Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-12-02 11:30

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/foretagen-maste-forbereda-sig-pa-hogre-utslappspriser/

DN DEBATT

DN Debatt. ”Företagen måste förbereda sig på högre utsläppspriser”

Pappersmassatillverkning på Aspa bruk i Askersund, en av många energiintensiva fabriker i landet.
Pappersmassatillverkning på Aspa bruk i Askersund, en av många energiintensiva fabriker i landet. Foto: Jonas Forsberg/TT

DN DEBATT 10/11.

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030: Svenska företag borde införa internpris på koldioxidutsläpp.

Det skapar incita­ment för att snabbare minska utsläppen. Frågan tas på onsdagen upp på FN:s klimatmöte i Glasgow.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

FN:s klimatmöte COP 26 har kallats det viktigaste toppmötet i mänsklighetens historia. Det är nu det avgörs om världens ledare kommer att ta sitt ansvar för att vända utvecklingen i tid. Vi är många som hoppas att de ska gå från ord till handling och presentera planer för hur länderna ska uppfylla sina löften i Parisavtalet från 2015.

Men oavsett utfall i Glasgow kan vi andra inte sitta stilla i båten och avvakta hur det går. Med åtta år kvar till 2030 – den uppsatta tidsgränsen enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling – behöver vi öka takten i omvandlingen.

Förra året tillsatte regeringen en nationell samordnare för Agenda 2030. Mitt uppdrag är förutom samordning av olika insatser att tillsammans med andra centrala samhällsaktörer ta initiativ för att påskynda utvecklingen. Fokus ligger på omställningen som sådan snarare än på måluppfyllelse av agendans 17 mål för hållbar utveckling.

Det senaste året har vi arbetat med en av nyckelfrågorna för omställningen: den ekonomiska dimensionen. Tillsammans med 17 utvalda aktörer från olika samhällssektorer har vi startat ett forum för den ekonomiska dimensionen i Agenda 2030, där vi samlas för att försöka förstå hur vi kan och måste förändra vårt ekonomiska system och regelverk för att stötta omställningen.

Den krassa verkligheten är att ekonomin måste gå ihop för såväl företag som kommuner och nationer. Samtidigt styrs vårt ekonomiska system av kortsiktighet och högt tempo. Det motverkar långsiktiga satsningar och investeringar. I stället för systemskifte handlar fortfarande mycket om en sak: pengar.

För att skapa ett hållbart samhälle krävs mer än klimatlöften om en fossil­fri värld. Vi måste också stärka social hållbarhet i form av ökad jämlikhet och trygga livsvillkor för alla. Annars är risken stor att många människor inte bara får ett betydligt sämre liv, utan också att de sociala spänningarna ökar. På samma sätt riskerar en alltför ensidig syn på ekonomisk utveckling att missa målet för hur vår ekonomi behöver förändras för att bättre hushålla med ekologiska och mänskliga resurser.

Genom att samla centrala aktörer med en uttalad gemensam vilja att bidra till omställningen hoppas och tror vi att detta initiativ kan leda till konkreta lösningar och samtidigt inspirera andra. Med klimatkrisen, hotad biologisk mångfald och växande ojämlikhet i världen har vi inte tid att invänta alla svar och verktyg, utan vi behöver agera redan nu i de frågor där vi ser att vi kan göra skillnad.

Vi har tagit fram en lista med över 100 förslag på åtgärder på kort och medellång sikt för att accelerera transformationen till ett hållbart samhälle. En gemensam utgångspunkt för dessa åtgärder är att de tar avstamp i den ekonomiska dimensionen för hållbar utveckling. Vi har identifierat ett antal områden där den ekonomiska dimensionen i Agenda 2030 kan fungera som motor för omställning:

1 Transparens och hållbar resursredovisning. För att nå målet om en hållbar ekonomi behöver vi öka transparensen i värdekedjan för mänskliga rättigheter och miljö.

2 Styrmedel för att främja hållbar utveckling. Vi behöver säkerställa att ekonomiska styrmedel som skatter, avgifter och subventioner bidrar till att skapa och främja hållbara verksam­heter. Olika typer av regler, lagar och förordningar ska stödja hållbar ekonomisk utveckling.

3 Hållbara investeringar mot gröna och sociala mål. Det finansiella systemet kan stödja och snabba på omställningen genom att prissätta risker och styra pengar mot hållbara innovationer och verksamheter samt investeringar i förebyggande insatser.

En förutsättning för arbetet med åtgärdslistan är att hitta lösningar kring utmaningar även där de mest centrala insatserna är utom räckhåll. Ett sådant exempel är förslaget om en global koldioxidskatt. Alla aktörer som deltar i forumet har identifierat förslaget som en central åtgärd, samtidigt som de konstaterar att frågan ligger utanför deras egen kontroll.

Men i stället för att invänta resten av världen kan vi redan nu agera genom att driva på för att svenska företag och organisationer inför internpris på koldioxidutsläpp som ett sätt att prissätta risker och förbereda sig för stigande utsläppspriser. Att också öppet redovisa dessa kostnader skapar incitament för att öka takten mot målet om noll nettoutsläpp.

Vi behöver även hitta ett gemensamt språk som tydligt beskriver vad vi menar med en hållbar ekonomi som medel för omställning. Ambitionen med detta arbete är därför att utifrån våra olika perspektiv och kompetenser försöka förtydliga vad hållbar ekonomisk utveckling enligt Agenda 2030 innebär i praktiken för de kommuner, regioner, myndigheter, företag och ­organisationer liksom civilsamhälle som arbetar med transformationen.

Lyckas vi identifiera hur ekonomiska incitament och regelverk kan användas och styras om till att bli en motor i omställningen har vi inte bara löst många frågor för egen del, utan då kan en färdplan för hållbar ekonomi också bli en viktig pusselbit i det globala håll­barhets­arbetet. Förmågan till samverkan över gränser mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle med den svenska modellen för innovation och utveckling utgör en grund för utveckling inom planetens gränser.

Här har Sverige en chans att gå före. Vi vill ta den!

Ämnen i artikeln

Swedbank
Malmö
Volvo Cars
Agenda 2030
Klimatet

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt