Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-18 13:26 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/forbjud-bensinbilar-2025-och-oljeeldning-i-hus-2020/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

"Förbjud bensinbilar 2025 och oljeeldning i hus 2020"

Utspel från centerministrarna: Dramatisk sänkning av koldioxidutsläppen i fyrapunktsprogram ska göra Sverige till världsetta i miljökampen. Centerpartiet sätter nya mål för att få ner koldioxidutsläppen. Nu vill partiet förbjuda alla bensindrivna bilar till år 2025. Vidare ska uppvärmning av bostäder med olja förbjudas till år 2020. Centerns fyra ministrar i regeringen gör sitt utspel om en hårdare politisk linje och en dramatisk förändring i nuvarande energianvändning inför ett framtidskonvent med partiet i Norrköping i dag. Eldrivna bilar, höghastighetsjärnväg och statsbidrag för den som bygger energisnålt, är konkreta centerförslag i det nya programmet.

En av våra viktigaste utmaningar som politiskt parti och del av Allians för Sverige är att möta klimathotet och förverkliga visionen om det hållbara samhället. Länge var centerpartiet ensamt i svensk politik om att strida för idéerna om ett Sverige i ekologisk balans.

Nu inser allt fler att detta är vår generations stora utmaning. Därför får det inte råda någon tvekan om att vi, trots att vi befinner oss mitt i en global finansiell turbulens, måste rädda klimatet. Det är också det budskap vi sänt till de av våra europeiska kollegor som nu vacklar.

Rätt nyttjat kan klimathotet öka tillväxten och skapa nya jobb. För oss finns det ingen naturlig motsättning mellan ekonomisk tillväxt och en effektiv politik mot klimatförändringarna och för energiomställningen. Fälldin-regeringarna inledde Sveriges omställning från olja till bland annat biobränslen, som lett till att vi minskat utsläppen av växthusgaser med över 40 procent sedan 1970-talet. Samtidigt har tillväxten ökat med 36 procent.

Ska klimathotet undanröjas måste koldioxidutsläppen sänkas dramatiskt. Därför vill vi att Sverige ska ha som övergripande mål att bli första industriland som släpper ut högst ett ton koldioxid per person och år. Ett långsiktigt klimatmål måste ligga inom de gränser som jorden tål samtidigt som det ger utrymme för världens fattiga att nå samma materiella välstånd som vi har gjort. För att lyckas med det och vara den föregångare som den industrialiserade världen behöver, krävs att vi gör ytterligare ansträngningar och sätter upp nya delmål på en rad områden:

1. Fossilfri bilpark år 2025. Sedan tidigare har centerpartiet föreslagit att det efter 2015 inte ska säljas några bilar som drivs på fossilt bränsle. Nu vill vi gå vidare genom att sätta målet att Sverige år 2025 ska ha en helt fossilfri bilpark. Vi gör det efter att ha sett hur centerpartiets initiativ till en miljöbilspremie på bara 1,5 år lett till att Sverige fått en rekordstor andel försäljning av miljöbilar. För att fortsätta den utvecklingen vill vi se ett nytt ekonomiskt styrmedel på plats när miljöbilspremien upphör 1 juli 2009. Centerpartiet lanserade i Almedalen i somras förslaget att den som köper en ny miljöbil ska slippa fordonsskatt under tre till fem år. Det är vårt förslag i de kommande diskussionerna i regeringen.

Men det krävs också mer satsningar på att utveckla elhybridbilar och nästa generations biodrivmedel i Sverige. Regeringen har initierat ett arbete tillsammans med svenska företag med sikte på att plugin-hybridbilar ska finnas på marknaden 2012-2013. Kombinationen av ny förnybar elproduktion och hybridbilar är ett mycket effektivt sätt att samtidigt tackla EU:s mål om förnybar energi, effektivisering och minskad klimatpåverkan. I våra storstäder kan en snabb övergång till utsläppsfria och tysta hybridfordon betyda mycket för den lokala miljön. En sådan offensiv satsning utgör också en väg för svensk fordonsindustri in i en ny era av innovation, tillväxt och global konkurrenskraft.

