”Den politiska vänstern ska inte styra miljöpolitiken” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Den politiska vänstern ska inte styra miljöpolitiken”

Centerpartiet väljer egen väg. Vi behöver en miljöpolitik som tar hänsyn till ekonomisk tillväxt och sysselsättningsmål. Därför måste Centern tydligt ta avstånd från det vänsterperspektiv som alltför länge fått definiera vad god miljöpolitik är, skriver ordföranden i partiets idéprogramgrupp, Per Ankersjö.

Om en månad träffas världens regeringar i Rio för att återigen, på ännu en konferens, diskutera lösningen på miljö- och hållbarhetsfrågan. Förvåningen skulle vara stor om resultatet denna gång skulle bli större än i Köpenhamn, Cancun eller Durban. Man kan skylla detta på enskilda länder och på ett falnande intresse för klimatfrågan, men roten går tyvärr hela vägen tillbaka till den miljöpolitiska vaggan och Stockholmskonferensen 1972. För att förena världen i gemensamma mål för en bättre miljö behövde man då, liksom nu lösa konflikten mellan miljöproblemen i den rikare delen av världen och utvecklings-/ tillväxtfrågor för den fattigare. I dag är vi dock fortfarande långt ifrån en konstruktiv lösning.

Pudelns kärna i detta är att Sverige, liksom i princip hela den rika västvärlden, har låtit den politiska vänstern under årtionden definiera vad miljöengagemang och god miljöpolitik är. Höga skatter, förbud, hårt reglerat näringsliv och inte minst forcerad livsstilsförändring är vänsterlösningar som blivit till allmänt idégods när det gäller miljöproblematiken. Dessa lösningar rimmar illa med västvärldens miljöproblematik och är helt otänkbar för utvecklingsländernas vilja att resa sig ur fattigdom.

Centerpartiet har betraktats som ett grönt parti sedan vi lade den första miljömotionen i riksdagen 1962. Tyvärr har vi sedan dess allt för många gånger spelat på miljövänsterns planhalva och i både ord och handling ställt upp på dess definition av en god miljöpolitik. Trots att vi ofta har andra lösningar på samhällsproblem och på ideologisk grund är obenägna att förbjuda, reglera, höja skatter och styra människors privatliv.

När Centerpartiet nu skriver ett nytt partiprogram måste vi ta itu med vår kluvna syn på miljöpolitiken. Behovet av en målmedveten miljöpolitik baserad på en insikt om ekonomiska samband, näringslivets villkor, sysselsättningsmål och tillväxt är större än någonsin. Centerpartiet måste i denna idéskrift ta tydligt avstånd från miljövänsterns perspektiv och tro att det finns motsättningar mellan miljö å ena sidan och näringspolitik och landsbygd å andra sidan. Sanningen är att lösningen på energiproblemen finns i företagen som bygger hus och hos företag som utvecklar energitjänster, anläggningar och hemelektronik. Klimatutsläppen från trafiken kan minskas radikalt genom bioenergi som kan produceras på landsbygden. Samma landsbygd som är beroende av bilen för att överleva. Innovationskraften som finns i det svenska lantbruket skulle också bättre kunde användas för att minska klimatutsläpp från köttproduktion i Sverige och på andra ställen i världen.

Centerpartiets inriktning bör inte vara att ändra på vad vi gör utan hur vi gör det. En strategi som också bekräftas när man ser till undersökningar gällande svenskarnas benägenhet att ändra sin livsstil. Man är benägen att sopsortera, välja grönare energi och i viss mån välja ett miljövänligare transportsätt. Däremot är man mindre benägen att äta mindre kött eller välja bort semesterresor. Naturvårdsverket har även delat in svenskarna i grupper utifrån engagemang i klimatfrågan. I den mest klimatengagerade gruppen är det inte mer än fyra procent som lever upp till sina egna högt ställda krav.

Vi svenskar har fått det bättre och bättre under de senaste hundra åren. De flesta människor får sin drivkraft av att lämna detta liv något rikare än generationen tidigare. Det kan handla om rikedom i form av pengar, materiell standard, livskvalitet, kunskap eller lycka. Drivkraften för ökad rikedom anses av vänstersidan som girig och skadlig. Men om viljan att höja levnadsstandarden är girig, anser jag att girighet är bra. En sådan drivkraft kan med rätt politik användas till mycket gott.

I Sverige har vi under de senaste decennierna fått råd att resa mer, vi köper mer prylar och vi äter mer kött. Det råder ingen tvekan om att detta ger klimateffekter här eller på andra ställen i världen. Därom tvistar få. Däremot tvistas det om hur vi ska möta denna utmaning. Miljövänsterns recept är tydligt sedan årtionden: Ändra livsstil, konsumtion är dåligt och tillväxt likaså.

Problemet är att en radikalt ändrad livsstil riskerar att rasera både drivkrafter och sysselsättning. Det är en lösning på klimatproblemet som blir svårsåld när människor väl förstår dess konsekvenser. För vem ska inte längre få åka på utlandssemester eller äta en god söndagsstek?

Ännu mer svårsåld blir idén i det globala perspektivet. Att vi efter hundra år av välstånd ska övertyga människor i Indien, Kina och andra ställen som nu ser fram emot sina hundra år av välstånd, att inte köpa bilar, bygga större hus eller äta hamburgare – är naivt att tro. Ändå bygger en stor del av miljöpolitiken på just detta. Faktum är att utan konsumtion och tillväxt hade inte viktiga tekniksprång som exempelvis freonfria kylskåp, nollenergihus eller elbilar funnits. Dagens utvecklingsländer kommer tack vare detta inte behöva göra samma miljöresa som de i dag rika länderna i väst gjorde när de gick från bondesamhällen till industrisamhällen. De kan istället tillgodose sig bra miljövänlig teknik redan från början.

Att stoppa konsumtionen och hämma tillväxten skulle därför inte bara vara förödande för fattiga länder som försöker att höja sin levnadsstandard generellt, det skulle även stoppa utvecklingen mot en mer miljövänlig värld.

Centerpartiet är det enda gröna partiet i Sverige som kan ändra perspektiven. Genom att tydligare än i dag förena miljöpolitiken med näringspolitiken och landsbygdspolitiken kan Sverige bli föregångare. Istället för att sälja idén om att sänka levnadsstandarden, höja den genom att exportera miljöteknik och lösningar som gör det möjligt att bo såväl i städer som på landsbygd på ett klimatvänligare sätt.

Centerpartiets arbete med ett nytt idéprogram pågår under hela 2012. En av våra viktigaste utmaningar är att hitta ett förhållningssätt där vi kan kombinera ett fortsatt gott liv, sysselsättning och tillväxt, med en utfasning av klimatutsläpp och andra miljöstörande verksamheter. Min övertygelse är att en av de viktigaste ingredienserna i ett sådant förhållningssätt är att krossa myten om att tillväxt och en god miljö är oförenligt. För en god miljö krävs god tillväxt, det är bara genom att bli tydligare i denna inställning som Centerpartiet kan vara det hållbara alternativet i svensk politik.

Per Ankersjö (C), Ordförande i Centerpartiets idéprogramgrupp

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.