"Ett stressfritt livspussel viktigare än förmånsnivåer" - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

"Ett stressfritt livspussel viktigare än förmånsnivåer"

TCO:s Sture Nordh om ny arbetslivsstudie: Sex av tio TCO-medlemmar anser att en stressfri kombination av arbete och privatliv betyder mer än hög sjuk- och a-kasseersättning. För allt fler individer har det blivit svårare att kombinera jobb och privatliv. De jobbar snabbare, pendlar längre och har större tryck på sig som mammor och pappor än vad deras egna föräldrar hade. Av en ny opinionsmätning som TCO har låtit utföra framgår det också klart att livspusselfrågor har blivit den absolut viktigaste faktorn för att människor ska känna sig trygga i arbetslivet. Samtidigt anser varannan TCO-medlem att moderaterna och socialdemokraterna borde komma överens om en särskild bonus till föräldrar som tar ut föräldraledigheten mer jämställt. Vi hoppas att statsminister Fredrik Reinfeldt har ett klart besked i den frågan när han i dag invigningstalar på TCO:s kongress, skriver TCO-ordföranden Sture Nordh.

Arbetslivet har genomgått dramatiska förändringar. Det är förändringar som påverkar oss i TCO, som kräver att vi lever med vår tid och driver de frågor människor tycker är viktigast: Hur får jag livspusslet att gå ihop? Räcker min utbildning och erfarenhet till en säker position på arbetsmarknaden? Och vad händer om jag blir av med jobbet?

En helt avgörande förändring i arbetslivet är att fler i dag har högskoleutbildning. Samtidigt har antalet visstidsanställningar ökat och arbetsmarknaden har blivit mer flexibel. Arbetslivet präglas helt enkelt av en ökad otrygghet. Många uppfattar samtidigt globaliseringen som ett hot mot jobben i Sverige.

Trygghet i en starkt föränderlig värld är en viktig målsättning för TCO:s arbete. Människor behöver många chanser i livet; oavsett om det handlar om möjligheter till utbildning, att hitta en plats på arbetsmarknaden eller att komma tillbaka från en period av sjukdom eller arbetslöshet.

För TCO-förbundens medlemsgrupper har förändringarna på arbetsmarknaden inneburit en kraftigt ökad press på jobbet. I TCO:s rapport "Kompetent, lojal, otrygg", som publicerades i april, visas hur medarbetarna i svenska organisationer och företag i dag är bättre utbildade, arbetar i ett högre tempo och tar ett större eget ansvar för verksamheten. Samtidigt har allt fler tjänstemän erfarenhet av stora omorganisationer med nedskärningar och upplever en ökad risk för arbetslöshet.

Detta avspeglar naturligtvis ett kraftigt ökat tryck på verksamheterna. Företagens möjlighet att snabbare än konkurrenterna anpassa sig till nya krav, ny teknologi och nya marknader är avgörande. I det nya arbetslivet är det viktigare än någonsin för individen att kontinuerligt underhålla sin kompetens och uppdatera sina kunskaper. Det är själva grunden för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen.

Utvecklingen innebär sammantaget att det blivit svårare för individen att kombinera jobb och privatliv. Barn och ett heltidsarbete är ofta en omöjlig ekvation. Den nya tekniken ger större möjligheter att arbeta hemifrån men suddar också ut gränsen mellan arbete och fritid. Många, inte minst i de större städerna, upplever att tid är en bristvara. De önskar mer tid för sig själva och sin familj, tid för barn, fritidsintressen och vänner. Mer tid och mindre stress står högst på önskelistan för allt fler.

TCO har låtit undersökningsföretaget Novus Opinion ställa ett antal frågor till 1.000 personer. Undersökningen skedde i mitten av april.

En av frågorna löd: Vilka faktorer anser du är viktigast för att du som individ ska känna trygghet i arbetslivet?

De tre viktigaste faktorerna för TCO:s medlemmar är:

Att ha möjligheten att kombinera arbete och privatliv på ett tillfredsställande sätt - 62 procent.

Att få god ekonomisk ersättning vid sjukdom - 57 procent.

Att få god ekonomisk ersättning vid arbetslöshet - 54 procent.

