Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-09-23 05:31

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/folkpartiet-byter-namn-till-liberalerna/

DN DEBATT

DN Debatt. ”Folkpartiet byter namn till Liberalerna”

Det är 25 år sedan Folkpartiet lade till ordet Liberalerna i partinamnet. För att markera vår förnyelse byter vi nu namn till Liberalerna, skriver Jan Björklund. Bilden från sommartalet i Göteborg i augusti i år.
Foto: Anders Ylander TT

Förnyelseprocess. Vårt parti är inne i ett omfattande förnyelsearbete för att staka ut en liberal reformagenda. Vårt uppdrag ska vara att ge alla förutsättningar att nå sina livsmål. Som en del av förnyelsen har partistyrelsen beslutat att föreslå att Folkpartiet på landsmötet den 20-22 november byter namn till Liberalerna, skriver Jan Björklund (LIB).

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Artikeln har tillfogats en rättelse.

När Berlinmuren föll trodde en del att liberalismen hade segrat. I dag kan vi konstatera att så inte är fallet – hoten mot liberala värderingar har inte varit större på mycket länge. De bestialiska terrordåden i Frankrike är ett slag mot hela den västerländska samhällsmodellen, IS mål är att radera liberala värden från jordens yta och ersätta dem med ett kalifat grundat på medeltida värderingar. Rysslands president Putin kränker självständiga staters suveränitet, oppositionella tystas och homosexuella förföljs. I Sydeuropa växer vänsterpopulismen och i Nordeuropa högerpopulismen.

De är starkt skiftande rörelser, men de har en sak gemensamt: motståndet mot liberalismen. I Sverige har ett högerextremt parti växt, samtidigt som den rödgröna regeringspolitiken drivs åt vänster, med skattehöjningar och en politik som minskar människors valfrihet och kringskär den fria företagsamheten. Behovet av ideologisk tydlighet och reformer framburna av liberala värderingar är starkare än någonsin.

Folkpartiet har sina rötter i 1800-talets liberala kamp för demokrati, frihandel, marknadsekonomi och sociala reformer. Vi tillhör en ideologi med stark framtidstro. För att samhällen ska utvecklas och ekonomiskt välstånd ska skapas så behövs fokus på morgondagens möjligheter, inte på gårdagens lösningar.

Vårt parti genomgår nu en omfattande förnyelseprocess med syfte att staka ut en liberal reformagenda för framtiden. I samband med detta har vår partistyrelse beslutat att föreslå att Folkpartiet på landsmötet i slutet av denna vecka byter namn till Liberalerna. Vi avser att använda oss av förkortningen (LIB).

Vår politiska förnyelse är den största i vårt partis historia. En Globaliseringskommission och en Välfärdskommission lägger nu grunden för en liberal framtidsagenda. I våras fördjupade vi vår försvarspolitik. En programgrupp lade fram förslag till ny integrationspolitik, som delvis förverkligas med sexpartiuppgörelsen i oktober. Vårt landsmöte ska ta ställning till förslag om en ny bostadspolitik och en ny skattepolitik. Landsmötet ska även ta ställning till en modernare funktionshinderspolitik och nya förslag på jämställdhetsområdet, som bland annat lyfter utmaningar med hedersrelaterat våld och förtryck. Ett av liberalismens kärnvärden är tolerans, men även toleransen måste ha gränser. Av rädsla för att förknippas med främlingsfientlighet har alltför många avstått från att tala klartext om både hedersförtryck och islamistisk radikalisering i våra förorter. Vår uppgift är att bekämpa ofrihet och förtryck, oavsett var det förekommer.

Vår utgångspunkt är den enskilda människan: individer är olika och vårt uppdrag ska vara att ge alla förutsättningar att nå sina livsmål.

Flera partier har bytt namn för att distansera sig från sitt förflutna. När vi nu byter namn gör vi inte det för att vi skäms för vår historia och ideologi, utan tvärtom, för att vi är stolta över bådadera.

