Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”En upptrappad dispyt med Polen försvagar EU”

”Den polska demokratin är inte hotad. Inte heller vänder vi ryggen mot Europa”, skriver Polens utrikesminister Witold Waszczykowski.
”Den polska demokratin är inte hotad. Inte heller vänder vi ryggen mot Europa”, skriver Polens utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: Wiktor Dabkowski

EU får svar. EU har gett sig in i en meningslös konflikt med Warszawa. En välfungerande författningsdomstol är avgörande för den polska rättsstaten, men vi försöker rätta till fel orsakade av den tidigare regeringen. Vårt försök att reparera public service har också blivit en onödig stridsfråga, skriver Polens utrikesminister Witold Waszczykowski.

Polen tvingades slåss hårt och länge mot utländsk ockupation och en förtryckande kommunistregim innan landet kunde uppnå sin nuvarande stabila demokratiska ordning. Trots detta befinner sig landets nya regering, som suttit vid makten i två månader på ett övertygande demokratiskt mandat, under beskjutning från EU-institutioner och överspända mediekommentatorer som inte tycks vilja stanna upp och fundera över fakta rörande vårt ambitiösa reformprogram.

I stället för att ta itu med de akuta problem som kontinenten står inför – EU:s instabila södra gräns, ett stridslystet Ryssland i öster – har EU gett sig in i en totalt meningslös konflikt med Warszawa. Polen är ingen olydig skolpojke som behöver en reprimand av sin magister; det är alltigenom europeiskt. Vår store romantiske poet Juliusz Slowacki har beskrivit Polen som att det ligger i Europas hjärta – och det är precis så det ligger till.

Tillåt mig alltså att klargöra vad som hänt i Polen. För det första är vår översyn av författningsdomstolens funktion inte en attack på rättsstaten. Vi försöker rätta till felaktigheter orsakade av beslut som den tidigare regeringen forcerade fram under sina sista dagar vid makten. Genom att ändra domstolens sammansättning – 14 domare av 15 var vid den tiden rekommenderade av regeringskoalitionen – bröt den mot ett pluralistiskt samhälles grundläggande principer. Vi kan hitta en lösning på denna situation men det är en komplicerad fråga som inte bara är juridisk till sin natur. En politisk kompromiss behövs men påtryckningar från Bryssel försvårar bara möjligheten att hitta en inrikes överenskommelse. Givetvis tror vi att en välfungerande författningsdomstol är avgörande för den polska rättsstaten. Därför har också vår regering bett Europarådets Venedigkommission att avge ett yttrande.

För det andra har regeringens försök att reparera Polens public service-medier också blivit en onödig stridsfråga. Det finns en tydlig avsikt: att införa lagstiftning som återställer en känsla för public service-uppdraget och samtidigt garanterar pluralism, oberoende och objektivitet. Det nationella radio- och tv-rådet, KRRiT, som reglerar den polska radio- och tv-marknaden, kommer att ha kvar sina befogenheter och de nya bestämmelserna kommer att överensstämma med EU:s regler. Rådet förses inte med munkavle. De kompletterande bestämmelserna som vi infört har till syfte att återställa en rimlig balans mellan tillsynsorganet och public service-medier för att kunna följa Venedigkommissionens standard. Hur kan detta tolkas som att vi avvisar Europa?

Vi fortsätter att söka nära samarbete med EU-kommissionen och stödja dess aktiva roll i den europeiska politiken. Samtidigt menar vi dock att det är mycket viktigt att alla EU-institutioner utför sina uppdrag enligt grundfördragens regler. En av de viktigaste principerna inom EU:s arbete är subsidiaritetsprincipen som innebär att unionen endast ska utföra de uppgifter som inte kan göras på mer lokal nivå. Att bättre leva upp till denna princip har på senare år blivit en av de europeiska institutionernas viktigaste frågor. I linje med subsidiaritetsprincipen bör EU-kommissionen och Europaparlamentet inte blanda sig i polsk inrikespolitik. EU-kommissionens beslut den 13 januari att inleda en granskning av huruvida Polen följer rättsstatens principer har inga verkliga legala konsekvenser för Polen. Det är ett internt beslut inom kommissionen. Trots kommissionens attityd är vi fortsatt inställda på att ha en dialog med Bryssel. Vår öppenhet för dialog demonstrerades återigen när premiärminister Beata Szydlo kom till Europaparlamentets sammanträde och deltog i debatten.

 

Medlemsstaternas prioritet borde vara att bevara unionens inre enighet och stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Det är EU:s uppgift att hitta effektiva lösningar på dessa utmaningar. Det är vad medborgarna förväntar sig.

 

Denna artificiella diskussion med Warszawa är ett meningslöst sidospår. Den viktiga frågan är vilken förmåga EU har att möta de nuvarande utmaningarna och vilken plats Polen kan ha i lösningen av dem. Medlemsstaterna vacklar fortfarande under effekterna av finanskrisen och eurozonens framtid är långt ifrån säker. EU skakas av en aldrig förut skådad våg av migration vilket skapar frågetecken kring Europas öppna gränser och unionens inre säkerhet. Storbritannien, en av EU:s viktigaste medlemmar och nära allierad till Polen, kan inom kort besluta att lämna unionen. Till detta kan läggas de allvarliga geopolitiska hoten vid Europas gränser, som lätt kan spilla över och orsaka konflikt och kaos.

Medlemsstaternas prioritet borde därför vara att bevara unionens inre enighet och stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Det är EU:s uppgift att hitta effektiva lösningar på dessa utmaningar. Det är vad medborgarna förväntar sig. Vi behöver gemensamt ta itu med de problem som hotar kontinenten. Att eskalera dispyten med Polen om inrikespolitiska frågor försvagar EU ännu mer och minskar unionens kapacitet att möta de allvarliga utmaningarna.

Det ligger i Polens intresse att EU är en säker plats där vårt land kan förankra sina nationella intressen. Den omedelbara prioriteten är att stimulera och modernisera Europas ekonomi. Krisen har berövat många unga människor deras möjligheter och framtidshopp. Växande missnöje i samhället gör att människor förlorar förtroendet för den europeiska integrationen. Om vi inte kan stoppa dessa tendenser riskerar vi en kollaps för hela det europeiska projektet, vars fördelar fortfarande är mycket uppskattade av polackerna.

EU måste vara del av lösningen och inte roten till problemet. Med det för ögonen kommer Polen att vara en aktiv och ansvarig EU-medlem. Vi stödjer starkare intern solidaritet och ansvar – men låt det inte råda någon tvekan om att vi också kommer att tala för enskilda länders rätt att fatta beslut som direkt rör deras egna medborgare. Vi säger nej till ett övernationellt, federativt Europa eftersom det inte är vad våra länder och medborgare behöver.

Den polska demokratin är inte hotad. Inte heller vänder vi ryggen mot Europa. Tvärtom vill vi spela en ledande roll i bygget av ett starkare Europa, flexibelt och grundat på solidaritet.

DN Debatt. 23 januari 2016
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.