Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-07-23 17:47

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/darfor-att-det-viktigt-att-lara-sig-brostsim-forst/

DN Debatt

DN Debatt. ”Därför är det viktigt att lära sig bröstsim först”

Att bli simkunnig är ingen quickfix och kunskapen är också en färskvara som måste underhållas och testas varje år, skriver Karin Brand och Mona Lisa Wernesten i Svenska livräddningssällskapet. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

DN DEBATT 11/7. Vilket simsätt ska barn lära sig först: bröstsim eller crawl. Vi får ofta den frågan och vi förespråkar bröstsim och liksidigt ryggsim, som är de mest vilsamma simsätten och som ger möjlighet att ligga stilla och flyta. Bröst- och ryggsim räddar liv. Vi grundar vår uppfattning på mer än 120 års erfarenhet, skriver Karin Brand och Mona Lisa Wernesten i Svenska livräddningssällskapet.

Under 2018 drunknade tretton barn under 18 år och samtliga av dessa drunknade utom­hus i sjö eller hav. Simkunnighet och kunskap om hur man livräddar sig själv och/eller en kompis och vuxnas tillsyn av icke simkunniga barn är livsviktig kunskap för att minska drunkningsolyckor.

Vägen till simkunnighet kräver både uthållighet och tålamod, av såväl barn och deras föräldrar som de vuxna som vill lära sig simma men inte fick möjlighet i skolan eller någon annanstans. Att bli simkunnig är ingen quickfix och kunskapen är också en färskvara som måste underhållas och testas varje år. Men det är väl värt all tid och tålamod för den upplevelse det är att få känna att man flyter och säkert kan ta sig fram i såväl pool som i sjö och hav.

”Simkunnig är den som kan falla i på djupt vatten, få huvudet under och efter att åter ha tagit sig upp till ytan kan simma 200 meter i en följd, varav 50 meter ryggsim.”

Det är den definition på simkunnighet som de nordiska livräddningsorganisationerna enades om vid den nordiska livräddningskonferensen som hölls i Åbo 1996. Då slog man också fast att bröstsim och liksidigt ryggsim, ur säkerhetssynpunkt, var de bästa simsätten. Det var också då simkunnighetsdefinition fastställdes och som i dag, något omskriven, finns inskriven i skolans läroplan i ämnet Idrott och hälsa (se faktarutan).

Det är stor konkurrens om de platser som finns i simskolorna runt om i landet och att veta vilken simskola jag ska välja till mitt/mina barn eller mig själv kan vara svårt.

De vanligaste frågor vi får från våra och andras simlärare, lärare i skolan, föräldrar och andra är: Vilket eller vilka simsätt är viktigast att lära och vilket godkänns? Går crawl bra? Är bröstsim bra? Räknas hundsim som ett simsätt?

Slutsatsen är att vi även i fortsättningen kommer att rekommendera landets simskolor att lära ut bröst- och ryggsim för barn som är 5 år och äldre.

Det finns olika simsätt i simskolan, bröst- och ryggsim, crawl och ryggcrawl. Svenska livräddningssällskapets simskolor lär ut bröst- och ryggsim samt livräddning som första simsätt. Oavsett vilket simsätt du ska lära dig krävs en viss grundmotorik, vissa små barn har lätt för bröstsim och andra har lätt för crawl.

Varför är bröstsim så viktigt? Sim­kunnighet handlar inte bara om att ta sig från punkt A till punkt B. Att vara simkunnig handlar i grund och botten om din egen och andras säkerhet, du ska också kunna hantera oförutsedda händelser såsom att ofrivilligt hamna i vattnet eller kunna rädda någon annan. Vid en nödsituation krävs att du har kontroll över situationen och oavsett om du befinner dig på djupt eller grunt vatten, i kallt eller varmt vatten, ska du ha kunskapen och färdigheten att kunna rädda dig själv ur en farlig situation. Då gäller det att ta det lugnt för att spara på både krafter och kroppsvärme.

Om man behöver undsätta någon genom att själv gå i vattnet ska man alltid ha med sig ”den förlängda armen”. Alltså något som flyter och som man kan sträcka fram till den nödställde, exempelvis en livboj. För att kunna simma ut med livbojen krävs det att man behärskar bröstsim. Har sedan den nödställde fått tag på livbojen ska man ta sig tillbaka till land. Detta sker då bäst i ryggläge med liksidiga bröstbentag.

Bröstsim och liksidigt ryggsim är de mest vilsamma simsätten och ger också möjlighet att ligga stilla och flyta, exempelvis om man ramlat ur en båt. Det är en av anledningarna till att bröst- och ryggsim är de två simsätten som är grunden i all vår undervisning och pedagogik. En annan anledning är att om du vid flytvästanvändande, som vi alltid förespråkar till sjöss, skulle falla i vattnet så tar du dig lättast fram genom bröst- och ryggsim. Vår övertygelse är att när såväl barn som vuxna väl fått ordning på bröstsimmets arm- och bentag så kan de flesta lugnt och fint glida fram i vattnet utan nämnvärd ansträngning.

Vi grundar vår uppfattning på mer än 120 års erfarenhet. Under dessa år har vi följt utvecklingen vad gäller tillbud och drunkningsolyckor och hur dessa kan förhindras. Den erfarenheten och kunskapen dessa år har gett oss, tillsammans med kunskapen från de fler än 130 medlemsorganisationer i International life saving federation, ILS, ger oss en god grund för vårt ställningstagande vad gäller simkunnighet och livräddning som en viktig faktor för att minska antalet drunkningsolyckor.

Slutsatsen är att vi även i fortsättningen kommer att rekommendera landets simskolor att lära ut bröst- och ryggsim för barn som är 5 år och äldre. För oss är de livräddande sim­sätten livsviktiga för att minska antalet drunkningsolyckor som sker i sjöar och hav, och vi önskar att alla barn får gå i en sommarsimskola och lära sig denna livsviktiga kunskap. Kunskap och färdighet i bröst- och ryggsim räddar liv och simkunnighet är som sagt mer än att bara ta sig från A till B. Kunskap om livräddning, att kunna hjälpa en medmänniska som hamnat i nöd, är en del av att vara simkunnig. Glädjen att kunna simma och att vara simkunnig är fantastisk, och när man kan grunderna tycker även vi att man kan utveckla sina färdigheter och lära sig fler simsätt och utöva fler aktiviteter i vatten.