”Delad föräldraförsäkring behövs för att minska våld” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Delad föräldraförsäkring behövs för att minska våld”

Myndigheterna räcker inte till för att hindra våld i nära relationer. Vi måste införa våldspreventiva åtgärder tidigt i barns liv, som delad föräldraförsäkring och normkritiskt arbete i skolan och idrottsföreningarna, skriver Nina Rung och Peter Svensson, initiativtagare till Huskurage.

I dagarna har två rapporter redovisats som rör våld i nära relation. Regeringens utredning, ledd av Carin Götblad, menar att våldet ska ses som ett nationellt folkhälsomål: ”Våldets omfattning och dess allvar motiverar det. Förbättringen av arbetet mot våldet måste i mycket högre grad bedrivas i vardagen, på vårdcentralen, i skolan och i bostadsrättsföreningen.” Tryggare Sveriges rapport beskriver samma lösningsfokusering, nämligen att ”myndigheter så som polis och socialtjänst… och inte minst vänner och anhöriga har många gånger känt till eller misstänkt att våld förekommit i en relation utan att agera. Detta är särskilt allvarligt då dödligt våld i nära relationer ofta föregåtts av varningssignaler som personer i kvinnans omgivning observerat.”

Myndigheterna räcker inte till. Kan inte och ska inte göra det. Det är vi andra som måste räcka till, det är vi som måste ta vårt ansvar och hjälpa varandra. Där är vi eniga med rapportförfattarna. Vi måste var och en av oss, på alla håll se över vad vi kan göra för att bidra till minskat våld. Men vi måste också implementera våldspreventiva åtgärder tidigt i barns liv.

Vi föreslår:

1. Genuspedagogik och normkritiskt arbete i förskola och skola.

2. Normkritiskt arbete inom idrottsföreningar. Vi behöver män som problematiserar för andra män om att jargoner gällande stereotyp manlighet leder till en objektifierande kvinnosyn och sexualiserad syn på kärlek som i värsta fall kan leda till våld och sexualiserat våld och i varje fall leder till skeva ideal om sig själv, våld och kön.

3. Delad föräldraförsäkring så att båda föräldrarna tar lika stor del i sina barns uppväxt vilket också leder till en ökad ekonomisk jämlikhet. I olikkönade relationer likväl som samkönade. Jämställdheten är en väg till mindre våld.

4. Skapande av förutsättningar för ökat civilkurage i våra hem bland grannar och på våra gator och torg. Handlingsplaner i skolor, på arbetsplatser, i föreningar och bland grannar.  Frihet från våld måste börja där vi bor och är verksamma.

Ju mer jämställt ett land är, desto mindre våld utövas det i landet. Vi behöver ifrågasätta de maskulinitetsnormer som låter pojkar slåss fritt för att ”boys will be boys”, vilket är en inställning som leder till att några män 15 år senare utövar kontroll och fysiskt våld mot sin partner eller sina barn därför att det är en del av att vara man.

Frågan om hur våldet ska upphöra får återigen samma svar. Mer resurser, mer samarbete mellan myndigheter, hårdare straff och utökat skydd för utsatta. Alla de här svaren är del i hur vi ska göra när våldet redan utövats. Men hur ska vi komma åt våldet genom att fokusera på den utsatta? Förövaren slutar inte slå för att myndigheterna samarbetar bättre eller för att fler jourer finns tillgängliga.

Vi måste öka civilkuraget. Vi måste prata om det, vrida och vända på det. Vi måste lyfta frågor om genus, om kön och våld.  Rösta in ökad jämställdhet, engagera oss och agera när vi ser eller hör att någon far illa. Barn som vuxen.

Vi säger inte att vi ska ta över myndigheternas roll, vi säger att vi har möjligheten att ingripa när myndigheter inte kan och att vi därför måste ta vårt ansvar. Att knacka på hos grannen kan få våldet att upphöra för en stund, det kan ge utsatta kraft att våga agera och det kan vara skillnaden på liv och död. Precis så enkelt kan det vara. Att ringa på en gång för lite innebär alltid att vi riskerar ett liv för mycket.

Bara tillsammans kan vi minska våldet.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.