Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-06-02 20:03

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/en-bred-kriskommission-behovs-for-aldreomsorgen/

DN Debatt Repliker

DN Debatt Repliker. ”En bred kriskommission behövs för äldreomsorgen”

REPLIK DN DEBATT 6/5.

SPF Seniorerna: Staten måste ta större ansvar, det duger inte att hänvisa till att omsorgen är kommunernas ansvar.

Karin M Ekström och Johan Löfqvist skriver att Coronakrisen har blottlagt de betydande brister som länge funnits inom äldreomsorgen – men som har lämnats därhän. Vi menar att flera av förslagen i artikeln är kloka, samtidigt som viktiga aspekter för en bättre äldreomsorg saknas.

Nuvarande tillsyn och ansvarsfördelning behöver förändras. Att inrätta en ny myndighet för ändamålet tål att beaktas. Vi kan konstatera att för många kommuner har misskött sitt ansvar. Äldreomsorgen används som sparbössa, snarare än att behandlas som en av kommunens mest prioriterade och stolta verksamheter. Detta har dessutom tillåtits fortgå länge – ständigt hörs om besparingar i omsorgen samtidigt som kommuner lägger skattemedel långt ifrån offentlig kärnverksamhet. Kommunerna bör därmed fråntas det omfattande och ganska fria ansvar de haft för omsorgen.

Artikelförfattarna anser att regioner och stat ska ta över ansvaret för äldreomsorgen, särskilda boenden behöver utökade sjukvårdsresurser och geriatrisk kompetens ska utvecklas och fördelas bättre. Det är kloka tankar i diskussionen om vilken äldreomsorg vi ska ha och hur den ska organiseras. Från SPF Seniorerna menar vi dock att flera väsentliga aspekter saknas i analysen – personalens villkor, omsorgstagares perspektiv samt organisation och kostnader.

Rekrytering av och kompetens hos personal är avgörande. Omsorgspersonalen måste ha bättre arbetsvillkor och högre kompetenskrav ska ställas. Det handlar om bättre lön, heltidstjänster, mer inflytande över arbetet och mindre arbetslag, bättre ledning samt kontinuerliga krav på kompetenshöjning som anknyter till aktuella vård- och omsorgsproblem.

Omsorgstagare och anhöriga måste i högre utsträckning få kontroll över sin vård och omsorg – när, var och hur de beviljade insatserna ska utföras. Hjälpen ska finnas till hands när den behövs, och inte bli fragmentiserad genom ett stort antal omsorgspersonal, stress och kompetensbrister. Ingen ska behöva känna sig otrygg eller otillräcklig med stödet från äldreomsorgen.

Kostnaderna behöver upp till diskussion, men att skjuta till ökade medel i befintliga strukturer är inte hållbart. Utan det är i strukturer, ansvarsfördelning och prioriteringar som förändringar krävs, inklusive ekonomiska prioriteringar av offentlig kärnverksamhet. 

Staten måste ta större ansvar, det duger inte att hänvisa till att omsorgen är kommunernas ansvar. Förutom att socialtjänstlagen behöver skärpas så äldre får rätt till goda levnadsvillkor behövs omorganisation liksom nationella minimikrav på tillgänglighet och kvalitet i äldreomsorgen. För att den medicinska kompetensen, både på ledningsnivå och på golvet, ska förbättras måste regionerna ta över ansvaret för hemsjukvården och särskilda boenden.

Vi driver sedan en tid kravet om en bred kriskommission för äldreomsorgen. En sådan kriskommission bör analysera dagens brister men också skyndsamt agera för att förbättra situationen samt komma med mer långsiktiga lösningar. SPF Seniorerna bidrar gärna runt om i landet med erfarenhet, samverkan och insatser för äldreomsorgen.

Ansvariga för äldres vård och omsorg, på alla nivåer, kan inte längre blunda för verkligheten och det omfattande förändringsbehovet. Situationen är ovärdig ett välfärdsland som Sverige – nu krävs krafttag för att samhällskontraktet ska kunna återupprättas i omsorgen. Vi är överens med artikelförfattarna om att en återgång till det ”normala” inom äldreomsorgen ska vi inte ha.