Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-17 03:39 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/den-digitala-tekniken-forandrar-vara-samhallen-i-grunden/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Den digitala tekniken förändrar våra samhällen i grunden”

För att den digitala tekniken ska bli en välsignelse utifrån jobbsynpunkt måste vi revidera en rad av våra invanda begrepp, inte minst synen på arbete, utbildning och skatter, skriver Anders Wijkman och Kristian Skånberg som svar till Carlgren, Eklund och Rockström (6/7).

Carlgren, Eklund och Rockström skriver på DN debatt (6/7) om vikten av att nyansera tillväxtdebatten. Det var aldrig tänkt att BNP – ett omsättningsmått – skulle bli det främsta målet för politiken. Men så har det blivit och det är djupt olyckligt.  Det som nämligen avgör välfärdsutvecklingen på sikt är hur samhällets balansräkning utvecklas. Ska vi få en hållbar utveckling måste såväl naturkapitalet, realkapitalet (infrastrukturen), humankapitalet (våra mänskliga förmågor), och det sociala kapitalet (vår förmåga till samarbete) utvecklas åt rätt håll. Att sörja för detta borde vara politikens viktigaste uppgift. 

För både privata hushåll och företag är det självklart att skilja på inkomster och kapital. Har man utgifter som är högre än inkomsterna, och tär på sparkapitalet, blir man snabbt medveten om detta. På samhällsnivå däremot mäter vi bara ekonomins omsättning. Balansräkningen struntar vi i, trots att den ekonomiska tillväxten kan ske på bekostnad av de samlade tillgångarnas värde. Tillväxten kan vara ”oekonomisk”. 

Författarna beskriver hur plusposter i BNP – som kalhuggna skogar eller utfiskning – urholkar naturkapitalet. Utvecklingen av flera andra kapitalslag oroar också, som att allt fler går ut skolan utan fullständiga betyg och att segregationen i samhället ökar. Eftersatt underhåll gör att den service som t ex järnvägen är tänkt att ge lämnar mycket i övrigt att önska.  

En viktig orsak till BNP-begreppets dominans har varit dess koppling till jobben. När BNP ökat har också jobben blivit flera. Men frågan har kommit i en ny dager i och med det snabba teknikskifte som just nu pågår. 

Den digitala tekniken förändrar våra samhällen i grunden. Fördelarna är många. Nya värden skapas till låga kostnader. Utvecklingen av energi- och resurssmart teknik – med IT som bas – kan leda till radikalt mycket lägre klimat- och miljöpåverkan. Forskning i USA visar samtidigt att sambandet mellan produktiviteten i ekonomin och antalet sysselsatta bröts runt millennieskiftet. Den primära orsaken är inte ”outsourcing” till länder som Kina utan att den digitala tekniken tar över arbetsuppgifter på rader av nya områden. Den automatisering som tidigare skedde på verkstadsgolvet kommer nu att upprepas inom de flesta tjänstemannayrken. Avkastningen på kapital stiger medan lönenivån på många områden sjunker. Inkomst¬skillnaderna ökar och köpkraften riskerar att minska hos allt större grupper - ett hot först mot den sociala hållbarheten och sedan mot den ekonomiska.

För att den digitala tekniken ska bli en välsignelse utifrån jobbsynpunkt måste vi revidera en rad av våra invanda begrepp, inte minst synen på arbete, utbildning och skatter.  Flexiblare arbetstid, utbyggda sociala skyddsnät, en skola som uppmuntrar fantasi och kreativitet samt lägre skatt på arbete är några av förslagen. Helt centralt är, som Carlgren et al understryker, att politiken styr marknaden mot de mål man faktiskt vill uppnå, såsom god hälsa, god utbildning, jobb åt alla, hållbar infrastruktur, stabilt klimat och friska ekosystem. Då måste också utvecklingen mätas på ”andra sätt än genom BNP-siffror”. En ny tid randas. Behovet av klok politik har aldrig varit större!  Anders Wijkman. Ordförande RomklubbenKristian Skånberg, Forskare, Senior rådgivare Global Utmaning

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.