Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Enklare byggregler ska lösa studenternas bostadskris”

Nytänkande. Redan nästa år införs nya regler som ska stärka hyresrätten. På sikt handlar det om skattesänkningar på 1,5 miljarder per år. Samtidigt vill regeringen förenkla reglerna för byggande av studentbostäder. Boverket kommer att få uppdraget, skriver bostadsminister Stefan Attefall.

Under de senaste tjugo åren har Sverige byggt alldeles för lite bostäder. Omkring hälften av vad våra nordiska grannländer har byggt och långt under snittet inom OECD. Trots att nu efterfrågan kraftigt ökar så svarar inte marknaden upp med att bygga så många bostäder som behövs. Studenterna tillhör de som drabbas hårdast. Det är något jag varken kan eller vill blunda för som bostadsminister.

Regeringen har genomfört flera åtgärder för att underlätta byggandet, och fler planeras. Vi har en ny plan- och bygglag som bland annat ger kommunerna maximalt tio veckor på sig att ge besked om bygglov. En ny instansordning är införd för överklagandeärenden, enhetligare och tydligare än förut. Vi har ett nytt hyressättningssystem och nya förutsättningar för allmännyttan för att skapa långsiktigt bättre villkor för hyresrätten.

Vi ägnar två separata utredningar för att se på vilka sätt hyresrätten som upplåtelseform kan stärkas. Från och med 2013 sänker vi fastighetsavgiften för flerfamiljshus. För alla nyproducerade bostäder förlänger vi samtidigt undantaget från fastighetsavgift från fem till femton år och likaså tiden då en fastighetsägare som bygger nytt kan ta en hyra som motsvarar de verkliga kostnaderna från tio till femton år.

Totalt handlar det om skattesänkningar på 580 miljoner kronor för 2013 och långsiktigt med drygt 1,5 miljarder kronor årligen. Allt för att skapa bättre villkor för befintliga och nya hyresrätter.

Vi är i färd med att se över planprocessen från det att detaljplanen är beslutad till att huset står färdigt, en väg som i dag är krånglig och slingrig och måste rätas ut. Regeringen gav i våras Boverket i uppdrag att förtydliga bostadsförsörjningslagen och införa en regional dimension. Detta för att understryka kommunernas ansvar för att planlägga för bostäder. En kommun med ett universitet i grannkommunen har också ansvar för försörjningen av studentlägenheter. Förslaget är inlämnat och det bereds för närvarande.

Vi vill också underlätta uthyrningen av privatbostäder för att få loss fler bostäder snabbt, bland annat genom att höja schablonavdraget för inkomst av uthyrning.

En grupp som verkligen känner av bostadsbristen är studenterna. När det gäller studentbostäder har regeringen redan gett vissa lärosäten möjlighet att på prov tillhandahålla bostäder åt studenter, en möjlighet som inte fanns tidigare. Boverket har också infört lättnader i byggreglerna för studentbostäder, vilket innebär att några kvadratmeter kan sparas och byggandet kan göras billigare.

Nu måste vi ta ett kliv till. I budgetpropositionen för 2013 presenterar regeringen ytterligare åtgärder för att öka byggandet av bostäder för ungdomar och studenter. Reglerna för att bygga måste förenklas och det avsevärt. Det finns starka skäl att ha så få och enkla regler som möjligt för studenter och ungdomar. De efterfrågar mindre, billigare lägenheter och bor i regel i dessa lägenheter under kortare perioder. Det gäller i synnerhet studenter.

Det finns i dagens regelverk ett tydligt stråk av social ingenjörskonst. En vilja från myndigheterna att berätta hur lägenheterna ska utformas. Som om byggare och ungdomar själva inte kan avgöra detta. Jag får ofta på mina resor och möten med byggherrar, fastighetsägare och studenter höra att de snåriga och i vissa fall helt onödiga byggreglerna sätter käppar i hjulen för att bygga många av de små lägenheter som unga och studenter så väl behöver.

Boverket kommer därför att få i uppdrag att skära i byggreglerna för studentbostäder. Fram till i vår ska varenda regel ifrågasättas. Utgångspunkten ska vara att endast regler som är grundläggande för människors säkerhet och hälsa ska vara kvar. Jag hör till exempel att studenterna inte använder gemensamhetsutrymmen på samma sätt som förr.

Svaret hittills har varit att de förmodligen inte är tillräckligt inbjudande eller ligger fel placerade. Men det korrekta svaret kanske är så enkelt att dagens studenters livssituation ser annorlunda ut än för till exempel tjugo år sedan och behovet av gemensamhetsutrymmen därför har minskat? Man umgås på krogen, på biblioteket eller hemma hos varandra. Varför då insistera på gemensamhetslokaler i regelverket?

Tillämpningen av riktvärdena för buller är ett annat konkret exempel på hur byggandet av små lägenheter kan försvåras. I denna del ska Boverket se över hur bullerhanteringen vid planering av bebyggelse kan förenklas genom lämpliga förtydliganden av hur reglerna bör tillämpas i praktiken. Men vid sidan av det måste vi hitta en långsiktig lösning på myndigheternas hantering av bullerfrågorna. Det samordningsarbete som pågår mellan berörda myndigheter, Boverket, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen, måste intensifieras.

Även byggföretagen har en hemläxa att göra. Organisationen jagvillahabostad.nu har tillsammans med branschen visat att det går att bygga smått och billigare om man tänker till ett extra varv, om man ifrågasätter och prövar. Jag träffar regelbundet företagare på mina resor runt om i landet som lyckas kapa kostnader och bygga billigt. Min ambition är därför att på olika sätt stimulera nytänkande och nya lösningar när det gäller att bygga smått och yteffektivt. De goda föredömena måste spridas.

Allt löses inte med enklare regler, men att förenkla dem är en av bitarna i det pussel regeringen håller på att lägga. Vi måste våga tänka nytt och ompröva gamla sanningar. Det finns ett talesätt när man skriver texter: kill your darlings. Det är precis vad jag ger Boverket i uppdrag att göra när det gäller regelverket.

Stefan Attefall (KD)
Civil- och bostadsminister

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.