Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Därför lämnar jag Livets Ord och blir katolik”

Foto: Pressbild

”Sedan millennieskiftet har jag och min hustru Birgitta på olika sätt kommit i kontakt med den vitala katolska kyrkan. Steg för steg har det lett fram till en omprövning av vår övertygelse och vår kyrkliga praxis. Vi lämnar nu Livets Ord för att denna vår bli upptagna i den katolska kyrkan”, skriver Ulf Ekman, grundare av Livets Ord.

I Sverige har religion, i stället för att leva en tynande tillvaro, på olika sätt återigen tagit plats i svensk debatt. Som pastor för Livets Ord har jag aktivt deltagit i den svenska religiösa debatten samt själv varit föremål för rätt mycket uppmärksamhet. Som företrädare för en av de senare väckelserörelserna i Sverige, med en i många stycken ganska typisk väckelseteologi i botten, har jag fått uppleva medial kritik men också fått se ett arbete växa fram med en mängd olika verksamhetsområden, inte minst långt utanför Sverige.

Sedan millennieskiftet har min hustru Birgitta och jag på olika sätt kommit i kontakt med den katolska kyrkan. Det har varit en spännande upptäckt att i många internationella sammanhang, inte minst under de tre år vi var bosatta i Israel 2002–2005, möta en vital och levande katolsk tro. För oss innebar det både en utmaning och ett glädjefyllt igenkännande. Detta har steg för steg lett fram till en omprövning av vår teologiska övertygelse och vår kyrkliga praxis.

Kristna har alltid värnat om sanningar som för oss är omistliga. Både reformation och väckelse har uppstått ur behovet av att bevara det vi kristna menar vara centralt, och av behovet av förnyelse av det andliga livet. Baksidan av detta är de strider som ofta uppstått, som tyvärr många gånger har medfört djupa splittringar. Det är denna splittring vi kristna idag lever i och är delaktiga i, som mer än något annat allt mer har stört och berört mig. Jag har fått inse att den rörelse jag själv under de sista 30 åren har representerat, trots framgångar och mycket gott som skett på olika missionsfält, ändå är en del av den ständigt pågående protestantiska fragmentiseringen av kristenheten. Dessutom måste jag med sorg konstatera att slitningar, meningsskiljaktigheter och tvister har skapat ovänskap och att enskilda människor har tillfogats sår och lidanden genom sina kontakter med rörelsen. I detta har jag själv och andra företrädare för Livets Ord ett ansvar, och jag är uppriktigt ledsen över det som sårat och det som har orsakat att människor fått lida.

Det finns åtskilliga teologiska förklaringsmodeller till varför man egentligen inte skulle behöva bry sig om kristenhetens splittring, utan istället se den som en naturlig utveckling eller till och med en tillgång. Det har för Livets Ord funnits mycket konstruktivt att arbeta med, utifrån ett protestantiskt evangeliskt perspektiv, genom att aktivt verka för Jesu missionsbefallning, bygga församlingar och ägna sig åt hjälparbete av olika slag. Med andra ord, man skulle kunna slå sig till ro med ett pragmatiskt förhållningssätt, en kreativ entreprenöranda och en fruktbärande verksamhet där mycket gott har skett, som borde vara nog för att känna sig någorlunda tillfreds. Ändå har insikten om att detta inte är tillräckligt, vuxit i mig. Det var något väsentligt som saknades.

Som protestant har jag varit influerad av och anammat en gängse anti-katolsk retorik och i vårt tidigare skede både skrev och uttalade jag mig negativt och sårande om den katolska kyrkan. Detta är något som jag idag verkligen beklagar och ångrar.

Trots stor verksamhet och glädjande resultat var det den pragmatiska inställningen och kortsiktigheten i perspektivet på verksamheten, samt bristen på förståelse av vad Kyrka egentligen är, som störde mig alltmer.

För mig började detta så småningom bli både ett teologiskt och ett existentiellt problem. Är det så att kyrkor kommer och går, att kristna rörelser försvinner och ersätts av andra? Ska det vara så? Historiskt kan man ju ge belägg för att det tidvis sett ut så, men håller det teologiskt? Finns stabiliteten och den historiska kontinuiteten som utgör ett bärande element i den kristna tron bara på idéplanet, men inte som konkret synlig verklighet? Hur hänger det ihop med Jesu egna ord i Joh. 17:21: ”Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.” Utifrån dessa ord ser man att de kristnas enhet ligger högt upp på Jesu agenda och bildar en förutsättning för legitimitet och autenticitet för det kristna budskapet, evangeliet.

I våra möten med katoliker, inte minst internationellt under och efter Israelåren, började min hustru och jag skönja svar på dessa frågor. Vi började se att Kyrkan inte bara har en kontinuitet i den teologiska tanken eller genom andliga erfarenheter och verksamhet genom tiderna, utan också högst påtagligt och konkret i en synlig och bestående Kyrka. Som förkunnare har jag ofta betonat att det evangelium som Jesus förkunnade och den Andens kraft med vilken Jesus och apostlarna verkade, är både sann, verklig och bestående. Det är med andra ord relevant idag i vår moderna värld.

Vad jag inte såg var, att om detta är sant, då är det också sant att Jesus efterlämnade en Kyrka med apostoliskt ursprung, det som Nya Testamentet kallar för Kristi kropp. Denna synliga, konkreta Kyrka har en historisk kontinuitet från Jesu och apostlarnas tid, genom hela historien tills han kommer tillbaka.

Var finns då Kyrkan i all denna moderna flora av olika kristna grupperingar? Varför inte nöja sig med att bara låta alla blommor blomma? Naturligtvis finns Kyrkan på olika sätt närvarande hos alla Jesustroende. Men jag började inse att autenticiteten och fullheten av denna Kyrka och dess konkreta uttryck igenom historien finns i den katolska kyrkan. Denna insikt kom genom en djupare förståelse av Kyrkans sakramentala dimension och dess fasthållande av en autentisk auktoritet som kan avgöra och vägleda i både lärofrågor och moraliska frågor.

Tillsammans insåg min hustru och jag att den enhet mellan kristna som vi längtade efter fordrade att vi själva förenades med den Katolska kyrkan, som har funnits allt ifrån apostolisk tid. Vi hade kommit till den punkt då vi måste ta konsekvenserna av detta. Den Katolska kyrkans bevarande av den kristna tron, det rika sakramentala livet och hennes moraliska fasthet och djupt kärleksfulla barmhärtighet mot de allra fattigaste, de sjuka och de ofödda inger oss stor respekt och en stor längtan efter att få förenas med henne. Detta blev till sist en samvetsfråga för oss.

Detta är orsaken till en stor förändring i våra liv och i vår trosutövning, och innebär att min hustru och jag nu lämnar Livets Ord för att denna vår bli upptagna i den katolska kyrkans gemenskap. Det är en stor glädje för oss och har lett oss till att uppskatta vår Herre Jesus Kristus och hans Kyrka ännu mycket mer.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.