Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Företagen vill tjäna pengar – politikerna vill ha din röst”

På DN Debatt den 18 januari argumenterar Johan Rockström under rubriken ”Företagen vill ha hållbarhet – politikerna levererar inte”. Professor Ronald Wennersten ifrågasätter i en replik detta resonemang ur flera synvinklar.

Johan Rockström har rätt i att politiska lösningar kring hållbar utveckling har haft föga framgång på senare år. Detta har att göra med den ekonomiska utvecklingen. Både politiker och företagsledare använder sig av hållbarhetsfrågor som en del av sin marknadsföring. När det är sämre ekonomiska tider tenderar frågorna att tonas ner av politiker, och andra frågor som tillväxt och välfärd lyfts fram. En del företag ser konkurrensfördelar i att arbeta med hållbar utveckling.

Vi ser i dag en konsumtionstillväxt globalt utan motstycke i historien. Kinas balansgång mellan ekonomisk tillväxt, social utveckling och miljöförstöring ger regeringen ytterst begränsad handlingsfrihet. Ser inte befolkningen att de får det bättre hotas hela systemet. Den här utvecklingen förutsätter en enorm ökning av resurser, som kommer att leda till globala konflikter.

Rockströms är optimistisk om att vi kan frikoppla ekonomisk tillväxt från ökade resursuttag och miljöförstöring genom främst teknikutveckling. Min fråga är kort: räcker detta? Vad hjälper det till exempel om utsläppen från bilar halveras genom teknikutveckling om antalet bilar mer än fördubblas?

När jag arbetar med projekt i Kina får jag ofta frågan: hur mycket kan vi förorena? Jag brukar svara att det beror på hur vi vill ha det. Rockström skriver att det nu är ”möjlighet att enas om vetenskapligt baserade globala hållbarhetsmål.” Detta hade varit utmärkt, men är det möjligt att uppnå?  Om vi skulle se jorden som en båt i en flod som senare övergår i ett stort vattenfall där alla går under så vore det antagligen lättare att fatta gemensamma beslut. Så ser det inte ut. Vi vet inte om och när denna avgrund nås. Det finns troligen inte ens ett vattenfall, snarare ett långsamt övergående i en fors med en massa grund. I en sådan osäker värld kommer varje stat att agera kortsiktigt utifrån sina egna intressen. Rockströms arbete med att formulera globala miljömål är föredömligt, men det kommer inte att hålla för att nå internationella överenskommelser som är tillräckliga.

Rockström skriver också att det finns ”en växande insikt om att ett fortsatt beroende av ändliga naturresurser såsom fossila bränslen medför stor osäkerhet (samtidigt som sol och vind prismässigt blivit konkurrenskraftiga energikällor)”. Fossileran är dock på inte sätt över. Scenariot för Kina 2050 är mer kol. USA och många andra länder använder ny teknik för att utvinna naturgas. Det finns heller ingen möjlighet att vi kan ersätta konsumtionen av fossila bränslena med förnybar energi och samtidigt fortsätta som om ingenting hänt.

Min slutsats är att teknikomställning inte är tillräckligt ur ett globalt perspektiv. Politikerna kommer att fortsätta att agera utifrån ett kortsiktigt perspektiv där ekonomiska frågor kommer att spela den största rollen, och tyvärr har nästa generation inte rösträtt. Företagens arbete med hållbar utveckling kommer att bero av trycket från konsumenterna, inte egna moraliska överväganden. En ohejdad teknikoptimism är riskabel därför att vi då inte förstår att vi måste ändra sättet vi lever på och radikalt minska konsumtion av energi och material. Den här omställningen kommer inte att ledas av dagens politiker eller företag. Omställningen måste växa fram underifrån i helt nya former och ingen kan i dag säga om, hur och var detta startar. Låt oss bara hoppas att det sker.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.