Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Fis idéer ökar mansdominans bland företagare”

Om Fis och MP:s tankar om välfärdens företag förverkligas skulle tusentals välfärdsföretagare som vi tvingas lägga ner sina företag eller se dem sakta tyna bort. Synen att kvinnor i denna sektor ska driva små företag, inte stora, är mycket märklig för att komma ur ett perspektiv som påstås vara feministiskt, skriver nätverket Välfärdens grupp 8.

Tre debattörer från Feministiskt initiativ och Miljöpartiet gör på DN debatt sken av att vilja främja företagande och alternativ i välfärden. Men mellan raderna tycker vi, som är kvinnor verksamma i privata välfärdsföretag, oss skymta en direkt fientlighet till kvinnors möjlighet att starta och utveckla företag.

Konkurrensen i välfärden och de valfrihetsreformer som genomförts inom välfärden har öppnat möjligheter för mängder av kvinnor att bli företagare. Bara inom vård och omsorg finns i dag 6.000 kvinnliga företagsledare. De manliga är i minoritet. Vad vi vet gäller motsatsen i alla andra branscher.

Men att detta skulle vara en framgång för jämställdheten förnekar debattörerna från Fi och MP. Majoriteten av medarbetarna i välfärden är ju inte företagare, och vi måste säkra goda anställningsförhållanden, bra arbetsmiljö och en jämställd och jämlik vård, menar de. Det ska ske genom att dessa företagare hänvisas till att driva små företag med begränsade möjligheter till vinstutdelning, så kallade SVB-bolag. Även för utrikes födda entreprenörer anser debattörerna detta vara den lämpliga bolagsformen.

Detta är till att börja med en direkt förolämpning mot oss tusentals kvinnor som i dag driver välfärdsföretag. Skulle vi, som själva har erfarenheter från de inte alltid optimala arbetsförhållandena i offentlig sektor, vilja försämra villkoren för våra medarbetare? Varför skulle kvinnliga chefer motverka jämställdhet och jämlikhet? Varför skulle kvinnliga ledare ge lägre prioritet åt hållbarhetsfrågorna än manliga? Synen att kvinnor i denna sektor ska driva små företag, inte stora, är också mycket märklig för att komma ur ett perspektiv som påstås vara feministiskt.

Ledare i större företag har makt. Att den makten inte är fördelad jämställt anser både Fi och MP i andra sammanhang vara ett problem, till exempel när det gäller bolagsstyrelser. Om välfärdsföretag med kvinnor i ledningen tillåts växa motverkas denna skevhet. Är inte det något man bör stötta?

Det finns inget stöd för att SVB-bolag skulle vara ett bättre redskap för de mål Fi och MP vill uppnå. Tvärtom. I Sverige finns 11.000 vård- och omsorgsföretag. Bara två av dem drivs som SVB-bolag. Det ena begärdes i fredags i konkurs av Kommunal, bland annat för att löner inte betalas ut till de anställda.

Det finns flera skäl till att vi åtta inte valt SVB-bolagsformen. Ett SVB-bolag blir mycket sårbart. Det är i praktiken omöjligt att få utomstående att investera i företaget när möjligheten till ränta på investeringen är så liten. Osäkerheten gör också att banklån blir omöjliga. SVB-bolag kan i praktiken inte säljas när företagaren själv inte kan fortsätta att driva verksamheten.

Debattörerna har noterat dessa problem och vill på olika sätt subventionera SVB-bolag. Men är det verkligen rätt sätt att använda välfärdens pengar? Bör inte alla utförare få konkurrera på lika villkor, så att den som verkligen levererar bäst kvalitet får uppdraget?

Om debattörernas tankar förverkligas skulle tusentals välfärdsföretagare, som vi,  tvingas lägga ner sina företag eller se dem sakta tyna bort. Människors möjlighet att välja vård och skola skulle kraftigt begränsas. Möjligheten för medarbetare att välja arbetsgivare likaså. Mansdominansen bland företagare och chefer skulle öka igen.

Är detta verkligen något som gynnar kvinnors företagande och ledarskap? Det tror i alla fall inte vi som är både företagare och ledare inom privat vård, förskola och omsorg i dag.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.