Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-02-07 09:15

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/eu-maste-terrorklassa-revolutionsgardet-i-iran/

DN DEBATT

DN Debatt. ”EU måste terrorklassa revolutionsgardet i Iran”

Det är tveksamt om ens de EU-sanktioner mot revolutionsgardet som utfärdades 2012 fortfarande gäller, skriver artikelförfattarna.
Foto: Vahid Salemi/AP

DN DEBATT 22/1.

Islamiska revolutionsgardet spelar en central roll i den iranska regimens försök att kväva medborgarnas krav på frihet och demokrati. Trots att organisationen i decennier har ägnat sig åt terrorism har den inte satts upp på EU:s terrorlista. Att göra det skulle ge betydande rättsliga effekter och är en fråga ordförandelandet Sverige borde driva, skriver nio jurister.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Vad skulle du kalla en organisation som mördar kvinnor och barn i politiskt syfte? En organisation som kidnappar, torterar och mördar journalister, människorättsadvokater, författare och allehanda meningsmotståndare. En organisation som finansierar, beväpnar och utbildar allmänt erkända terror­grupper i exempelvis Libanon och Syrien. En organisation som tillhandahåller militär utrustning (drönare) som används i Rysslands olagliga invasion av Ukraina.

Gemene man på gatan skulle sannolikt inte tveka att kalla den för en terroristorganisation.

Den islamiska republiken i Iran har en organisation som ägnar sig åt just sådana handlingar. På svenska heter den Islamiska revolutionsgardet, oftast förkortat till det engelska IRGC (Islamic revolutionary guard corps).

IRGC inrättades år 1979 av den dåvarande högste religiöse ledaren, ayatolla Ruhollah Khomeini, i syfte att skydda den islamiska republikens politiska system. Organisationen har sedan dess fått stort inflytande i politiska, finansiella och sociala frågor. Trots att det är känt och odiskutabelt att IRGC under decennier har begått terrorhandlingar är organisationen i dag inte upptagen i EU:s terroristförteckning.

Revolutionsgardets olika grenar hotar och leder brutala attacker mot fredliga demonstranter, journalister och meningsmotståndare i och utanför Iran.

Under den pågående folkliga och kvinnoledda revolten i Iran spelar IRGC en central roll i regimens försök att kväva medborgarnas krav på en demokratisk samhällsordning som främjar och säkerställer respekten för de mänskliga rättigheterna. Revolutionsgardets olika grenar hotar och leder brutala attacker mot fredliga demonstranter, journalister och meningsmotståndare i och utanför Iran.

IRGC:s hot har tidvis även riktats mot europeiska medborgare. Ett exempel i närtid är uttalanden i samband med årsdagen av den blodiga attacken 2015 mot satirtidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris.

Som en reaktion mot tidningens publicering av karikatyrer föreställande ayatolla Ali Khamenei höll IRGC:s överbefälhavare Hossein Salami ett tal den 10 januari 2023. Där sa han att Frankrikes regering och Charlie Hebdos personal ”har begått ett stort misstag, men förr eller senare kommer muslimer att hämnas” och pekade på författaren Salman Rushdies öde.

Mot denna bakgrund är det många aktörer, inklusive flera västländer som Storbritannien och Tyskland, som lyft frågan om att en gång för alla fastslå att IRGC är en terroristorganisation. Den 18 januari röstade EU-parlamentet, med överväldigande majoritet, för att uppmana medlemsstaterna att föra upp revolutionsgardet på EU:s lista över terroristorganisationer.

I denna centrala fråga har dock den svenska regeringen inte förmedlat någon tydlig ställning. Detta trots att Sverige som ordförandeland för EU kan ta en ledarroll i frågan, om regeringen vill.

I en diskussion i ”P1 morgon” den 11 januari 2023 angav utrikesminister Tobias Billström (M) dessvärre att en terrorklassning av IRGC ”inte skulle göra särskilt mycket mer”, eftersom revolutionsgardet redan är listat av EU som en organisation som bryter mot mänskliga rättigheter. Vi menar att hans påstående är felaktigt i två avseenden.

Det är inte korrekt att IRGC är föremål för sanktioner på grund av brott mot mänskliga rättigheter. Organisationen sattes på EU:s sanktionslista i mars 2012, men detta skedde inte med anledning av kränkningar av mänskliga rättigheter utan hade sin bakgrund i IRGC:s delaktighet i Irans kärnteknik­program. Som en följd därav fick revolutionsgardet sina tillgångar inom EU frysta.

Dessa sanktioner suspenderades i januari 2016 i enlighet med de villkor som förhandlades fram av Iran, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, USA, Kina och Ryssland och som resulterade i kärnteknikavtalet (JCPOA). I maj 2018 valde USA att ensidigt utträda ur JCPOA. Avtalet har dock inte formellt sagts upp av parterna och har således fortsatt rättslig verkan. I strikt juridisk mening är det alltså tveksamt om de sanktioner som utfärdades mot IRGC år 2012 alltjämt gäller.

Utrikesminister Billström menade vidare att en terrorklassning av IRGC inte skulle ha några praktiska konsekvenser. Även detta är ett felaktigt påstående eftersom en sådan har viktiga rättsliga följder. Om IRGC förs upp på EU:s lista över terroristorganisationer kommer det i sig att utgöra en stark presumtion för att revolutionsgardet också är en terroristorganisation enligt svensk lag (terroristbrottslagen 3 §).

Som en följd av detta kan personer som har samröre med, bistår med finansiering av eller rekryterar till IRGC utredas och åtalas av svenska åklagare och lagföras i svenska domstolar. Brott som begås under terroristbrottslagen kan bestraffas med långa fängelsestraff. En terrorklassning av IRGC har med andra ord en betydande praktisk effekt som inte uppnås med EU:s nuvarande ekonomiska sanktioner.

Mot bakgrund av ovanstående är vi förvånade över den svenske utrikesministerns påståenden. Vi hävdar bestämt att en terrorklassning har betydande rättsliga effekter som EU:s sanktionsordning saknar. Att en terrorklassning även skulle sända en kraftig signal till Islamiska republiken Iran är också en viktig sidoeffekt vars värde inte bör underskattas.

Utrikesminister Billström har i interpellationer och intervjuer uttalat att Sverige stöttar det iranska folkets kamp för frihet och demokrati och fördömt regimens våld. Det vore helt i linje med dessa uttalanden att i egenskap av ordförande för Europeiska unionens råd prioritera denna fråga och aktivt verka för att IRGC sätts upp på EU:s förteckning över terroristorganisationer.

Ämnen i artikeln

Iran
Terrorism

Kommentarsfältet stänger. Nu finns inte längre möjligheten att kommentera artiklar på DN. Vi hoppas att ni som uppskattat att kommentera artiklar ändå fortsätter att engagera er i vår journalistik, och tar debatten vidare på andra vis. Tack alla läsare för ert engagemang!

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt