Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”En tredjedel av landets skolor ska inspekteras”

Arbetsmiljöverket satsar stort. Det finns många brister i dagens skola: hög arbetsbelastning som leder till stress, hot och våld, och lokaler som inte lever upp till behoven. Nu gör vi en satsning där 30 procent av landets skolor ska inspekteras. Målet är en bättre skola, skriver Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Skolans betydelse för individen och samhället kan knappast överskattas. I ett alltmer komplext och kunskapsintensivt samhälle har skolan en avgörande roll att spela. Goda skolresultat är inkörsporten till högre studier, arbete och etablering i samhället. Yrkeslivet kräver i allt högre utsträckning både gymnasieutbildning och högskolestudier.

Den svenska skolan debatteras flitigt. De senaste åren har bland annat sjunkande resultat för svenska elever i internationella mätningar, den administrativa bördan på lärare, hot och våld i skolan och brister i skolans inomhusmiljö diskuterats brett i samhället.

Varje dag går tusentals lärare och annan personal till skolan och arbetar engagerat för att ge våra barn och ungdomar de kunskaper de behöver i livet. För dem, och för eleverna själva, är en god arbetsmiljö en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb.

Skolan är landets största arbetsplats sett till hur många som omfattas av arbetsmiljölagen. Hur kan då Arbetsmiljöverket bidra till att arbetsmiljön blir bättre i den svenska skolan, och därmed bidra till att kvaliteten ökar ytterligare?

Arbetsmiljöverket arbetar kontinuerligt på skolans område. Under år 2012 genomförde vi 600 inspektioner på 400 skolor runt om i landet. Närmare 2 000 krav ställdes, bland annat på psykosociala arbetsmiljörisker. Men vår bedömning är att en större, samlad satsning är nödvändig.

Därför startar vi nu en flerårig satsning på grund- och gymnasieskolans område. Från och med i höst och till och med år 2016, kommer vi att inspektera 30 procent av landets skolor och alla skolhuvudmän med fler än fem skolor. Målet är att alla skolor på något sätt ska beröras av satsningen. Syftet med inspektionerna är att arbetsgivarna ska skapa en god arbetsmiljö i skolan så att ingen skadas eller blir sjuk. Vi vill med vår insats skapa en miljö med mindre skadlig stress, ökad trygghet och bättre fysiska förhållanden.

Arbetsmiljöproblemen i skolan handlar framför allt om hög arbetsbelastning som leder till stress, hot och våld och om lokaler som inte lever upp till behoven. Några exempel på detta:

Faktorer som skadlig stress, mycket arbete och otydliga krav dominerar de anmälda arbetssjukdomarna åren 2008–2012 inom grund- och gymnasieskolan. I den stora Arbetsmiljöundersökningen år 2011 uppgav 60 procent av dem som arbetade inom utbildning att de hade svårt att koppla bort tankarna på jobbet. Motsvarande siffra för samtliga branscher var 43 procent.

Nio procent av flickorna och 15 procent av pojkarna uppgav att de under år 2010 blivit utsatta för slag, sparkar eller andra fysiska skador. Motsvarande siffra för lärare var fem procent för kvinnliga och sju procent för manliga lärare. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport ”Hot och våld i skolan”, författad av forskare från Stockholms universitet.

I samma undersökning uppgav 23 procent av flickorna och 25 procent av pojkarna att de blivit hotade med att bli slagna. Motsvarande siffra för lärarna var 15 procent för kvinnliga och 18 procent för manliga lärare.

Dödshot förekommer också i skolan. Hela nio procent av eleverna hade upplevt detta. Hotade till livet hade också sju procent av de kvinnliga och åtta procent av de manliga lärarna blivit. Hot och våld var den näst vanligaste orsaken till arbetsolycka med sjukfrånvaro inom grund- och gymnasieskolan under åren 2008–2012.

I Arbetsmiljöundersökningen för år 2011 uppgav 33 procent i kategorin utbildning, där­ibland lärare, att de utsattes för buller minst en fjärdedel av sin arbetstid.

Många av landets skolor drivs i gamla lokaler med bristande underhåll. Klassrum och andra utrymmen används ofta till bristningsgränsen. Detta ger problem som buller och dålig luftkvalitet. När vi har pratat arbetsmiljö med elever har de särskilt pekat på problem med den fysiska arbetsmiljön, som till exempel smutsiga och trasiga toaletter.

Lagen kräver ett förebyggande arbete från arbetsgivarens sida, systematiskt arbetsmiljö­arbete. Vi ser att det brister i skolans värld. Undersökningar uteblir eller är bristfälliga, riskbedömningar dokumenteras inte, åtgärder genomförs inte och handlingsplaner upprättas alltför sällan.

Det finns självklart många skolor runt om i landet där arbetsmiljön är bra. Men på många grund- och gymnasieskolor krävs det att arbetsgivarna ökar ansträngningarna.

I inspektionsinsatsen kommer vi att uppsöka skolhuvudmän med fem eller fler skolor. Det gör vi för att nå så många skolor som möjligt med vår insats. Det är vanligt att det behövs beslut på huvudmannanivå för att åtgärda problem på enskilda skolor.

Flertalet kommuner och cirka 30 privata skolhuvudmän kommer att få besök av verket. Därefter inspekteras ett antal enskilda skolor under varje huvudman. Vi kommer också att inspektera skolor under mindre huvudmän. I det fallet går vi direkt ut på enskilda skolor. Vilka skolor som ska inspekteras bestäms lokalt av Arbetsmiljöverkets distrikt runt om i landet.

Våra inspektioner kommer att anpassas till hur situationen ser ut på plats, men huvudinriktningen är att få i gång ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Därigenom kan man på skolorna komma till rätta med problem med arbetsbelastning, hot och våld samt den fysiska arbetsmiljön som buller, ventilation och städning.

Att de som arbetar och finns i skolan ska vara delaktiga i att beskriva hur verkligheten ser ut är självklart för oss. Därför har vi samarbetat med fackförbund, arbetsgivare, elevorganisationer och andra intressenter på skolans område för att få en heltäckande bild av nuläget inför vår inspektionsinsats.

En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att lärare och elever ska kunna koncentrera sig på undervisningen och trivas i skolan. Med vår fleråriga och rikstäckande inspektionsinsats vill vi bidra till att skolhuvudmännen skapar just detta, och därigenom en bättre svensk skola.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.