Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Domstolens skäl att säga nej till Nobel Center håller inte”

Nobel Center tar fasta på Alfred Nobels idé om människans möjligheter att förstå och förbättra världen och som stolt står upp för betydelsen av kunskap, fakta, empiri och vetenskap. Det ska ha en central placering i en stad som sätter dessa värden högt, skriver artikelförfattarna.
Nobel Center tar fasta på Alfred Nobels idé om människans möjligheter att förstå och förbättra världen och som stolt står upp för betydelsen av kunskap, fakta, empiri och vetenskap. Det ska ha en central placering i en stad som sätter dessa värden högt, skriver artikelförfattarna. Foto: Nobelhuset AB

DN DEBATT 9/6. Mark- och miljödomstolen sa nyligen nej till Nobel Center på Blasie­holmen i Stockholm av tre huvudsakliga skäl: trafiken, värdefall på en grannfastighet och riksintresset Stockholms innerstad. Vi kan inte se att domstolens skäl att säga nej är hållbara, skriver Nobelstiftelsens Carl-Henrik Heldin och Lars Heikensten.

Den 22 maj upphävde Mark- och miljödomstolen Stockholms kommuns beslut om att anta detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen. Vi vill gärna lyfta fram de frågor det i grunden handlar om och påminna om varför Nobel Center har en naturlig plats i en modern och framåtblickande stad.

Sverige är en liten nation, men med stort intellektuellt kapital. Det kapitalet har vi byggt upp tack vare satsningar på forskning, utbildning och samarbete. Den starkaste symbolen för Sverige som öppen, internationell, innovativ kunskapsnation är Nobelpriset.

Nobelpriset ger oss enorma möjligheter att nå ut, få hjälp av de bästa och göra nytta. I tider när vetenskap och fakta attackeras och grundläggande mänskliga värden ifrågasätts, har vi ett särskilt ansvar. Eller som Richard Henderson, Nobelpristagare i kemi 2017, uttrycker sig:

”Ett av Nobelstiftelsens viktigaste uppdrag är att lyfta fram vetenskapens betydelse. Enligt min mening gör de det bättre än någon annan organisation i världen. Det handlar om mycket mer än att lyfta fram enskilda gärningar. Det är ett globalt åtagande som når världens alla hörn. Det är något jag beundrar och uppskattar.”

I den andan har Nobelstiftelsen byggt upp en bred publik verksamhet med utställningar och möten i Sverige och utomlands, digitala medier med miljontals globala följare och program riktade till lärare och elever. I den andan vill vi också bygga Nobel Center i Stockholm. Både stockholmare och svenskar står bakom idén. I en nyligen genomförd opinionsundersökning är mer än dubbelt så många stockholmare positiva som negativa till ett Nobel Center på Blasieholmen. Störst är stödet bland unga människor.

I en nyligen genomförd opinionsundersökning är mer än dubbelt så många stockholmare positiva som negativa till ett Nobel Center på Blasieholmen.

Projektet har också hela tiden haft ett starkt stöd av en tydlig majoritet i Stadshuset, från det inledande alliansstyret till nuvarande rödgrönt styre. Vi har i donationer fått ihop drygt 1,1 miljarder av de 1,2 som projektet beräknats kosta och två regeringar har utlovat stöd för Nobel Centers framtida drift.

Mark- och miljödomstolen tog för några veckor sedan ställning till den detaljplan för Nobel Center som våra folkvalda politiker beslutat om. Planen hade överklagats av ett par miljö- och stadsbyggnadsorganisationer, men främst av Lundbergföretagen, eftersom ett av deras hus kommer att få beskuren sjöutsikt.

Domstolen sade nej till planen av tre huvudsakliga skäl som det är viktigt för debatten att göra begripliga. Det är hållbarheten i dessa som Mark- och miljööverdomstolen har att ta ställning till.

1

En första fråga gäller konsekvenserna av Nobel Center för trafiken. Stadens underlag sägs vara ofullständigt, vilket i så fall måste åtgärdas. Med tunnelbanan till Nacka kommer Kungsträdgårdens tunnelbanestation att ta emot resenärer både från norr och söder, som får en 300 meters promenad till Nobel Center. Om dessutom en båtlinje öppnas som knyter samman Fotografiska museet, Djurgården med Vasamuseet, Skeppsholmen och Blasieholmen, avlastas inte bara Blasieholmen utan hela staden från en omfattande busstrafik.

