Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Dags för akut hjälp – och långsiktigt stöd till Somalia”

Världens sköraste länder, dit Somalia hör, är hårt drabbade, skriver artikelförfattarna. Bilden från i mars i år visar ett läger i Qardho, Somalia dit människor flytt undan torkan.
Världens sköraste länder, dit Somalia hör, är hårt drabbade, skriver artikelförfattarna. Bilden från i mars i år visar ett läger i Qardho, Somalia dit människor flytt undan torkan. Foto: Ben Curtis TT

Sverige bör snabbt öka det akuta stödet till Somalia, ett av världens mest ”sköra länder” och nu hårt drabbat av svält. Men vi bör också återuppta stödet till högre utbildning och forskning i Somalia, ett långsiktigt och stabilt stöd som sedan kan bilda modell för stöd till andra sköra stater. Det skriver 18 forskare från svenska universitet och högskolor.

Sextiofem miljoner människor har flytt sina hem undan fattigdom, svält, krig och terror. Svälten är omfattande i Sydsudan och hotar nordöstra Nigeria, Jemen och hälften av Somalias 12 miljoner. Sverige har en tradition av solidaritet med de mest utsatta och gav under 70- och 80-talet långsiktigt utbildnings- och forskningsstöd till sköra länder som Somalia. Vi föreslår att Sverige både gör akuta insatser mot svälten i Somalia och satsar på landets framtid genom långsiktigt samarbete mellan somaliska och svenska universitet i medverkan av akademiker i diasporan. Detta kan bli modellbildande för svenskt stöd även till andra sköra länder.

Trots framsteg under de senaste 25 åren lever tio procent av jordens 7,5 miljarder i extrem fattigdom och försöker överleva på 2 dollar per dag och person. Idag är 65 miljoner människor på flykt undan krig, terror och hungersnöd varav 20 miljoner utanför det egna landet. Flyktingkrisen göder populistiska rörelser och främlingsfientligheten underminerar tron på en solidarisk värld.

De extremt fattiga lever ofta i ”sköra stater” (på engelska ”fragile states”). Regeringar i ”sköra stater” saknar ofta legitimitet. Inbördeskrig och korruption skapar en otrygg befolkning med osäker tillgång till bostad, mat, utbildning och sjukvård. Somalia, Sydsudan, Centralafrikanska republiken och Sudan rankas som världens fyra sköraste länder. Åttahundra miljoner människor bor i de 20 och 225 miljoner i de tio sköraste länderna, varav sex i Afrika.

Somalia och andra sköra stater behöver egen kunskap och kompetens kring prevention, diagnos och behandling av viktiga sjukdomar. Då krävs investeringar i högre utbildning och forskning. 

Sverige ger sedan många år utvecklingsbistånd till Somalia. Under 1980-talet satsade vi framgångsrikt på Somalias universitet. Inbördeskriget 1991 avbröt satsningen. Ett 30-tal somalier forskarutbildades och arbetar nu i Sverige eller internationellt. Terrorn håller ännu delar av Somalia och dess grannländer i skräck men det finns tecken på viss stabilisering. Nyligen valdes Mohamed Abdullahi Mohamed till president under relativt demokratiska former. Universitet och högskolor har startats på privata initiativ i medverkan av akademiker från diasporan, inklusive somaliska forskare utbildade i Sverige. Behoven av utbildad personal är enorma.

Vi arbetar vid fem svenska universitet och högskolor eller är medlemmar av Somalisk-Svenska Forskarföreningen SSRA. Via SSRA har somaliska forskare i det tidigare samarbetet fortsatt med insatser i Somalia i till exempel kampen mot könsstympning och i bybaserade program för mental hälsa. De hade också en aktiv roll i den första ”Nationella Hälsokonferensen” i Somalia på två decennier, som genomfördes i Mogadishu år 2013. Sedan 2013 har högskolan i Dalarna anordnat en unik delvis nätbaserad masterutbildning för barnmorskor och sjuksköterskor i sexuell och reproduktiv hälsa i samarbete med universitet och högskolor i Somaliland och Puntland.

I partnerskap med sex somaliska universitet och högskolor har vi med väsentligen egna resurser sedan 2013 inlett det unika samarbetet ”Forskning för hälsa i Somalia”. Vi har arrangerat två konferenser vid Umeå Universitet med upp till 50 deltagare från alla regioner i Somalia. Mötena har skapat ett förtroendefullt samarbete mellan universiteten och en gemensam plattform för hälsoforskning har vuxit fram, ”Healing the health system after civil unrest” (Glob Health Action 2015;8:27831). Förra året arrangerade vi en tvåveckors kurs i metoder för hälso- och sjukvårdsforskning i Somaliland för 24 lärare från universitet och högskolor från hela Somalia. I år genomför varje lärare ett projektarbete handledda av somaliska och svenska forskare. Studierna är självfinansierade av deltagarna, somaliska och svenska universitet.

Vi vill medverka till att skapa en kritisk massa av forskare och lärare vid universiteten och hälsoministerierna som främjar en kultur där forskningsresultat är grunden för utbildningar, prevention och utveckling av hälso- och sjukvården i Somalia. Samarbetet har pågått i fyra år med små externa resurser. Nu krävs långsiktigt och stabilt stöd.

Världens sköraste länder, dit Somalia hör, är hårt drabbade. Nu krävs återigen akuta insatser men detta får inte skymma behovet av långsiktigt stöd. En av oss (KBM) är på plats i WHO:s räddningsteam i Nairobi och Somalia och konstaterar i dag att svält-situationen är prekär och att man dessutom ”står inför ett kolerautbrott med hittills 20 000 rapporterade fall varav 500 dödsfall. Det är en kamp mot klockan för över 3 miljoner människor. Varje liv som sparas är en framgång. Det finns inget bättre tillfälle att visa Somalia att det internationella samfundet bryr sig och att det humanitära biståndet måste kopplas till långsiktiga insatser för motståndskraft, återhämtning och utveckling.”

Sverige bör bilateralt och i internationellt samarbete ge fortsatt utvecklingsbistånd med ökade satsningar på utbildning och forskning. Det ger framtidshopp, nya jobb, främjar öppenhet och försoning. Vårt samarbete mellan universitet i Somalia och Sverige tillsammans med diasporan kan vara en förebild. Somalia och andra sköra stater behöver egen kunskap och kompetens kring prevention, diagnos och behandling av viktiga sjukdomar. Då krävs investeringar i högre utbildning och forskning. Universitetsbaserad forskning har en central roll, till exempel vid utveckling av nya läkemedel, speciellt vid sjukdomar som hotar folkhälsan i fattiga länder.

Vi föreslår att Sverige:

  • ökar det akuta stödet till organisationer som hjälper svältande i Afrika och Mellanöstern.
  • återupptar stödet till högre utbildning och forskning i Somalia som var så framgångsrikt fram till 1991 när inbördeskriget startade. Vår modell för partnerskap mellan somaliska och svenska universitet och diasporan är värd att pröva.
  • introducerar ett särskilt utvecklingsstöd till utbildning och forskning i världens “sköra stater” för att skapa långsiktig kapacitet för landsrelevant forskning.
  • står värd för en internationell konferens om hur utbildnings- och forskningskapacitet ska stärkas i ”sköra stater”. Givarländer, relevanta FN-organ, filantropiska föreningar och universitet bör medverka.

Vi är inspirerade av Sveriges tidigare ledarroll med stöd till forskning för världens fattiga där nobelpristagaren Sune Bergström var pionjär i framgångsrika internationella satsningar på forskning för global hälsa.

DN Debatt. 16 april 2017
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.