Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”För svenska väljare är regeringsfrågan liten”

Professorerna Tommy Möller och Olof Ruin skriver på DN Debatt (25/8) att det parlamentariska läget är låst om inte de rödgröna kan enas om en gemensam regering. Deras resonemang brister dock på två punkter. För det första överskattas hur betydelsefull regeringsfrågan är för svenska väljare. För det andra är professorernas analys av Vänsterpartiets situation alltför förhastad, skriver Axel Cronert, doktorand i statsvetenskap.

Möller och Ruin betonar att det är värdefullt för de svenska väljarna att få information före valet om hur partierna tänker samarbeta kommande mandatperiod. Nog har denna information ett värde, men eftersom medieutrymmet är begränsat måste innehållet alltid prioriteras. Att då framhålla regeringsfrågan är olyckligt, då det finns begränsade belägg för att den skulle vara särskilt avgörande för väljarna i deras val.

I den mig veterligen enda SOM-undersökningen där regeringsfrågan rangordnas jämte andra frågor hamnar den tydligt i bottenskiktet. Då, 1998–1999, tyckte enbart en av fyra väljare att den var mycket viktig. I stället var det vård, skola, omsorg och jobb som av flest ansågs mycket viktiga (68 procent eller fler). I en Novusenkät från hösten 2013 har andelen som tycker att regeringsfrågan är mycket viktig fråga visserligen ökat något, till 31 procent. Men i den senaste SOM-undersökningen tyder allt på att det är i stort sett samma frågor som är i toppen av väljarnas dagordning i dag som för 15 år sedan: jobben, skolan och vården.

För att väljarkåren ska ges chans till ett upplyst val torde det vara de utfästelser som partierna gör om de i väljarnas ögon viktigaste politikområdena som är det mest angelägna området att rikta bevakningen mot. Statsvetenskaplig forskning har visat att svenska vallöften uppfylls i hög grad. Därmed kan de också sägas utgöra det bästa beslutsunderlaget för väljarna. Det hela kan liknas vid att restaurangbesökare ofta tycker att det är viktigare vad som står på menyn än hur kastrullerna bemannas.

Dock är det naturligt att det hos de samhällsdebattörer som på ett eller annat sätt befinner sig närmre de arenor där det politiska spelet utspelar sig finns ett oproportionerligt stort intresse för att följa det. Så också hos Möller och Ruin, som baserar sitt resonemang på ett påstående om att V inte tänker stödja en budget från S och MP. För det första har dock påståendet dementerats av Jonas Sjöstedts stab till Dagens Opinion (23/8). För det andra går det stick i stäv med vad vi kan förvänta oss av ett parti i V:s situation, som har svårt att trovärdigt hävda att de efter förhandling skulle föredra något annat alternativ. Det är därför något förvånande att professorerna utan tveksamhet återger detta påstående.

Med tanke på hur opinionen inför valet 2010 utvecklades efter att de tre rödgröna partierna ingick sin valallians är det lätt att tänka att alliansen gärna ser att även valet 2014 ställs mellan två tydliga koalitioner, snarare än en tänkbar återgång till kontraktsparlamentarism, medan det motsatta kan tänkas gälla för oppositionen. Så här nära inpå valdagen är det därför angeläget att den partipolitiska dimensionen av regeringsfrågan inte faller i skugga i denna typ av debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.