”Det är politikernas fel att tåg är dyrare än flyg” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Det är politikernas fel att tåg är dyrare än flyg”

Skattebetalarna står för notan. I stället för att subventionera flyget med gigantiska summor borde politikerna satsa på den miljövänligare tågtrafiken. Få investeringar ger lika säkra och långsiktiga avkastningar som investeringar i järnvägen, skriver Miljöpartiets Åsa Romson, Gustav Fridolin och Stina Bergström.

Miljöpartiet lät Sifo fråga svenska folket vad de tycker att priset på en inrikes tågresa ska vara jämfört med priset på motsvarande flygresa. Oberoende av kön, ålder, bostadsort och partisympati är svaret tydligt – 90 procent tycker att tåget borde vara billigare än flyget.

Trots vetskapen om klimatförändringarna och allmänhetens vilja att göra tågresandet billigare än flyget är det motsatta snarare regel än undantag. En resa fredag till söndag mellan exempelvis Stockholm och Malmö, som bokas en vecka i förväg, kostar mer med SJ X2000 än motsvarande resa med ett lågprisflygbolag.

Det är inte främst marknaden som gör flyget billigare än tåget – det är politiken. Det är politiken som har befriat flyget från koldioxidskatt. Hundratals miljoner pumpas årligen in i flygplatsernas dåliga ekonomi och täcker upp för SAS förluster. Och när politiken subventionerar flyget så är det skattebetalarna – oavsett om de flyger lite, mycket eller inget – som står för kostnaden. Samtidigt har alliansregeringen höjt banavgifterna för tågtrafiken, skjutit upp nödvändiga järnvägsinvesteringar och ställer höga årliga avkastningskrav på SJ.

De senaste månaderna har Miljöpartiet rest landet runt och diskuterat tågtrafiken med allmänhet, näringsliv och kommuner. Många påpekar att priset är för högt och är frustrerade över att tågen inte kommer fram i tid. Företagen är oroade över förseningarna inom godstrafiken och den långsamma utbyggnaden av järnvägen, samt hur detta hotar deras konkurrenskraft och binder fast dem i oljeberoende. Vintern 2011 kostade förseningarna samhället 2,4 miljarder kronor i förlorad arbetstid, industrins omfattande förluster ej inräknade.

I stället för att subventionera flyget så kan politiken välja att satsa på tågtrafiken. Nyligen presenterade Trafikverket en utredning som pekar på behovet av tågsatsningar. Riksrevisionen, som granskar statens verksamhet, har släppt en rapport som visar att Sverige missar klimatmålen med nuvarande prioriteringar i infrastrukturplaneringen. Sammanlagt blir bilden tydlig – Sverige måste satsa på tågtrafiken, nu.

För snart ett år sedan (DN Debatt 2011-08-20) skrev vi att Miljöpartiet gärna samtalar med minoritetsregeringen i syfte att skapa en bred och långsiktig överenskommelse om en järnvägstrafik för framtiden. Några sådana samtal har ännu inte ägt rum, men vår inbjudan kvarstår.

Regeringen har aviserat att hösten 2012 kommer man att presentera sina järnvägssatsningar. Det är ett efterlängtat besked om ett möjligt första steg framåt. Samtidigt måste minoritetsregeringen klara av att förankra detta arbete brett i riksdagen. Bristen på förankring hittills blev uppenbar i veckan när regeringen återigen fick bakläxa i riksdagen, denna gång på infrastrukturområdet.

När Centerpartiets ordförande Annie Lööf för två veckor sedan uttryckte vilja att samarbeta med Miljöpartiet om järnvägsinvesteringar var det ett positivt besked. Nödvändiga framtidsinvesteringar bör arbetas fram och antas av en bred majoritet i riksdagen. Risken är annars att Sveriges utveckling bromsas upp till följd av den osäkerhet som kan skapas av alliansens oförmåga att skapa riksdagsmajoriteter för nödvändiga framtidsinvesteringar.

Det finns ett stort behov av en ny järnvägspolitik. I de planer regeringen hittills har aviserat ingår endast några av de avgörande projekten. Och i den mån som de finns med så ligger byggstart ofta tio år för sent jämfört med vad som krävs enligt Trafikverkets prognoser.

Sverige behöver dubbelspår och nya spår på flera håll i landet, inte minst i storstadsregionerna och längs Norrlandskusten. Ostlänken mellan Linköping och Stockholm, Götalandsbanan mellan Borås och Göteborg samt Norrbotniabanan mellan Luleå och Umeå behöver byggstart senast 2015 – i regeringens planer har de tidigast byggstart 2025. Behovet av fler spår på Mälarbanan mellan Tomteboda och Barkarby är akut och måste börja byggas senast 2015 – i regeringens planer är de med tidigast 2019. Utbyggnad av spårkapaciteten till gruvorna i Bergslagen behöver komma i gång senast 2014 – i regeringens planer är de med tidigast 2021. Byggandet av fler spår mellan Gävle och Sundsvall samt Flackarp och Lund måste komma i gång så snart som möjligt – i regeringens planer är de med först 2019–2021.

I Miljöpartiets budgetförslag är investeringarna i järnvägen fullt finansierade och med byggstart under denna eller nästa mandatperiod. Sammanlagt är Miljöpartiets satsning 100 miljarder kronor större än regeringens över tio år.

I förlängningen behövs konkreta planer för att knyta samman Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Köpenhamn med höghastighetståg. Genom att knyta samman storstadsregionerna med höghastighetståg kan det klimatsmarta resandet, både vad gäller biljettpris och restid, konkurrera ut flyget där tåget blir ett relevant alternativ.

Få investeringar, särskilt i tider av ekonomisk oro, resursbrist och hög arbetslöshet, ger lika säkra och långsiktiga avkastningar som de i järnvägen. Företrädare för Finanspolitiska rådet har pekat ut järnvägsinvesteringar som en av de mest jobbskapande åtgärderna.

Den svenska industrin behöver förutsättningar att bryta sitt oljeberoende och styra över godstransporter till tåg. Och för att Sverige ska klara klimatmålen behöver andelen resande med kollektivtrafik fördubblas till 2020. Genom statliga anslag och regionala satsningar föreslår Miljöpartiet mer kollektivtrafik och cykelvägar. Bland annat avsätter vi statlig medfinansiering till spårväg i städer som Uppsala, Stockholm, Linköping, Örebro, Helsingborg, Malmö och Lund.

Genom att flyget undantas klimatansvar och subventioneras av skattebetalarna blir flygresan billigare än tågresan. Det är ett politiskt val som Miljöpartiet inte accepterar. När 90 procent av svenska folket anser att tåget borde vara billigare än flyget, när resenärer, kommuner och näringsliv unisont efterlyser satsningar på järnvägen så ställs riksdagen inför ett politiskt val: Fortsatta miljöskadliga subventioner till flyget eller investeringar i klimatsmart resande. Miljöpartiets politik är tydlig: Flyget bör stå för sina faktiska miljökostnader och tågtrafiken behöver byggas ut, rustas upp och bli billigare för resenären.

Åsa Romson (MP), språkrör

Gustav Fridolin (MP), språkrör

Stina Bergström (MP), trafikpolitisk talesperson

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.