Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Folket har slutat tro på regeringens jobbpolitik”

Socialdemokratin är en frihetsrörelse vars främsta uppdrag är att skapa möjligheter för alla individer att själva styra sina liv och sina livsval, skriver Mona Sahlin.
Socialdemokratin är en frihetsrörelse vars främsta uppdrag är att skapa möjligheter för alla individer att själva styra sina liv och sina livsval, skriver Mona Sahlin. Foto: Lars Lindqvist
Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin: Vi inger störst förtroende när det gäller att klara jobben. Hela 54 procent av svenskarna anser att regeringen inte levt upp till löftena från 2006 att fler skulle komma i jobb och färre i utanförskap. Bara 30 procent menar att regeringen lyckats. Det visar en ny opinionsundersökning från Novus. Däremot står det klart att väljarna uppskattar Socialdemokraternas utvecklade jobbpolitik. I valet 2010 kommer arbetslösheten att vara den allt överskuggande frågan. Socialdemokratin ska aldrig mer förlora initiativet när det gäller jobben. Vår partikongress som inleds i dag är en jobb­kongress, skriver den socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlin.

I dag öppningstalar jag på den social­demokratiska Jobbkongressen. Vi möts i ett för Sverige bekymmersamt ekonomiskt läge. Under det senaste året har antalet arbetslösa ökat med 100 000. Sedan valet 2006 har utanförskapet vuxit med 70 000 människor.

Sverige halkar efter. Tillväxten i Sverige är lägre än i EU som helhet. Arbetslösheten ökar snabbare – inte minst bland unga. Den borgerliga ekonomiska politiken med en passiv hantering av jobbkrisen och en aktiv strategi för att öka klyftorna har förändrat Sverige. När mandatperioden nu närmar sig slutet är resultatet tydligt: Strategin att öka orättvisorna har inte varit lösningen på Sveriges problem. Det gav inga nya jobb, men desto större och växande klyftor.

Det behövs en ny politisk färdriktning. Vi har inte råd att låta fler möjligheter gå förlorade. Sverige behöver engagemang, hopp och framtidstro.

För två och ett halvt år sedan valdes jag till ny partiordförande för Socialdemokraterna. Under min ledning initierades ett antal breda rådslag där partimedlemmar, medborgare, forskare och experter bjöds in för att stärka Socialdemokraternas politik. Den förnyelse som rådslagen har gett upphov till manifesteras nu på Jobbkongressen. Omprövningen har gjort avtryck på flera områden, men kanske främst dessa tre:

 1. Jobben först. Vi måste ta Sverige tillbaka till sunda statsfinanser. Vägen går främst över fler jobb. Klarar vi jobben så klarar vi ekonomin, och då kan vi också utveckla välfärden.

Jag har varit väldigt tydlig sedan jag blev vald till partiordförande: socialdemokratin ska aldrig mer förlora initiativet när det gäller jobben. Den partikongress som inleds i dag är en Jobbkongress.

Ambitionen är lika tydlig: Vi måste ta tillvara potentialen hos industrin – men också hos den växande tjänstesektorn. Vi ska ta tillvara möjligheterna i de stora företagen – men också utvecklingskraften hos entreprenörerna, enmansföretagarna, de små och medelstora företagen. Vi ska ta tillvara de jobbmöjligheter för framtiden som finns i de nya kreativa näringarna, i besöks- och upplevelsenäringarna. Vi ska självklart ta tillvara den stora möjlighet som en välutbildad befolkning innebär. Och vi ska ta tillvara varje arbetad timme. Målet är full sysselsättning.

Sverige behöver investera för fler jobb och fler som står rustade att ta de nya framväxande jobben, i en effektiv och trygg omställning så att det går fort att ta sig mellan jobben, och bättre jobb som människor både vill och kan arbeta länge i.

Dit når inte Sverige genom att låna till skattesänkningar, mest till den rikaste tiondelen av befolkningen. Det är ansvarslöst. Vi socialdemokrater sätter i stället jobben först. Och i dag har vi en vassare jobbpolitik och en starkare arbetslinje.

 Att väljarna har uppskattat Socialdemokraternas utvecklade jobbpolitik står klart. I exempelvis Sifos mätning för oktober anger 35 procent av väljarna att vi socialdemokrater inger störst förtroende att klara jobben och arbetslösheten, mot bara 28 procent för moderaterna. Samtidigt som vi socialdemokrater får ökat förtroende så ökar kritiken mot regeringen. I en helt ny opinonsundersökning från Novus med 1 000 intervjuade mellan 22–27 oktober anser hela 54 procent att regeringen inte levt upp till vad den lovade 2006, att fler skulle komma i jobb och färre i utanförskap. Bara 30 procent av väljarna anser att regeringen lyckats. Detta är också något vi socialdemokrater möter på våra många resor och samtal med människor. I valet 2010 kommer arbetslösheten att vara den allt annat överskuggande frågan.

