Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”De rödgröna öppnade för de avslöjade affärerna”

Politisk strid. Kritiken mot regeringen från MP och V är nu hård. Men det är viktigt att komma ihåg att dessa partier inte hade några synpunkter när det ursprungliga avtalet med Saudiarabien ingicks av S-regeringen. I stället var det mitt parti som anmälde den dåvarande försvarsministern Leni Björklund till KU, skriver Allan Widman.

Enligt SR:s ”Ekot” har Försvarets forskningsinstitut, FOI, direkt eller genom ett privat bolag, stöttat etableringen av en saudisk försvarsindustri. Vad som är fakta i målet är inte klarlagt. Ärendet kommer närmast att granskas av Konstitutionsutskottet.

Många ställer nu frågor om hur det kommer sig att Sverige stödjer regimer som den i Saudiarabien med vapen och kunskaper.

Det enkla svaret är att försvarsindustrin i Sverige, liksom i de flesta länder, har ett mycket starkt inflytande. I en minskande, inhemsk försvarsekonomi söker man sig i allt större utsträckning till den internationella marknaden. Erfarenheten visar att för vinstdrivande företag spelar köpkraften hos kunderna en ofta större roll än de senares respekt för mänskliga fri- och rättigheter.

Det bör dock understrykas att industrin inte bär det främsta ansvaret. Dess uppgift är att tjäna pengar åt sina ägare. Och det är denna insikt som borde mana regering och riksdag att vaka över att exportlagstiftningen hålls stark och stringent. Vapen är inte vilken vara som helst och i händerna på en diktatur kommer de – förr eller senare – att användas mot den egna befolkningen.

När regeringen Göran Persson 2005 ingick ett försvars- och säkerhetspolitiskt samarbetsavtal med Saudiarabien öppnade man dörren för den export som senare avslöjats i svenska medier. I Exportkontrollmyndighetens tillämpning av den svenska lagen väger naturligtvis de samarbeten som sanktionerats av regeringen mycket tungt. Frågan är väl om myndigheten ens sett det som möjligt att göra en annan bedömning.

När regeringsskiftet kom 2006 ärvde den nya regeringen avtalet. En möjlighet till uppsägning fanns 2010, men enighet om en sådan uppnåddes aldrig. Detta måste beklagas. Nästa tillfälle ges först år 2015.

Kritiken mot regeringen från Miljöpartiet och Vänsterpartiet är nu hård. Samtidigt är det viktigt att minnas att det ursprungliga avtalet ingicks av den regering som dessa partier intimt samarbetade med. På försvars- och säkerhetsområdet startade samarbetet mellan de rödgröna partierna i samband med 2004 års försvarsbeslut. Miljöpartiets dåvarande talesperson i dessa frågor, Lars Ångström, beskrev det den 21 september 2005 som att man hade fått vetorätt inom stora delar av politikområdet. Den 15 november samma år undertecknade den socialdemokratiska regeringen avtalet med Saudiarabien.

Det bör väl påpekas att inget av de dåvarande rödgröna samarbetspartierna hade synpunkter. Det var i stället mitt parti, genom undertecknad, som anmälde dåvarande försvarsministern, Leni Björklund, till Konstitutionsutskottet.

De senaste årens vapenaffärer har ökat trycket på en översyn av lagstiftningen för svensk vapenexport. Förra året nåddes en överenskommelse i Utrikesutskottet om att begränsa möjligheterna för export av krigsmateriel till icke-demokratiska stater. Den utredning som har att lämna förslag i denna riktning har dröjt. Den 19 januari i år gavs dock det välkomna beskedet att den kommer att tillsättas under våren.

Det är bra om det förtydligas att Sverige enbart exporterar till andra demokratier. Men ensamt kommer detta knappast att vara en tillräcklig garanti mot nya exportskandaler. Den nya inriktningen behöver även stöd av en större öppenhet kring beslutsprocesserna och minskade möjligheter till statliga garantier vid export av krigsmateriel.

Redan i dag finns ett exportkontrollråd för att indirekt ge riksdagen insyn vid tillståndsgivning. Protokollen från rådet är emellertid inte offentliga och vad som avhandlas vid dess möten omfattas av sekretess. Därför blir nästan alla riksdagsledamöter tagna på sängen när exportaffärer till olämpliga länder avslöjas. Det finns skäl att anta att ett offentliggörande av rådets protokoll och en upphävd tystnadsplikt för dess representanter skulle vara kraftigt avhållande på affärer som strider mot andan i den svenska lagstiftningen. Möjligen kommer vetskapen om offentlighet också att få industrin att tänka både en och två gånger innan man söker exporttillstånd.

Möjligheten till exportkrediter borde enkelt kunna avskaffas när det gäller krigsmateriel. Demokratier står för ingångna avtal, även om det blir regeringsskiften. I sådana fall är behovet av statliga garantier mycket begränsat. Eftersom politisk enighet dessutom råder om att export till andra länder inte ska förekomma blir sådant stöd överflödigt.

Sverige har valt att bygga upp ett eget militärt försvar. Om andra länder, i demokratisk ordning, bestämmer sig för att göra detsamma har vi ingen rätt att kritisera. Tvärtom ligger det i Sveriges intresse att de som tillsammans med oss vill försvara frihet och folkstyre ska stå väl rustade, liksom att övriga inte ska göra sig besvär.

Allan Widman, riksdagsledamot (FP), ledamot av Försvarsutskottet

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.