Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Flera skäl för Sverige att stödja Camerons EU-vision”

Nödvändiga reformer. Premiärminister David Camerons tal i dag kommer att handla om britternas kamp för ett modernare och mindre centraliserat EU. Sverige bör backa upp Camerons reformidéer. För att rädda EU-samarbetet måste Sverige dessutom ta rollen som bro mellan Berlin och London, skriver Mats Persson på tankesmedjan Open Europe.

Storbritanniens premiärminister David Cameron håller i dag ett av sina mest uppmärksammade tal; om landets förhållande till EU. Britternas EU-debatt kan verka fjärran för en svensk, men dagens tal kommer att innebära enorma konsekvenser för resten av EU och i synnerhet för Sverige.

För att lösa upp skuldkrisen i en del euroländer, tvingas lösningar fram som innebär allt ifrån gemensamma finans- och bankregler, till gemensam budget. Både Storbritannien och Sverige ställs därmed inför ett nytt och existentiellt dilemma. Skall man gå med eller inte?

Anders Borg har gjort den korrekta bedömningen att Sverige ska göra som britterna och stå utanför den bankunion som EU-ledare kom överens om i december. Men i kölvattnet av krisen uppenbarar sig nu risken att EU förvandlas till en politisk förlängning av euroområdet, på bekostnad av EU:s inre marknad.

Som ett resultat av det järngrepp som tas över ekonomin, kan euroländerna komma att börja skriva regler för samtliga EU-länder genom att använda sin inbyggda majoritet i EU:s beslutsmaskin. Exempel på sådana regler är framtida krav på kapitalisering av banker, där Sveriges linje hittills varit att skydda skattebetalare mot eventuella bankkollapser. Andra länder på kontinenten vill ha andra regler.

En sådan ”klubb inom klubben” skulle tvinga ut britterna ur EU. Sverige kan då tvingas välja mellan att gå med i valutasamarbetet, som upp till 80 procent av svenskarna motsätter sig, eller förpassas till ett andra klassens EU-medlemskap. För att undvika den situationen måste Sverige nu, och likasinnade andra stater, aktivt arbeta för att skapa ett utrymme i EU för de länder som inte vill gå med i euron, men ändå vara aktiva medlemmar, samt för en ny, mer flexibel EU-modell.

Vi i tankesmedjan Open Europe har varit verksamma som bollplank till Cameron när han skrivit sitt tal. I detta kommer han att i starka ordalag rikta sig till sina europeiska kolleger; status quo i Europa är helt enkelt inget alternativ. Cameron kommer att peka på tre utmaningar: eurokrisen, EU:s sviktande ställning i den globala ekonomin och behovet av att förankra Europasamarbetet bland väljarna – ett behov som är mest akut i Storbritannien men som återfinns på många and­ra håll.

Han kommer troligtvis att lova en grundläggande EU-reform om han blir omvald, följt av folkomröstning om huruvida landet ska förbli EU-medlem.

Ett EU utan Storbritannien skulle innebära dåliga nyheter för Sverige. Den inre marknaden skulle krympa med 15 procent och skada svensk tillväxt. Svenska exportprodukter till Storbritannien, som förra året uppgick till nästan 140 miljarder, skulle troligtvis utsättas för handelshinder. Cirka 160 miljarder skulle försvinna ur EU:s budget, vilket delvis måste kompenseras genom att svenska skattebetalare bidrar ännu mer.

Sverige skulle också gå miste om sin överlägset viktigaste allierade för ett liberalt och utåtriktat Europa. Utan britterna skulle exempelvis Europas frihandelsblock med Sverige, Nederländerna, och Danmark förlora sin förmåga att blockera oönskade beslut i EU:s ministerråd i frågor som bestäms genom så kallad kvalificerad majoritet. Europas gravitationscentrum skulle kraftigt förskjutas i en mer protektionistisk riktning. Britterna, med sin plats i FN:s säkerhetsråd, skulle utgöra en slags andra europeisk röst i de globala freds- och säkerhetsfrågorna. EU:s legitimitet skulle minska.

Så hur ska Sverige bemöta utmaningarna?

