Polischefer: ”Enkla åtgärder kan stoppa de rekordmånga bedrägerierna” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Enkla åtgärder kan stoppa de rekordmånga bedrägerierna”

Foto: Marcus Ericsson/TT

Datorbedrägeri vanligaste brottet. Samhälle och banker behöver ta sin del av ansvaret för att komma till rätta med de ökande bedrägerierna. Minskat antal godkända id-handlingar och kontokort som stängs automatiskt efter e-handelköp är två punkter på polisens önskelista, skriver Mattias Falkbåge och Ulf Johansson, chefer inom polisen.

Aldrig förr har så många svenskar anmält att de utsatts för bedrägerier. År 2016 kommer att bli ett rekordår.

Prognoser från Polisens Nationella bedrägericenter (NBC) tyder på att de anmälda bedrägeribrotten för 2016 totalt kommer att uppgå till cirka 200.000, en ökning från 2015 års redan höga siffror med minst 14 procent. Datorbedrägeri är den nu enskilt största brottskategorin av alla polisanmälda brott i Sverige och under 2016 id-kapades omkring 10.000 personer varje månad. Siffrorna är slående höga.

Bedrägerierna slår brett över alla sektorer i Sverige och drabbar allt från privatpersoner till stora kommuner och börsnoterade företag. I ett samhälle där en ökande del av handeln genomförs både digitalt och globalt är internet och världen också de nya arenorna för bedrägeribrottsligheten. Sverige liksom övriga länder med en omfattande digitalisering är hårt drabbade.

Prognoser från Polisens Nationella bedrägericenter (NBC) tyder på att de anmälda bedrägeribrotten för 2016 totalt kommer att uppgå till cirka 200.000, en ökning från 2015 års redan höga siffror med minst 14 procent. Datorbedrägeri är den nu enskilt största brottskategorin av alla polisanmälda brott i Sverige.

Det finns mycket vi internt inom Polismyndigheten behöver bli bättre på, men för att kunna förebygga bedrägerier behöver Polismyndigheten också hjälp från resten av samhället. Samverkan pågår inom en rad områden och Polismyndigheten arbetar aktivt med aktörer inom bland annat bank- och finanssektorn, e-handelsbranschen och med relevanta departement. Mer behöver dock göras för att minska antalet svenskar som utsätts för bedrägerier och därför har NBC skrivit en önskelista med viktiga brottsförebyggande reformer inför 2017:

Foto: DNGör det möjligt för privatpersoner att godkänna kreditupplysningar inför kreditköp. Lättåtkomliga personnummer tillsammans med en allt större digital handel förklarar en stor del av de cirka 30.000 kreditbedrägerier som hittills anmälts under 2016. Genom endast uppgivande av några få personuppgifter kan svenskar i dag genomföra kreditköp i någon annans namn. Bedragare med tillgång till andras personnummer drar också nytta av att kreditköp på internet vanligtvis sker utan personlig kontakt och vanligtvis också utan att faktura eller andra handlingar når personnumrets innehavare. Den digitala tekniken förenklar följaktligen bedrägeriet samtidigt som den försvårar för den utsatta medborgaren och försäljaren att upptäcka att brott skett.

Innan större kreditköp godkänns gör säljaren emellertid ofta en kreditupplysning för att kontrollera att köparen inte har betalningsanmärkningar. Om personnumrets innehavare vid den tidpunkten hade haft möjlighet att godkänna eller avslå kreditupplysningen hade goda chanser funnits att förhindra bedrägeriet. För kreditupplysningar krävs i dag dock inget godkännande från personnumrets innehavare och det finns inte heller någon möjlighet för innehavaren att själv spärra sig för kreditupplysningar.

För att komma tillrätta med missbruket av personnummer vid kreditköp önskar sig NBC därför att svenska kreditupplysningsföretag inför eller ges rättligt stöd att införa en möjlighet för privatpersoner aktivt godkänna kreditupplysningar eller på annat sätt kunna förhindra nya bedrägliga krediter i eget namn.

Därigenom skulle troligen en stor del av de cirka 30.000 kreditbedrägerier som anmäls årligen förhindras.

Foto:  Minska antalet godkända identitetskort och gör det möjligt att kontrollera dem digitalt. I dag finns det elva olika varianter av godkända id-handlingar utfärdade till allmänheten av svenska myndigheter. Utöver det utfärdar vissa banker godkända id-handlingar till sina kunder samtidigt som ett stort antal företag och myndigheter utfärdar godkända id-handlingar till sina anställda.