2. Ökade satsningar på järnväg. För att klara kraven på ett mer klimatsmart resande måste Sverige i ett nästa skede satsa mer på utveckling av järnväg. Med de satsningar regeringen nu gör når vi omkring 45 procents höjd kapacitet för gods- och persontransporter. Det är därmed möjligt att uppnå Klimatberedningens förslag om en utökad kapacitet för järnväg med 50 procent till 2020. Intelligenta transportsystem kan dessutom användas för att minimera onödiga transporter och se till att trafiken sker så miljömässigt och ekonomiskt som möjligt.

Regeringen avser att inom kort tillsätta en utredare för att undersöka förutsättningarna för att bygga höghastighetsbanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det skulle skapa utrymme för ökad godstrafik på befintliga banor, effektivisera hela landets transportsystem, sänka transportkostnaderna och stärka konkurrenskraften för svensk industri. Därför vill vi snabbt gå vidare med att förverkliga planerna på höghastighetsbanor.

3. Utveckla förnybar energi. Centerpartiet har i decennier drivit på den politik som gjort att Sverige i dag är i särklass ledande i Europa när det gäller användning av förnybar energi. Det har också betytt mycket för vårt lands energisäkerhet. Den styrkepositionen ska vi utnyttja och utveckla när hela världen nu söker vägar ut ur fossilberoendet.

Systemet med gröna certifikat för förnybar elproduktion har bidragit till att vi är mitt i en historisk investeringsvåg i energisektorn. I samband med att vi år 2016 når certfikatsystemets mål på 17 terawattimmar ny förnybar el förutspår bransch och myndigheter ett svenskt elöverskott så stort att det blir tillräckligt för att driva den svenska bilparken med el i form av plug-in-hybrider.

Biokraftvärme och vindkraft är nu på stark frammarsch. Biogas, vågkraft och nästa generation biodrivmedel är andra uppenbara utvecklingsområden för såväl energiförsörjning som industriella exportframgångar.

4. Uppmuntra hållbart byggande och boende. Inom bostadssektorn har övergången till förnybar energi varit särskilt framgångsrik. Centerpartiet anser att målet inte kan ställas lägre än att fasa ut all användning av fossil energi för uppvärmning till år 2020.

För mycket fossil energi används fortfarande i själva byggprocessen och energianvändningen i bebyggelsen är alldeles för ineffektiv. Vi menar att byggreglerna vid nybyggnation successivt bör skärpas, med sikte på att alla nybyggda hus ska vara vad vi i dag kallar lågenergihus. I så kallade nollenergihus förvandlas våra hem till energiproducenter snarare än energislukare.

Men den mesta energin används i den befintliga bebyggelsen. Centerpartiet kommer därför att lyfta fram frågan om ROT-avdrag för energieffektiviseringar eller att vidga avdragen för hushållsnära tjänster till att även omfatta byggande, till exempel insatser för effektivare energianvändning.

5. En solidarisk klimatpolitik, Men även om vi i Sverige ska göra allt vi kan för att rädda världens klimat, kan vi inte rädda världens klimat bara i Sverige. Centerpartiet kommer därför att fortsätta verka för gröna investeringar i utvecklingsländer. Svensk miljöteknik används exempelvis för att bygga vindkraftpark i kinesiska Gobiöknen, kraftvärmeverk i Brasilien och miljövänlig elproduktion i Indien. Internationella klimatinvesteringar är mycket kostnadseffektiva - de 670 miljoner som regeringen avsatte i höstens budget motsvarar satsningar på utsläppsminskningar på uppemot sju miljarder kronor i Sverige.

Att ta ett solidariskt ansvar för nödvändiga utsläppsminskningar och stimulera en miljövänlig omställning i snabbt växande ekonomier gör att Sverige bidrar till den miljöutveckling som behövs samtidigt tar vi vara på de möjligheter som världens klimatomställning ger för näringsliv, jobb och tillväxt. Det stärker också förutsättningarna för att så många länder som möjligt skriver under en nytt globalt klimatavtal i Köpenhamn nästa år.

Maud Olofsson
näringsminister
Andreas Carlgren
miljöminister
Eskil Erlandsson
jordbruksminister
Åsa Torstensson
infrastukturminister

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.