Stadens trafikprogram syftar dessutom till att väsentligt reducera motordriven trafik, vilket självfallet minskar trafiken också på Blasieholmen. Sammantaget innebär detta att bil- och busstrafiken på Blasieholmen med marginal kommer att bli hanterbar.

2

Nästa fråga gäller hur Nobel Center påverkar värdet på grannfastigheten. Domstolen åberopar här enbart grannfastighetens värderare, som argumenterar för att den faller i värde. Det är mycket riktigt sannolikt att hyrorna i den del av huset som förlorar en del av sin utsikt går ner, i varje fall som följd av denna effekt isolerad.

Men för fastigheten som helhet talar mycket för att detta vägs upp av den generella hyresökning som kommer att bli resultatet av att Blasieholmen rustas upp och aktiviteten ökar. Den som blir granne med en världsattraktion kan också höja sina hyror markant, särskilt när alternativet är en plats som ser ut som dagens.

För att ge Lundbergföretagen rätt när det gäller skada krävs inte bara en ekonomisk förlust, det krävs också att deras egenintresse väger tungt i förhållande till allmänintresset av ett Nobel Center. Att domstolen har den uppfattningen får sägas vara egendomligt. Om det är något som representerar allmänintresset bör det vara utställningsverksamhet, skolprogram och dialoger om vetenskap, humaniora och fred – det som Nobel Center ska rymma. Mot detta står en privat fastighetsägares utsikt.

3

Den svåraste frågeställningen är den tredje: att bedöma Nobel Centers effekter på vad som kallas riksintresset Stockholms innerstad. Alla är eniga om att ett hus för Nobelpriset i många avseenden starkt gynnar detta riksintresse. Nobelpriset är kanske den mest kända företeelse som Sverige internationellt är förknippat med, med ett fantastiskt genomslag och ett enastående renommé.

Men en prövning av en detaljplan måste ske mot alla riksintressets delkriterier. Ett av dessa – Stockholms uttryck ”som handels och sjöfartsstad” – drabbas enligt domstolen av påtaglig skada. Det är en slutsats som domstolen accepterar efter begränsad egen analys utifrån en inlaga som inkommit från Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetets agerande är märkligt eftersom de tidigare utfärdat instruktioner där de inte lyft fram Blasieholmens värden. I sak är också resonemanget tveksamt. Man kan notera att de byggnader på platsen som direkt berörs inte är byggnadsminnesmärkta. Den enda skyddade byggnaden på platsen, det gamla Kokhuset med dess marina historia, kommer att bevaras.

Kanske kunde vi acceptera logiken i att hela detaljplanen, med allt vad Nobel Center tillför, faller på ett enda kriterium. Men då måste det ställas stora krav för att en skada ska betraktas som påtaglig. Det är mycket svårt att se att det är fallet här. Om detaljplanen genomförs med upprustning av kajer, en inbjudande park vid vattnet, ny båttrafik till Blasieholmen och en unik möjlighet för alla som besöker Nobel Center att blicka ut över Stockholms vattenlandskap kan man lika väl hävda att Stockholm som sjöfartsstad förstärks på ett påtagligt sätt.

Vi är glada att staden kommer att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut och vi tror på ett positivt besked i nästa instans. Vi ska vara rädda om våra historiska miljöer men det måste också vara möjligt för staden att utvecklas. Stockholms stad har länge reserverat Blasieholmens udde för ett projekt med allmännyttig karaktär.

Nobel Center blir ett öppet hus med låga trösklar som till mer än 80 procent blir publikt. Ett hus som tar fasta på Alfred Nobels idé om människans möjligheter att förstå och förbättra världen och som stolt står upp för betydelsen av kunskap, fakta, empiri och vetenskap. Till ett sådant hus ska alla känna sig välkomna och vi är övertygade om att det ska ha en central placering i en stad som sätter dessa värden högt.

DN Debatt.9 juni 2018

Debattartikel

Carl-Henrik Heldin, ordförande Nobelstiftelsen och Lars Heikensten, vd Nobelstiftelsen:
”Domstolens skäl att säga nej till Nobel Center håller inte”

Repliker

Kerstin Dahlbäck, författare och litteraturvetare:
”Nobelstiftelsen bortser helt från den estetiska aspekten”

Björn Hasselgren, teknologie doktor, senior fellow, Timbro:
”Rättsprocessen tynger Nobels varumärke”

Gösta Alfvén, docent vid Karolinska Institutet:
”Vilseledande om stödet för Nobel Center”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.