Mot den socialistiska och konservativa idétraditionen om klassamhället står den liberala visionen om social rörlighet. Ekonomiska skillnader ska inte förhindras, men de ska följa av individens egna val och ambitioner. Klassresor ska uppmuntras.

Vårt parti tar sin utgångspunkt i socialliberalismen. De som har det sämst ställt, det glömda Sverige, ska genom liberala reformer ges möjlighet till social rörlighet och minskat utanförskap. Därför är vi så besjälade av utbildning. En stark kunskapsskola ökar elevernas livschanser. En friare arbetsmarknad och en friare hyresmarknad minskar utanförskapet. Ett liberalt socialförsäkringssystem ger trygghet men också, till skillnad från det socialistiska, incitament till social rörlighet.

Ett socialliberalt samhälle hjälper dem som inte klarar sig själva, men har också höga förväntningar på de som kan stå på egna ben. För oss handlar liberalism om att statens sociala skyddsnät alltid ska fånga den som faller, men inte snärja den som kan stå själv.

Vi har stora utmaningar framför oss. Det handlar bland annat om flyktingkrisen, integration, klimat och jämställdhet. På fyra stora samhällsområden har det i Sverige alltför länge förts en politik som präglats av ett planekonomiskt regleringstänkande: arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, livsmedelsmarknaden och energimarknaden. Det kommer vara en liberal huvuduppgift att bidra till liberaliseringar på dessa områden.

Vi är stolta över vår historia: vi genomdrev demokrati, marknadsekonomi, frihandel och allmän skola i Sverige. Flera andra partier har en gång grundats för att bevaka särintressen för en viss klass eller en yrkesgrupp, som industriarbetare eller jordbrukare. Vissa av dem har fortfarande starka intresseorganisationer bakom sig, men vårt parti går inte ärenden vare sig åt hyresgästföreningen, LO eller LRF. Vi är ett idéparti, grundat av människor ur olika grupperingar i samhället, med en gemensam tro på de liberala idéerna.

Alla andra svenska partier grundades för att de var emot liberala kärnvärden: mot allmän rösträtt, mot fri företagsamhet, mot ökad jämställdhet eller mot frihandel. Vi gläds åt att de flesta partier idag tagit till sig tankegods från liberalismen. Vi har inte monopol på liberalism i Sverige och tänker inte heller göra anspråk på det, men det är bara vårt parti som har liberalismen i vårt dna.

Flera partier har bytt namn för att distansera sig från sitt förflutna. När vi nu byter namn gör vi inte det för att vi skäms för vår historia och ideologi, utan tvärtom, för att vi är stolta över bådadera.

I över hundra år har vi värnat liberala värderingar, både i medvind och i motvind. Partinamnet ”Liberalerna” förpliktigar. Vi ska fortsätta att stå upp för de liberala värderingarna när det blåser som mest. Till skillnad från flera andra ideologier som har ett mål om ett utopiskt samhälle, så är liberalismen aldrig klar. Vi bejakar utveckling, vi tar till oss att digitaliseringen nu skapar nya förutsättningar för hur välstånd skapas. Precis som andra ideologier så är liberalismen bred, vi tycker inte lika om allt. Liberaler kan komma till olika slutsatser i avvägningen mellan tillväxt och utjämning, valfrihet och jämställdhet eller mellan individens eget ansvar och samhällets gemensamma. Liberalismen är inte en färdig åsiktskatalog, utan ett förhållningssätt.

Det är 25 år sedan som Folkpartiet lade till ordet Liberalerna i partinamnet. För att markera vår politiska förnyelse och ytterligare betona vår liberala identitet och värdegrund tar vi nu nästa steg och byter namn till Liberalerna. Det är en tydlig markör för behovet av liberalism i Sverige och världen och pekar också ut riktningen för den liberala framtidsagenda som vår politiska förnyelse syftar till. Vi ska heta det vi är – Liberalerna.

Läs mer.DN Debatt

Alla debattartiklar. Till DN:s debattsida

Rättelse 2015-11-17: I en tidigare version av artikeln uppgavs fel datum för Folkpartiets landsmöte.