Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Företag bör anpassa sig till en åldrande befolkning”

Hittills har debatten om den åldrande befolkningen handlat mest om vad den offentliga sektorn behöver göra och om hur välfärden ska finansieras. De är centrala frågor men det är även angeläget att diskutera vilka utmaningar företag kommer att ställas inför. Stefan Fölster och Anders Morin (DN-Debatt 11/12) från Svenskt Näringsliv ger en ganska partiell bild av vad som behöver göras, skriver Mårten Blix i Framtidskommissionen och Ingemar Eriksson i Pensionsåldersutredningen.

Visserligen har Sverige en högre andel i åldern 60–64 i arbetskraften än många OECD-länder, men vi har också en mer omfattande välfärdsstat att finansiera. I en enkätundersökning från Manpower hamnar Sverige sist bland 30 länder i förberedelser för att anpassa sig till att arbetskraften åldras. Som helhet visar enkäten att ungefär ca 90 procent av de svenska arbetsgivarna inte har någon strategi för att ha kvar äldre arbetskraften eller att rekrytera äldre. Samtidigt visar en enkät Pensionsmyndigheten genomfört i samarbete med Pensionsåldersutredningen att viljan hos äldre att jobba längre har ökat.

Forskningen indikerar även förekomsten av olika former av diskriminering, studier från IFAU och Linnéuniversitetet visar att personer med samma kompetens kan ha olika chanser till anställning beroende på bl.a. ålder. I en nyligen utkommen rapport från Diskrimineringsombudsmannen konstateras att diskriminering mot äldre också förekommer genom att äldre inte får del av resurser som exempelvis möjliggör meritering och utveckling.

Den åldrande befolkningen innebär en utmaning för företag att hantera en omfattande generationsväxling. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen och SCB kommer i år de som lämnar arbetsmarknaden vara fler än de som ska tillträda. I siffror handlar det om att cirka 1,6 miljoner personer från 2010 fram till 2025 som beräknas lämna arbetsmarknaden av åldersskäl, vilket är knappt 20 procent högre än pensionsavgångarna den gångna 15-årsperioden. Att klara kompetensförsörjningen är därmed redan nu en högaktuell fråga. En av slutsatserna man kan dra från resultatet i en underlagsrapport till Framtidskommissionen är att det finns behov att förbättra hur kompetensförsörjningen i företag tillgodoses.

Det är mycket som står på spel när företag ska tas sig an generationsväxlingen och kompetensförsörjningen. För ett avancerat industriland som Sverige är den höga kompetensen en nyckel till vår styrka i den globala ekonomin. När den äldre arbetskraften går i pension är det centralt att deras kompetens förs vidare. Visserligen sker generationsskiften hela tiden men omfattningen är nu av en helt annan storleksordning. Den amerikanske forskaren Robert Gordon har nyligen skrivit en uppmärksammad rapport som varnar att produktiviteten och tillväxten kan komma att bli lägre i framtiden (NBER 18315).

Ett viktigt skäl är att de som jobbar blir allt färre jämfört med dem som går i pension – en utveckling som främst kan mildras om vi förlänger arbetslivet. Om företag därutöver inte lyckas fullt ut med generationsskiftet riskera detta att bromsa utvecklingen och till exempel kunna medföra att produktiviteten under några år hålls tillbaka. Det är ingalunda säkert att teknikutvecklingen och ökad användning av till exempel robotar är tillräckliga för att motverka detta.

Sveriges starka ställning idag med hållbara offentliga finanser och god konkurrenskraft behöver vårdas och kan inte antas fortsätta av sig självt. Att klara en fortsatt god utveckling i välståndet och i välfärden innebär en utmaning. Att förlänga arbetslivet kommer vara ett av de mest centrala medlen. För att klara detta kommer vi behöva motverka negativa attityder till den äldre arbetskraften. Därtill behöver arbetsmiljön, arbetsförhållanden och olika avtal anpassas till att arbetskraften blir äldre. Det handlar bland annat om ledarskap, ergonomi, kompetensutveckling, och ökad flexibilitet. Det är även en utmaning att systematiskt arbeta med generationsväxlingen i företag och söka breda vägar att ta till vara allas kompetens. Företagen har en nyckelroll i denna anpassning.

Mårten Blix, departementsråd och sekreterare i Framtidskommissionen
Ingemar Eriksson, departementsråd och särskild utredare i Pensionsåldersutredningen

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.