minskar medan behovet av diesel ökar. Men raffinaderier kan inte förändra dagens produktion i takt med de politiska ambitionerna.

Verkligheten är att de europeiska lagren av bensin redan är överfulla medan det råder stor brist på diesel. En fortsatt politisk styrning in på den väg som påbörjats kommer att leda till att man tvingas stänga några av EU:s raffinaderier då man inte får avsättning för bensinen, lagren kan inte vara mer än fulla. Det är därför mycket troligt att dagens politiska beslut kommer att driva fram en ransonering av diesel.

Det är svårt att säga när det händer, men det sker sannolikt inom de kommande 10 åren. En ny nedgång i ekonomin kan medföra en minskning av konsumtionen och skjuta upp problemen. Men när dieselbristen kommer måste vi självklart prioritera mattransporter, kollektivtrafik och våra godstransporter i allmänhet. Energimyndigheten har nu börjat förbereda sig för denna krissituation.

Det finns politiska mål att minska konsumtionen av drivmedel genom att öka kostnaden för dem. Men konsumtionen kommer att minska även utan dessa åtgärder. Studier i bland annat Australien visar att ekonomiskt svaga familjer drabbas hårdast av höga bensinpriser och om samma förhållande gäller i Sverige så medför höga bensinskatter en snedbeskattning av det svenska folket. Alliansen borde därför fundera på att dra tillbaka den höjning av bensinskatten som man införde då man tillträdde. Samtidigt måste man naturligtvis vidta åtgärder för att parera för den verklighet som väntar oss.

Den situation som vi just nu har framför oss kräver bland annat en kraftig satsning på biogas. Det allra viktigaste för samhället är mat och mattransporter, och därför borde lantbruket stimuleras till att anpassa sin produktion för att bli självförsörjande på biogas. Vad jag vill se framför mig är inte en politik med piskor, nu krävs det ökade lass av morötter.

Kjell Aleklett, President of ASPO International och professor i globala energisystem, Uppsala universitet

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.