Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Flyktingkrisen öppnar vägar till en bättre värld”

Genom att framgångsrikt ta hand om det ökade antalet flyktingar kan Sverige bidra och bli en internationell förebild, skriver artikelförfattaren. Bilden visar poliser och flyktingar vid station Hyllie utanför Malmö på torsdagen.
Genom att framgångsrikt ta hand om det ökade antalet flyktingar kan Sverige bidra och bli en internationell förebild, skriver artikelförfattaren. Bilden visar poliser och flyktingar vid station Hyllie utanför Malmö på torsdagen. Foto: Stig-Åke Jönsson TT

Krisens möjligheter. I stället för att återupprätta idén om ett ”folkhem” bör Sverige från och med nu bygga sina välfärdspolitiska institutioner så att de bidrar till ett ”världshem”. Som är präglat av rättvisa och demokrati för alla människor oavsett nationalitet, inte bara för medlemmar av ett visst ”folk”, skriver statsvetaren Hans Agné.

Känslan av kris i det svenska flyktingmottagandet började spridas på allvar först när migrationsministern för någon vecka sedan påstod att gränsen är nådd, att nu klarar Sverige inte mer. Sedan dess har gränskontroller återinförts. Flyktingar som vill åka färja till Sverige måste ha pass.

Situationen är naturligtvis dramatisk men alla kriser skapar också möjligheter. Genom att framgångsrikt ta hand om det ökade antalet flyktingar kan Sverige bidra och bli en internationell förebild i arbetet för en mer rättvis och demokratisk värld. I svensk politik finns konkreta åtgärder att vidta.

Att människor flyr till andra länder har många orsaker. I den offentliga diskussionen brukar negativa faktorer lyftas fram, som att människor drabbas av politiska konflikter eller allmänt försämrade levnadsvillkor, eventuellt orsakade av klimatförändringar och ojämn ekonomisk utveckling. Men bakom det ökade antalet flyktingar kan också ligga positiva förändringar, som att fler människor har ekonomiska och andra förutsättningar att lämna krig och förtryck bakom sig, eller att fler människor ger sig själva rätten att söka samma goda liv som människor i andra delar av världen har fått genom födsel. I så fall är ökad migration betecknande för en mer rättvis värld.

Även flyktingströmmarnas konsekvenser är mer mångfacetterade än vad som brukar framgå av den allmänna debatten. Störst uppmärksamhet ges åt de utmaningar som flyktingar skapar för enskilda stater. Diskussionen handlar om hur välfärdens institutioner ska kunna upprätthållas, hur nyanlända ska få mat och tak överhuvudet, hur statens budget ska gå ihop, och hur risken för politisk instabilitet och terrorism ska kunna minimeras (att bränna flyktingförläggningar nattetid är naturligtvis terrorism, det vill säga livshotande våldshandlingar med syfte att skrämma människor till politisk förändring).

Flyktingmottagandets mest positiva konsekvenser märks däremot inte så länge diskussionen begränsas till frågor som hanteras inom enskilda stater. Men från ett globalt perspektiv – det vill säga med hänsyn till enskilda människor utan särskilt intresse för hur olika länder påverkas – finns det goda skäl att betrakta migration som en metod för att hantera politiska problem. En genomsnittlig migrant är inte mindre rationell än en genomsnittlig finansminister. Goda ekonomiska villkor och politiska institutioner är lika viktiga för nationella beslutsfattare som för personer som letar efter ett nytt hemland.

Man kan därför räkna med att möjligheten till migration, trots outsägligt lidande för migranterna, bidrar till en värld som är mer rättvis i den meningen att jordens möjligheter till ett gott liv delas mer jämlikt mellan en större grupp människor. På samma sätt är migration ett medel för ökad demokrati. I brist på realistiska möjligheter att i närtid skapa demokratiska institutioner i hemlandet ger migrationen möjligheter till fler av jordens invånare att leva under mer demokratiska styrelseformer på en annan plats.

Att tänka på migration som ett sätt att förverkliga idealen om rättvisa och demokrati kan verka okänsligt för de risker och lidanden som migration ofta medför. Men mot bakgrund av att de metoder som världens regeringar själva har tillgång till för att nå samma mål ofta är förskräckande otillräckliga är det i dagsläget ändå rimligt. Låt mig ta två exempel.

För att skapa en mer rättvis fördelning av jordens resurser brukar världens regeringar anses behöva upprätta en institution som fördelar pengar mellan individer i olika länder utifrån vad folkflertalet anser vara rättvist, exempelvis i ett förstärkt FN – en möjlighet som länge dock tett sig så verklighetsfrämmande att själva idealet om global rättvisa ibland ifrågasätts.

För att bidra till demokrati i andra länder har världens regeringar att ta ställning till om de vill intervenera mer eller mindre direkt, exempelvis genom ekonomiskt stöd till civilsamhället, som i dagens svenska demokratibistånd, eller genom militära interventioner, som i Irak 2003 och Libyen 2011 – metoder som visar sig ge klena och ibland motsatta resultat.

I väntan på att världens regeringar ska lära sig att på egen hand och mer märkbart än i dag verka för rättvisa och demokrati i världen finns det skäl att ompröva invanda synsätt på vilken uppgift som det ökade antalet flyktingar ställer Sverige inför. Sverige har fått en unik möjlighet att visa omvärlden hur integration av ett stort antal migranter kan ske i det nationella samhället såväl som i det globala samhället med bas i ett nytt land. Istället för att återupprätta idén om ett ”folkhem” bör Sverige från och med nu konstruera sina välfärdspolitiska institutioner så att de bidrar till ett ”världshem” präglat av rättvisa och demokrati för alla människor oavsett nationalitet, inte bara för medlemmar av ett visst ”folk”.

Vad innebär visionen om ett världshem för den praktiska politiken? I dagsläget är tre saker särskilt viktiga.

1 För det första bör personer som fattar beslut om flyktingpolitiken slå fast, eller åtminstone våga tänka, att politikens syfte inbegriper att bidra till mer rättvisa och demokrati i världen som helhet, inte bara i det egna landet. Ett sådant klargörande är viktigt för att kunna pröva nya och ibland obekväma åtgärder. Insatser som under hösten gjorts av frivilliga personer kan utföras på bredare front av företag och hushåll om de får stöd eller knuffas i rätt riktning av staten. För att vidga diskussionen kan man tänka sig att svenska hem tar emot asylsökande i utbyte mot förkortad arbetstid och att arbetsgivare kompenseras med arbete utfört av samma asylsökande.

2 För det andra bör mottagandet av det större antalet flyktingar organiseras och dokumenteras på ett sådant sätt att det kan utvärderas vetenskapligt. För att motivera andra länder, i första hand inom EU, att ompröva sin migrationspolitik (ytterst för att mer effektivt nå målen om större global rättvisa och starkare demokrati), måste konsekvenserna av de nya åtgärder som krävs i Sverige kunna fastställas. Så kallade fältexperiment, där nya åtgärder testas i ett slumpmässigt urval av kommuner, hushåll eller företag, kan fungera bra.

3 För det tredje bör redan från början internationella intressenter ges plats som observatörer och kritiska vänner i organiseringen av det uppdaterade svenska flyktingmottagandet. Med internationell inblandning kommer erfarenheterna lättare att spridas till andra länder och förhoppningsvis stärka möjligheterna att nå de globala målen. Bland de internationella intressenterna ingår självfallet även flyktingarna själva. Förutom djupgående kunskaper om flyktingskap i andra länder har dessa personer starka intressen att verka för rättvisa och demokrati globalt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.