Ett fungerande livspussel är alltså det viktigaste för att man ska känna trygghet i arbetslivet. Sex av tio TCO-medlemmar lyfter fram livspusslet som den viktigaste trygghetsfaktorn i arbetslivet. Bland Saco-medlemmarna är siffran ännu högre.

En god ekonomisk ersättning vid sjukdom och arbetslöshet rankas också högt, likaså arbetsmiljön och möjligheten att få behålla jobbet. Men för de välutbildade grupperna på arbetsmarknaden har alltså livspusslet blivit den viktigaste frågan.

Ett rimligt antagande är att detta speglar ett gemensamt dilemma hos en generation med hög utbildningsnivå och stort individuellt ansvar i slimmade arbetsorganisationer i en tid då bostadskostnaderna nått oanade höjder och flera år av tuff ekonomi i kommunerna lämnat tydliga spår i förskolor och skolor. De jobbar snabbare, pendlar längre, betalar mer för sin bostad och har ett större tryck på sig som mammor och pappor än vad deras egna föräldrar hade.

TCO har länge drivit livspusselfrågorna. I början av 2000-talet myntade vi begreppet livspusslet, en bild för människors möjligheter att rent praktiskt få ihop sin vardag med både arbete och familj. Livets olika beståndsdelar måste gå att kombinera. Vi vill se ett mer jämställt samhälle där kvinnor inte missgynnas i arbetslivet för att de fött barn och där män kan ta sitt vardagliga ansvar som pappor. Det kräver förändringar både i arbetslivet och i samhället som helhet.

En faktor som ständigt återkommer i analysen av vad som skapar olika förutsättningar i arbetslivet för kvinnor och män, är fördelningen av föräldraledigheten. Mycket har hänt sedan den första pappamånaden infördes, men fortfarande tar mammorna ut huvuddelen av föräldradagarna. Det leder till att kvinnor får dels huvudansvaret för det obetalda arbetet i familjen, dels generellt sämre villkor på arbetsmarknaden.

Ett sätt att åstadkomma en jämnare fördelning av föräldradagarna är att införa en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. En jämställdhetsbonus innebär, enligt TCO:s
förslag, att föräldrarna får 90 procent av inkomsten upp till taket för halva tiden var. Om någon av föräldrarna tar mindre än halva tiden och överlåter sina dagar till den andra föräldern sjunker ersättningsnivån till 80 procent.

En jämnare fördelning av föräldraledigheten är ingen mirakelkur. Men det är ett avgörande steg mot ett mer jämställt samhälle med ett föräldravänligt familjeliv.

Regeringen har glädjande nog gått på TCO:s linje och utlovat en jämställdhetsbonus. Vi har dock ännu inte sett något konkret förslag. När Fredrik Reinfeldt invigningstalar på TCO:s kongress i dag hoppas vi få ett klart besked om att regeringen ligger i startgroparna.

Nu har även socialdemokraternas nya partiledare Mona Sahlin ställts sig bakom en jämställdhetsbonus. När Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt möttes i en tevedebatt i mars föreslog Mona Sahlin en överenskommelse över partigränserna.

I undersökningen som TCO låtit göra svarar nästan hälften - 47 procent - av de tillfrågade att det vore bra om moderaterna och socialdemokraterna kom överens om en jämställdhetsbonus till föräldrar som tar ut föräldraledigheten mer jämställt. Det är fler yngre, i åldersgruppen 18-34 år, som tycker förslaget är mycket bra och fler män än kvinnor.

Låt livspusslet, möjligheten att kombinera arbete och privatliv, bli en fråga som förenar de politiska partierna över blockgränsen. En överenskommelse mellan moderaterna och socialdemokraterna bäddar för långsiktighet i familjepolitiken och jämställdhetspolitiken och bidrar till större trygghet och livskvalitet för TCO:s medlemmar.

För moderna människor är möjligheten att leva ett helt liv - med både ett utvecklande arbete och ett tillfredsställande familjeliv som ger kraft och återhämtning - den viktigaste samtidsfrågan. TCO har länge arbetat med livspusselproblematiken. Vi ser fram emot att få bidra med våra kunskaper när regeringen och oppositionen gör upp om en långsiktig blocköverskridande politik som leder till färre stressade föräldrar och lyckligare barn - som kanske till och med får fler att våga ta steget in i föräldraskapet.

STURE NORDH

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.