Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Folkpartiet ska bli ett brett parti relevant i vardagen”

Jan Björklund ser behovet av en liberal förnyelse.
Jan Björklund ser behovet av en liberal förnyelse. Foto: Per Larsson / TT

Seriös förnyelse. Valet blev en besvikelse för alliansen, och Folkpartiet tappade väljare. Det räcker inte med bara skolfrågan – partiet måste ge de liberala svaren på de samhällsutmaningar människor ser på flera områden. Här är åtta punkter som visar riktningen inför valet 2018, skriver partiledaren Jan Björklund.

Vårt valresultat är en besvikelse. Alliansen förlorade valet och Folkpartiet tappade en femtedel av väljarna jämfört med förra valet. Vi har gjort vårt näst sämsta val sedan demokratins genombrott, vilket i och för sig även gäller för Socialdemokraterna och Centerpartiet, men vår relativa förlust var större än andra partiers. Alla fyra borgerliga partier backade i 2014 års val, vilket inte har hänt sedan enkammarriks­dagen infördes.

En del av förklaringen till Folkpartiets valresultat kan sökas i det åtta år långa regeringsinnehavet. Men detta är bara en delförklaring. Det finns stor anledning för Folkpartiet liberalerna att vara självreflekterande och självkritiskt. Låt mig peka på några utgångspunkter, som jag bedömer behöver vara delar i det omfattande politiska förändringsarbete vi nu måste inleda.

1 Skolan är viktig – men den räcker inte. Utbildningspolitik är ett viktigt fundament för ett liberalt parti. Kunskap får individer att växa. Bildningsideal och höga kunskapsambitioner ökar individers frihet och samhällets styrka. Vi har ett stort förtroende i skolfrågan, men vår styrka är ibland vår svaghet – många väljare känner bara till Folkpartiets hållning i skolfrågor och därmed riskerar vi att uppfattas som ett enfrågeparti. För att växa som parti räcker det inte med ett starkt stöd i skolfrågan.

2 Relevans i vardagen. Min slutsats är att Folkpartiet behöver utveckla ny politik utifrån de problem och utmaningar som människor ser och upplever i sin vardag och att utifrån detta ge de socialliberala svaren. Vi måste göra oss mer relevanta. Det politiska förhållningssättet handlar om att lyssna och lära, snarare än om att missionera.

3 Sverige är större än storstäderna. Folkpartiet har hållit ställningarna väl i de största städerna och i landets starkaste akademiska miljöer. Men utanför dessa har vi tappat. Detta kräver en grundlig analys av hur vi ser hela Sverige; både om verklighetsbeskrivning och tonalitet.

4 Jobb är socialliberalt. Vi behöver utveckla vår ekonomiska politik. Den har sedan Bertil Ohlins dagar varit kärnan i liberal politik eftersom en ansvarsfull ekonomisk politik är en förutsättning för en välfärdsstat. Att ha ett eget jobb ger egen försörjning vilket ger rörelsefrihet i livet. Den som är arbetslös upplever inte frihetens fördelar. Inlåsningseffekterna på arbetsmarknaden är för stora och trösklarna för höga. Utanförskapet drabbar de redan svagaste. Arbetslinjen måste utvecklas och innefatta lösningar på de problemen.

5 Den sociala välfärdspolitiken behöver utvecklas. Som medborgare har vi allt högre förväntningar på sjukvården och äldreomsorgen. Vi måste ha en politik som ger liberala svar på de utmaningar som vi står inför. Valfrihet och individens egna önskemål måste få vara av större betydelse för utformningen av vår välfärd.

6 Förstärka förtroendet i jämställdhetsfrågor. Vi har det senaste året ökat vårt förtroende i frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är mycket positivt. Vi ska förvalta det och utveckla vår politik inom denna traditionellt starka liberala fråga. Det måste till exempel löna sig bättre för kvinnor att utbilda sig och att arbeta. Könsbalansen i vår nyvalda riksdagsgrupp måste beskrivas som ett misslyckande.

7 Miljöpolitik är mer än energipolitik. Naturskyddsföreningen har utnämnt Folkpartiet till bästa borgerliga miljöparti, ändå är det väldigt få som kopplar samman vårt parti med miljöfrågan. Miljöfrågan är mer än energipolitik och här har vi en hemläxa att göra.

8 Integrationspolitiken måste bli effektivare. Vi har inte lyckats adressera människors oro för migrationens utmaningar. Vi behöver ta människors oro på allvar. Framöver behöver vi fortsätta att fördjupa och utveckla vår integrationspolitik för att fler snabbt ska komma i arbete och egenförsörjning.

Det finns fler frågor att utveckla. Med ett mer aggressivt Ryssland kommer försvar, säkerhet och Nato i fokus. Det handlar om en mer värdebaserad utrikespolitik. Detta är en djupt ideologisk debatt, som handlar om Sveriges roll i den liberalt dominerade västvärlden. Folkpartiets EU-politik är en viktig del i denna frihets­inriktade utrikespolitik.

Folkpartiet är ett socialliberalt parti och jag är tydlig med att vi inte tänker bli ett stödparti till Socialdemokraterna. Det har framför allt ideologiska orsaker; vi ligger för långt ifrån varandra i synen på ansvarsfördelningen mellan individen och staten. Dagens polariserade politiska läge innebär att behovet av en stark borgerlig opposition är stort. Vi tänker inte lämna spelplanen fri till Sverigedemokraterna att agera ensamt som oppositionsparti.

Alliansens regeringstid har inneburit viktiga värderingsskiften i Sverige. Arbetslinjen som idé är i dag djupt rotad i människors medvetande. Det är inte längre kontroversiellt att betona kunskapslinjen i skolan. Vår europeiska tillhörighet är i dag en självklarhet. Alliansregeringens sakpolitiska reformer har varit omfattande, men än viktigare är att svenska folkets värderingar har förskjutits under de åtta regeringsåren.

Alliansregeringen började med en ambitiös reformagenda, men under den andra mandatperioden blev agendan allt tunnare. Men viktigare än omfattningen är att reformerna svarar mot de problem som människor upplever i sin vardag. Det är uppenbart att där vi var framgångsrika 2006 och 2010, misslyckades vi att 2014 ge trovärdiga svar på flera av de frågor som människor ställde. Här har alliansen en viktig läxa inför 2018.

För att vi ska bli ett större parti krävs också att fler blir medlemmar, är med och utvecklar idéer och tar politiska förtroendeuppdrag. Här har vi ett viktigt arbete framför oss. Folkpartiets förändringsarbete börjar nu. En seriös förnyelse sker inte över en natt. Det är ingen tillfällig frisering eller etikettsförändring. Att forma Folkpartiet 2.0 för framtiden är ett långsiktigt politiskt arbete. Att fördjupa, utveckla och bredda vår egen politik kommer att vara en huvuduppgift. För vår del handlar förnyelsen om att göra oss mer relevanta för det som människor upplever som problem i sin vardag och ge liberala svar på de samhällsutmaningar som människor ser framför sig.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.