För det första så behöver den svenska regeringen inse att det inte är britterna som är grundproblemet, eller Camerons försök att reformera EU. Det största hotet kommer i stället från de länder som vägrar se att EU som det ser ut i dag inte längre håller måttet. Med eller utan Cameron vid rodret, kommer Storbritannien förr eller senare att hålla en folkomröstning om EU. Enligt flera opinionsmätningar vill redan nu en majoritet av britterna lämna. Om väljarna ställs inför att kramas in i europaktens gravitationsfält, eller inget EU alls, så kommer britterna att säga ”nej, tack”. Men om nya, bättre anpassade EU-villkor finns som alternativ, visar alla mätningar att de flesta britter vill vara kvar.

Men det finns ytterligare ett starkt skäl till varför Sverige ska backa upp Camerons EU-vision. Den stämmer överens med vad de flesta svenskar instinktivt känner. EU är i grunden en stark och god idé, men måste förändras ifall det ska förbli globalt konkurrenskraftigt och återvinna förtroendet bland Europas väljare.

Framför allt måste Sverige arbeta för att EU blir mer flexibelt i sitt upplägg. Det går inte att sitta i Bryssel och bestämma över stort och smått med samma linjal. Länder kan behöva samarbeta på olika nivåer inom olika områden. Detta är det överlägset bästa sättet att jämka behovet (påstått eller verkligt) för mer gemensamma beslut i euroområdet, med den starkt upplevda känslan bland väljare i länder som Sverige och Storbritannien att EU blandar sig i för mycket.

Där det finns ett tydligt demokratiskt eller ekonomiskt argument för att EU ska göra mind­re, måste makt även kunna rullas tillbaka från Bryssel till medlemsstater. Medlemskap i EU kan inte vara en enkelriktad gata, där medlemmarna aldrig kan återvända hur fel de än tycker att besluten blir.

Exempelvis sköts regler kring arbetstider bäst nationellt eller lokalt, inte i Bryssel, där 27 helt olika arbetsmarknadsmodeller ska samlas under samma tak. I miljöpolitiken behövs fler övergripande mål och färre detaljmål. Viktigt är att upphöra med de ofta märkliga regionalbidragen, där pengar cirklar mellan rika länder i Europa. För att inte nämna jordbruksstödet, som behöver reformeras kraftigt.

Samtidigt ska EU fortsätta med det man gör bäst: möjliggöra och maximera fri handel och fri rörlighet av människor, tjänster, kapital och varor.

För att rädda EU-samarbetet måste Sverige nu ta rollen som bro mellan Berlin och London, i en ny anglo-tysk dialog, baserad på internationell handel, sunda finanser och respekt för regler.

Men för att detta ska hända måste Sverige modernisera den egna EU-debatten. Det är som om Sverige fortfarande hänger fast i en gammal världssyn, där EU handlar om Ja eller Nej. Vissa ledande borgerliga politiker verkar fortfarande mena att kritik mot EU:s vardag innebär att man ”inte ställer upp på visionen”. Det är nonsens. Tvärtom är nu vägen öppen för en tredje EU väg, mellan ett okritiskt ja och ett gammaldags nej. Denna tredje väg tvingas nu fram av ekonomiskt och starka politiska krafter.

Så frågan för Sverige blir tydlig: När nu Europa går igenom fundamentala förändringar, skall Sverige fortsätta att förespråka en centraliserande 50-talsmodell för EU, designad för sex liknande ekonomier? Eller skall man i stället arbeta fram idéer för en ny flexibel, demokratisk hållbar och konkurrenskraftig EU-struktur, redo att ta sig an det här århundradet?

Det är i det ljuset Sverige skall se David Camerons tal och britternas kamp för ett ändrat EU. Sverige har ingenting att frukta, men allt att vinna, om korten spelas rätt.

Mats Persson, vd för tankesmedjan Open Europe.

Open Europe

Open Europe är en oberoende tankesmedja med kontor i London, Bryssel och Berlin. Grundhållningen är en positiv inställning till EU-medlemskap, men med en stark reformagenda för ett modernare och mer demokratiskt EU. Den brittiska tidskriften Prospect Magazine utsåg Open Europe till årets internationella tankesmedja 2012.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.