 2. Fokus på kunskap och kompetens. Vi socialdemokrater har ofta betonat att skolan har ett brett uppdrag. Det är riktigt. Men skolans viktigaste uppgift är att ge alla barn och unga kunskap. Redan från den första kontakten med förskolan och skolan ska alla barn möta höga förväntningar på vad de ska lära sig. Och resultaten ska systematiskt följas upp – så att extra resurser kan sättas in i tid för att också kunna minska segregationen i skolan. Alla barn ska nå kunskapsmålen.

Men vårt nya fokus på kunskap gäller inte bara barnen i skolan. Det gäller hela arbetslivet och hela livet. För att Sverige ska nå tillbaka till en internationell tätposition krävs att arbetslinjen stärks med en utbildningslinje. Vi måste alla vara beredda att läsa vidare och skola om oss – genom hela yrkeslivet.

Det är bättre att utbilda sig när man söker jobb än att gå passivt arbetslös. Arbetsförmedlingen ska utvecklas till en Kompetensförmedling. Förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux och högskola ska kompletteras av en Kompetensförsäkring. Sverige behöver ett nytt Kunskapslyft. Kunskap är nyckeln både till ett framgångsrikt Sverige och framgångsrika individer.

 3. Kvaliteten i välfärden måste höjas – och säkras. Sverige har en historia som vi alla kan känna stolthet över. Dagens seniorer har varit med och byggt upp en generell välfärd, där människor får del av skola, sjukvård och omsorg efter behov – inte efter plånbokens tjocklek. Men den stolthet vi känner inför denna samhällsbyggnad får aldrig innebära att vi värnar systemen framför de människor de utvecklats för. Vi socialdemokrater vill ta oss an uppgiften att förbättra och kvalitetssäkra välfärden och se till att den styrs av människors behov. Det är medborgarnas välfärd, trygghet och valfrihet vi vill garantera.

Medborgarna och patienterna ska stå i fokus – inte producenterna. Skattepengar för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägarnas vinstuttag. Vi vill se tydliga och höga kvalitetskrav som ska följas av alla som bedriver välfärdsverksamhet, oavsett driftsform. Så att medborgarna vet vad de får, och utförarna vet vad som krävs. Vi vill också lagstifta om ett investeringsskydd för skattebetalarnas pengar så att skolor och vårdcentraler inte kan säljas eller knoppas av för en spottstyver. Servicen i välfärden ska förbättras. Idén om att skapa en dörr in till välfärden, ett nytt medborgarkontor, ska prövas. Äldreomsorgen ska förändras så att seniorerna får bestämma mer själva. När välfärden håller en hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor så sprider den risker, skapar möjligheter och frihet.

Det handlar om värderingar.

 Socialdemokratin är en frihetsrörelse – vars främsta uppdrag är att se till att skapa möjligheter för alla individer att själva styra sina liv och sina livsval. För att det ska vara möjligt måste den sociala rörligheten öka – genom att förbättra människors möjligheter att växa med kunskap och sätta stopp för alla former av diskriminering. Vår socialdemokratiska frihetsdröm förutsätter därför jämlikhet.

Forskningen visar också att jämlika möjligheter är lönsamt. Sverige har traditionellt sett satsat brett i utbildning, forskning, aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghetsförsäkringar för alla.

Sverige har under många år varit ett av OECD-områdets mest jämlika länder. Inte trots det, utan tack vare det, ökade Sveriges tillväxt mellan 1995 och 2004 lika snabbt som i USA och snabbare än i EU. Forskningen visar också att den sociala rörligheten traditionellt sett har varit störst i Norden – inte i USA – tack vare den nordiska välfärdsmodellen. Men de förändringar som den borgerliga regeringen har genomfört och vill fortsätta att genomföra utmanar detta.

Möjligheternas land kan vara Sverige i framtiden – men det förutsätter en ny politisk färdriktning.

Mona Sahlin
partiordförande (S)

Partikongressen

Socialdemokraternas 36:e ordinarie partikongress öppnar i dag den 28 oktober och varar till och med den 1 november. Den förra kongressen 2007 var en extrakongress, efter valförlusten 2006. Då valdes Mona Sahlin till ny partiordförande efter den avgångne statsministern Göran Persson.
Kongressen är partiets högsta beslutande organ som fastställer partiprogram och riktlinjer för partiets politik. 350 ombud från 26 partidistrikt är anmälda till kongressen.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.