Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Dags att skärpa insatserna mot oseriösa arbetsgivare”

Hillevi Engström (M) går kritikerna till mötes: Arbetsförmedlingen måste öka kontrollen av de arbetsgivare – offentliga som privata – som erbjuder långtidsarbetslösa sysselsättning.

Det är hög tid att följa upp den senare delen i jobb- och utvecklingsgarantin, den så kallade fas 3. Det finns alltid risk för att insatser av det här slaget missbrukas av oseriösa aktörer som inte vill människor väl. Det är oacceptabelt.

Arbetsförmedlingen måste därför förbättra sina kontrollfunktioner. Det finns också skäl att skärpa åtgärderna mot de arbetsgivare som missköter sig. Jag vill även se över möjligheten för Arbetsförmedlingen att kräva tillbaka ersättningen från de anordnare som brister i ansvar eller frångår ingångna överenskommelser, skriver arbetsmarknadsministern.

Alliansregeringen har fått väljarnas förtroende att fortsätta ta ansvar för Sverige. Vårt mål är full sysselsättning genom arbetslinjen. Det ska vara lönsamt att arbeta och enkelt att anställa. Mötet mellan arbetsgivare och jobbsökare förbättras. Vi prioriterar aktivitet framför passivitet. Vi synliggör människor som tidigare gömts undan.

Efter finanskrisen är arbetslösheten fortfarande hög i Sverige, men det finns ljuspunkter på arbetsmarknaden. Allt fler människor som tidigare varit förpassade till förtidspension och utanförskap tar nu avgörande steg tillbaka till arbetsgemenskap. Antalet personer i bidrags- och ersättningssystemen minskar gradvis, men det räcker inte. När arbetsmarknadsläget förbättras ska vi fortsätta satsa på aktiva insatser för personer med svag förankring på arbetsmarknaden.

Priset för utanförskap får aldrig underskattas. Ett förlorat jobb kan leda till förlorat självförtroende, social isolering, depressioner och ångest. Genom initiativ för aktivitet, som ökar deltagande på arbetsmarknaden, går detta att förebygga och vägen tillbaka till arbete kan bli kortare.

Nystartsjobben är en av flera viktiga insatser för att motverka långtidsarbetslöshet. De innebär att kostnaden för att anställa personer som länge stått utanför arbetsmarknaden i dag är väsentligt lägre. Arbetsgivare som anställer personer i nystartsjobb får ekonomisk kompensation motsvarande den dubbla arbetsgivaravgiften. Antalet nystartsjobb växer också stadigt och uppgår nu till cirka 40 000 personer. Vi satsar samtidigt på jobbcoachning, utbildning och arbetspraktik.

En annan del i arbetslinjen är jobb- och utvecklingsgarantin. Efter nästan ett år som arbetslös erbjuds deltagare i garantin individuellt utformade insatser i form av bland annat utbildning, coachning och jobbsökaraktiviteter.

Därefter ges också arbetspraktik och arbetsträning. Efter nästan tre år som arbetslös erbjuds man därtill sysselsättning på en arbetsplats.

Hälften av deltagarna har varit arbetslösa i fem till tio år. Nästan en femtedel har varit arbetslösa längre än tio år. Flertalet stod utan arbete redan innan krisen slog till mot Sverige. De erbjuds genom garantin möjlighet till kontakt med en arbetsplats, att få nätverk och referenser samtidigt som jobbsökandet fortsätter.

De arbetsgivare – offentliga eller privata – som åtar sig ansvar för en deltagare i insatsen får ersättning på 225 kronor per dag. I gengäld ställs ett antal krav i en överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Arbetsgivaren ska ta ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen, den arbetssökande ska ha rätt till handledning och hinna med att söka jobb. Antal deltagare per anordnare varierar, men nio av tio anordnare har färre än fem deltagare på arbetsplatsen.
 
En rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), som presenterades förra året, ger en bra bild av jobb- och utvecklingsgarantins första delar. Krisens omedelbara effekter på arbetsmarknaden mötte regeringen med kraftiga volymökningar i arbetsmarknadspolitiken. Det finns därför skäl att kontinuerligt följa upp kvaliteten i insatserna. Men det är viktigt att komma ihåg att åtta av tio deltagare var nöjda eller mycket nöjda med innehållet i insatsen. De flesta tyckte dessutom att aktiviteterna var bra eller mycket bra.

Nu är det hög tid att följa upp även den senare delen i jobb- och utvecklingsgarantin, den så kallade fas 3. I detta arbete vill jag slå fast ett antal viktiga utgångspunkter:
För det första har Arbetsförmedlingen en viktig uppgift att kontrollera så att deltagarna får en kvalitativ insats. I regleringsbrevet till myndigheten för 2011 är jag därför tydlig med att den senare delen i jobb- och utvecklingsgarantin noggrant ska följas upp och redovisas till mig senare i år.

För det andra finns alltid risk att insatser av det här slaget missbrukas av oseriösa aktörer som inte vill människor väl. Det är oacceptabelt. Arbetsförmedlingen måste därför förbättra sina kontrollfunktioner.

För det tredje finns skäl att skärpa åtgärderna mot de anordnare som missköter sig. I de fall arbetsgivare som anordnar platserna brister i ansvar, hantering eller frångår överenskommelser kan det finnas skäl att se över möjligheten för Arbetsförmedlingen att kunna kräva tillbaka ersättningen.

Det är min ambition att hela tiden följa upp våra arbetsmarknadspolitiska insatser. Våra reformer är inte skrivna i sten, insatserna kan ständigt förbättras. Men att gå tillbaka till förlegade systemlösningar och förtidspensioneringar undergräver Sveriges möjligheter att upprätthålla en god välfärd. Det är fel väg att gå.

Jobb- och utvecklingsgarantin är samtidigt bara ett av många verktyg mot långtidsarbetslöshet. Från årsskiftet förstärktes det särskilda anställningsstödet, vilket ytterligare stimulerar arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa. Det finns sedan tidigare också goda möjligheter att erhålla lönebidrag för att anställa människor med funktionshinder.

Jag vill också att fler arbetsgivare öppnar dörren för människor med svag förankring på arbetsmarknaden. Därför vill jag att näringslivet tar ett ökat ansvar och välkomnar långtidsarbetslösa in på arbetsplatserna. Vi behöver se ett ännu störresamhällsansvar från näringslivet, offentliga arbetsgivare och arbetsmarknadens parter.

Vänsteroppositionen är högljudd i debatten om långtidsarbetslösa utan att presentera egen ny politik. AMS-åtgärder framställs som universallösningen på ett mångfasetterat problem. Drivkrafterna till arbete föreslås försämras genom skattehöjningar för alla som arbetar. Samtidigt vill oppositionen ta bort samtliga jobbcoacher i ett läge där jobbchanserna ökar. De vill tillbaka till bidragspolitik och passiva program. Det är en politik som har prövats förut.

Före 2006 gömdes långtidsarbetslösa i en rundgång mellan ersättningssystem och passiva åtgärder. Åtgärderna låste in människor i stället för att ge möjlighet till deltagande på arbetsmarknaden. Utanförskapet växte. Förtidspension blev ofta lösningen. Situationen blev ohållbar för det svenska samhället.

Med arbetslinjen har vi skiftat passivitet till aktivitet. Det är en politik värd att slå vakt om och utveckla när nu konjunkturen vänder uppåt. Jag tror på att ge människor möjlighet att få direkt kontakt med en arbetsgivare. Jag vet att en del människor behöver mer aktiva insatser än andra. Vi ska erbjuda verktygen. Vi ska aldrig ge upp om människor.


Hillevi Engström (M)

arbetsmarknadsminister

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.