Sammantaget ger det en oöverskådlig mängd utseenden och kvaliteter för den som ska bedöma en id-handlings giltighet. För att kunna hämta ut bedrägligt beställda varor som gjorts i annans namn (se ovan) använder sig kreditbedragaren av falska id-kort och på grund av mängden godkända id-handlingar i bruk är det svårt för personal på utlämningsställena att identifiera förfalskade handlingar. För att förenkla identitetskontroller och för att försvåra bedrägerier, missbruk och förfalskning av id-handlingar önskar sig NBC ett fåtal nationella identitetshandlingar, garanterade och utfärdade av en enda central aktör med digitalt stöd för verifiering av id-handlingens äkthet. Då blir det enklare för alla att skilja en äkta id-handling från en falsk. Hos Brottsförebyggande rådet (Brå) finns en rapport med ett längre resonemang kring lösningsförslag.

Foto:  Fler kortutgivande banker bör ta ett större ansvar för att förebygga kontokortsbedrägerier. Med kontokortets instansade uppgifter som enda nödvändiga information för de flesta köp på internet är du som kund beroende av att e-handlaren du handlar av skyddar uppgifterna bakom egna säkra system. Tyvärr är så inte alltid fallet. I år har över 70.000 bedrägerier polisanmälts där svenska bankkunders kontokortsuppgifter åtkommits via olika former av dataintrång världen över och därefter använts för bedrägliga köp på internet, så kallade Card not present-bedrägerier (CNP).

Ännu finns inget som tyder på att kontokortens tid är förbi eller på att samtliga aktörer på den globala e-marknaden lyckas lösa sina säkerhetsproblem. NBC önskar sig därför att fler kortutgivande banker som normalläge har kundens kontokort stängt för e-handel och att kunden vid köp över internet först får öppna kortet via sin e-legitimation. Efter avslutat köp ska kortet per automatik hållas stängt, vilket omöjliggör för en bedragare att handla med stulna kortuppgifter. Därigenom får svenska kontokortskunder själva styra över vilka köp på internet som ska få göras med deras pengar.

Foto:  Fler svenska e-handlare bör införa en säkrare identifiering av sina kunder. Som nämnts ovan har över 70.000 olovliga köp med svenska kontokortskunders pengar polisanmälts bara under 2016. Vissa – men inte alla – e-handlare har beslutat sig för att förhindra denna typ av bedrägerier och kräver därför att kunden även identifierar sig genom ett extra lösenord via den digitala säkerhetsfunktionen 3D Secure. En bedragare som kommit över någons kontokortsuppgifter har inte tillgång till lösenordet och kan därmed inte heller använda uppgifterna för köp. Genom att begära denna kompletterande identifiering bidrar försäljaren med sin del för att stoppa CNP-bedrägerier med illegalt åtkomna och sålda kortuppgifter.

NBC önskar sig därför av alla svenska e-handlare att de ansluter sig till 3D Secure eller på annat sätt säkerställer kundens identitet. Detta för att utveckla sin kundkännedom och förhindra bedrägerier.

Foto:  Låt Bolagsverket kontrollera ändringar av bolagsuppgifter. Det är inte bara privatpersoner som utsätts för id-kapningar. Bolagskapningar har också blivit allt vanligare och när det handlar om företag rör det sig dessutom om betydligt större summor. I dag går det att sända in ändringar av bolagsinformation till Bolagsverket som utan större kontroller registrerar informationen. Det kan ge bedragaren möjlighet att under viss tid agera som företrädare för de kapade bolagen, utan att bolagen själva underrättats om ändringen.

NBC önskar därför att Bolagsverket ges regelmässiga möjligheter att i större utsträckning vara en kontrollerande myndighet. Därmed skulle antalet kapade företag och bedrägerier gentemot dessa med stor sannolikhet minska.

Sammanfattningsvis är framtidsbilden inte så nattsvart som siffrorna skulle kunna antyda. Med bara ett fåtal relativt enkla brottsförebyggande åtgärder skulle vi tillsammans, utan negativ påverkan för handeln, kunna få stora positiva effekter mot bedrägeribrottsligheten. NBC hoppas därför att våra önskningar uppfylls och att 2017 blir ett år då färre drabbas av bedrägerier och fler får chansen att på ett säkert sätt dra nytta av de möjligheter som den globala ekonomin erbjuder.

DN Debatt.17 december 2016

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.