Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Föräldrar ska inte längre behöva anmäla när de vabbar”

Minskat krångel. På regeringens uppdrag har vi dammsugit lagstiftning, kundsynpunkter med mera för att hitta förenklingar. Resultatet har blivit ett 30-tal förslag till förbättringar – en antikrångelkatalog – som vi redovisar i dag. För att underlätta för föräldrar föreslår vi bland annat att kravet på anmälan tas bort både för föräldrapenning och när en förälder vabbar. Vi vill också ta bort intyget för barns frånvaro på dagis och ersätta det med mer riktade kontroller, skriver Dan Eliasson.

Jag har nu varit högste chef för Försäkringskassan i ett halvår. Efter omfattande möten med anställda och kunder är det möjligt för mig att dra ett antal slutsatser om nuvarande läge och göra ett antal betraktelser om framtiden på det kanske viktigaste området i det svenska välfärdssystemet, socialförsäkringen. En fråga som bekymrar mig mycket är att Försäkringskassan och socialförsäkringen inte har större förtroende hos invånarna. Försäkringskassan fattar varje dag cirka 50 000 beslut om olika förmåner, varav omkring 95 procent gynnar den enskilde. Barnbidrag, sjukpenning, bostadsbidrag, aktivitetsstöd, föräldrapenning etcetera kommer i rätt tid om underlagen är korrekta.

De belopp som utbetalas har stor betydelse i människors vardag. Varför uppskattas inte det i ännu större utsträckning? Jag tror att det finns ett antal förklaringar.

Under 2008 gjordes en stor omorganisation av Försäkringskassan. Den var en nödvändig konsekvens av att riksdagen 2003 beslutade om att 21 länsorganisationer skulle slås samman med tillsynsmyndigheten, Riksförsäkringsverket. Det var en av de största omorganisationerna som någonsin genomförts i svensk förvaltning. Den var helt nödvändig att göra. Men även om vi nu har effektiviserat verksamheten med mer än 1 miljard kronor, blev inte allt bra när så stora och genomgripande förändringar gjordes under tidspress.

Myndigheten hade svårt att leverera tjänster till medborgarna på det sätt man har rätt att kräva. Samtidigt skulle Försäkringskassan ta hand om ett helt nytt och komplicerat regelverk inom sjukförsäkringen som beslutats av riksdagen. Regelverket var inte tillräckligt genomarbetat och hade brister. Som en konsekvens av detta har rapportering i medierna om människor som känt sig felaktigt behandlade säkert bidragit till att förtroendet inte är högre.

Läget är nu mycket bättre på en lång rad punkter. Försäkringskassans kundservice har utvecklats kraftigt, bland annat genom nya självbetjäningstjänster på internet, servicekontor, mycket bättre telefonservice, stöd via Facebook och ett rikstäckande nät av personliga handläggare som ger stöd till personer med långa sjukskrivningar och funktionsnedsättning. Närmast på tur att göra webbplatsen tillgänglig i mobil och läsplattor, utökad service på Facebook, förbättrad direktkommunikation med kunder och information som ger bättre överblick och helhet över vad försäkringsskyddet faktiskt ger för den enskilde. Därutöver har riksdagen åtgärdat brister i sjukförsäkringen.

Mer måste göras för att Sveriges invånare ska känna att vi har ett socialförsäkringssystem som matchar dagens behov. Många människor tycker att det är krångligt att ha med myndigheter att göra och att det är svårt att förstå gällande regler. Detta gäller även för Försäkringskassan. Vi har nu därför på regeringens uppdrag dammsugit lagstiftning, kundsynpunkter och utredningar för att hitta förenklingar. Resultatet har blivit ett 30-tal förslag till förbättringar – en antikrångelkatalog – som vi lämnar till regeringen i dag. Några av de förslag vi presenterar är:

• Ta bort kravet på anmälan om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (VAB).

Det är ofta svårt att komma ihåg att anmäla VAB första dagen man är hemma med sitt sjuka barn och ibland också vid föräldraledighet. Vi ser inte att anmälan är nödvändig. För att underlätta för föräldrarna föreslår vi därför att kravet på anmälan tas bort både för tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning.

• Ta bort dagisintyget.

Intyget upplevs som mycket krångligt, faktiskt till den grad att det finns de som avstår från att söka tillfällig föräldrapenning och i stället tar ut komptid eller semester. Vi föreslår att intyget för barns frånvaro tas bort och att det i stället införs mer riktade kontroller.

• Förenkla föräldraförsäkringen.

Vi föreslår bland annat att man slopar kravet på gemensam ansökan från båda föräldrarna för att kunna ta ut så kallade ”dubbeldagar” Vi föreslår också att dubbeldagarna ska vara grund för jämställdhetsbonus.

• Förenkla reglerna för dem som behöver bidrag till bostadskostnader.

Bestämmelserna för de olika bostadsförmånerna upplevs som krångliga. För dem som inte är pensionärer föreslår vi därför ett nytt bostadsbidrag, där förmånerna bostadsbidrag och bostadstillägg slås ihop till en och samma förmån med enklare regler och mindre komplicerade ansökningar.

• Förenkla sjukskrivningsprocessen.

Ge personer som inte har en anställning och som sjukanmäler sig en vecka på sig att komma in med anmälan. Till skillnad från föräldraförsäkringen kan sjukanmälan inte tas bort, eftersom reglerna om tidsbegränsning av sjukpenning gör att det är viktigt att veta att kunden kommer att ansöka om sjukpenning.

Ta bort kravet om ny ansökan om sjukpenning efter ett år, det ska räcka med att fortsätta skicka inläkarintyg.

• Förenkla för föräldrar och närstående i vissa svåra livssituationer.

En förälder som behöver stanna hemma från sitt arbete för att ta hand om ett friskt barn därför att den andra föräldern vistas på sjukhus med ett annat av familjens barn ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning, precis som vid läkarbesök.

De föräldrar som har mist ett barn ska kunna ta ut de tio dagarna med tillfällig föräldrapenning fram till och med den 90:e dagen efter dagen som barnet avled.

Den som behöver vårda en närstående i livets slutskede ska inte behöva anmäla det till Försäkringskassan, en ansökan i efterhand ska räcka.

• Inför möjlighet för den som har personlig assistans att fördela beviljade assistanstimmar över en längre tidsperiod.

Assistansersättning ska stämmas av för ett helt år i stället för som nu sex månader. Det gör att den som behöver olika mycket assistans under olika delar av året inte varje halvår behöver bli återbetalningsskyldig för timmar som inte använts.

Så ser några av våra viktigaste förslag ut. Och det finns drygt 20 till i antikrångelkatalogen att fördjupa sig i. Jag lovar att tillsammans med mina medarbetare lägga fortsatt stor kraft på Försäkringskassans totala serviceutveckling. Antikrångelkatalogen som vi lämnar över i dag till regeringen är en tydlig och samlad signal om detta. Hela rapporten publicerar vi i dag på Försäkringskassans webbplats.

Fler spännande förslag och insatser kommer under kommande år. Nu är det upp till våra politiker att fånga in våra förslag och göra snabb verklighet av dem. Kan vi dessutom få en bred politisk enighet om hur grunderna i socialförsäkringen, inte minst i sjukförsäkringen, ska utformas så är min övertygelse att det kommer att få ytterligare en positiv påverkan för förtroendet.

Dan Eliasson, generaldirektör Försäkringskassan

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.