Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Framtidskommission ska möta Sveriges utmaningar”

Alliansen i Almedalen: Sverige behöver en bred och öppen framtidsdiskussion. Regeringen tillsätter därför i höst en Framtidskommission under statsministerns ledning. Varje regering har ett ansvar att rusta sitt land – inte bara för dagens eller de närmaste årens utmaningar – utan också för det som väntar på längre sikt. När andra länder tvingas hantera ekonomiska kriser kan vi blicka framåt mot 2020 och 2050. Regeringen kommer därför under hösten att tillsätta en Framtidskommission med alliansens partiledare och fristående experter. Arbetet ska ledas av statsministern och avslutas senast den 1 mars 2013. Demografi, integration, demokrati, jämställdhet, socialt utanförskap, klimat och miljö är centrala områden för arbetet, skriver Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Maud Olofsson och Göran Hägglund.

Sverige är ett land som ständigt utvecklas. Varje dag ställs vi inför nya utmaningar att möta och nya möjligheter att ta tillvara. En del utmaningar kräver nationella svar, andra globala. En del kan vi själva påverka, andra utmaningar uppstår i mötet med vår omvärld.

Varje regering har ett ansvar gentemot sina medborgare att rusta sitt land, inte bara för dagens eller de närmaste årens utmaningar, utan också för de som väntar på längre sikt. När nu andra delar av vår värld, inte minst här i Europa, tvingas hantera både ekonomiska och politiska kriser kan vi istället blicka framåt. Då inte bara mot de kommande åren utan också mot framtiden, mot 2020 och 2050. Det är ett styrkebevis för Sverige.

Framtiden formas av våra idéer och de beslut vi fattar nu. För att de besluten ska bli de bästa tänkbara för Sverige, dagens medborgare och kommande generationer behövs en bred och öppen framtidsdiskussion. Redan i dag sker en kontinuerlig politikutveckling med viktiga framtidsdiskussioner inom våra fyra partier. Det behövs samtidigt en framtidsdiskussion också inom ramen för alliansen och vårt arbete som regering.

Nu tar vi ännu ett steg för att lyfta Sveriges framtidsfrågor. Regeringen kommer under hösten att tillsätta en Framtidskommission. Kommissionen ska bestå av alliansens fyra partiledare samt fristående representanter och experter med kunskaper som representerar olika framtidsdimensioner.

Framtidskommissionen kommer att ledas av statsministern och får i uppdrag att beskriva de centrala samhällsutmaningar som Sverige behöver fokusera på mot 2020. Senast den 1 mars 2013 ska slutrapporten presenteras. Resultatet ska bilda en grund för att möta de utmaningar vi står inför och staka ut den väg vi vill att Sverige ska ta på sikt.

Redan i dag bedriver vi en intensiv reformpolitik för att stärka värdet av arbete och sysselsättning. Det svenska skattetrycket har sjunkit märkbart, framför allt för låg- och medelinkomsttagare. Arbetsmarknadspolitiken är omlagd för att fokusera på aktivitet och omställning. Det är enklare och billigare att starta och driva företag. Reformerna inom sjukförsäkringen, med bättre stöd och fler vägar tillbaka, innebär att Sverige på kort tid lämnat bottenplaceringen som västvärldens mest sjukskrivna land. Fler människor har i dag möjlighet till arbete och egen försörjning.

I Globaliseringsrådet under förra mandatperioden öppnades en diskussion om Sveriges möjligheter att hävda sig i en global värld med hårdnande internationell konkurrens. Det bidrog till att väcka flera viktiga frågor och belysa områden där Sverige behövde reformer för framtiden.

Utbildning, forskning, innovationer, företagande och entreprenörskap var några viktiga delar där flera förslag nu är på väg att bli verklighet. Bland annat har regeringen påbörjat arbetet med en nationell innovationsstrategi. Vi ska fortsätta att skapa bästa möjliga grund för arbete och företagande så att jobben kan bli fler samt komma fler till del. Vi vill se ett sammanhållet Sverige där fler får bli en del i arbetsgemenskapen och färre människor sitter fast i utanförskap. Så skapas den utvecklingskraft Sverige behöver för framtiden.

Regeringens reformarbete och en ansvarsfull ekonomisk politik gör att goda möjligheter nu finns för en omfattande framtidsdiskussion. Vi har i Sverige en stor tilltro människor emellan som skapar både trygghet och möjlighet till utveckling. I Sverige finns en väl utbyggd välfärd som utjämnar livschanser och ger människor möjlighet att utvecklas, men också ett samhällsklimat som skapar utrymme för tillväxt och dynamik. Samtidigt saknas inte utmaningar. Vi vill därför redan lyfta fram ett antal områden centrala för Framtidskommissionens arbete.  

• Det handlar om vår demografi, att vi lever allt längre och de krav det ställer på Sverige. Redan 2021 beräknas vår folkmängd passera 10-miljonersgränsen. Det är framför allt de äldre som blir fler. Vi har framför oss ett Sverige där var femte svensk kommer att vara över 65 år. Det kommer att ställa oerhört stora krav på våra välfärdssystem och vårt samhälle, på hur vi ser på arbete i livets olika skeden och vad vi menar med åldrande. Hur möter vi denna utmaning?

• Även integration, demokrati och delaktighet är viktiga framtidsfrågor. Sverige är ett land där demokratin står djupt rotad. Samtidigt finns många frågor kopplade till demokrati och delaktighet där bilden inte är lika ljus. Det handlar om det unga Sverige där känslan finns av att stå vid sidan av. Om de i samhället som känner att de saknar möjlighet att påverka sin egen livssituation och som kanske lever i ett utanförskap som vuxit fram till följd av sociala problem eller segregation. Vi har i Sverige sedan länge också problem för nyanlända att få plats på arbetsmarknaden. Att ge fler en möjlighet att vara med i det svenska samhällsbygget är därför en viktig framtidsutmaning.

• Sverige har en stor styrka i att vara ett jämställt samhälle. En bra barnomsorg och förskola har möjliggjort för kvinnor och män att delta på arbetsmarknaden på mer lika villkor. Det skapar inte bara ökad personlig frihet, utan också högre tillväxt och utveckling. Trots att vi som land kommit långt ifråga om jämställdhet finns också såväl synlig som osynlig diskriminering, låg representation och skiftande villkor för kvinnor och män att fullt ut delta i samhället. Vad krävs för ytterligare steg mot ett mer jämställt Sverige?

• Frågan om sammanhållning handlar om rättvisa och värden som identitet samt människors möjlighet till gemenskaper. Trots sin rikedom har Sverige medborgare som lever under mycket knappa förhållanden. Vi har under lång tid sett ett socialt utanförskap växa fram där den som föds i ett hem med små marginaler och svag förankring i samhället i sin tur riskerar få barn under samma förhållanden. Bland barn och unga finns de som brottas med psykisk ohälsa och rotlöshet. Vi har därtill regionala skillnader som påverkar människors möjligheter att leva och arbeta i hela Sverige. Hur möter vi detta?

• Sist men inte minst fångas många framtidsutmaningar i frågor som rör vår miljö, vårt klimat och vår livskvalitet. Hur säkerställer vi det långsiktigt hållbara Sverige vi vill se? Redan i dag är vi som land en föregångare inom detta område, samtidigt finns mer kvar att göra. Det handlar inte minst om vår förmåga att hantera frågor som klimatförändring och resursanvändning. Vi behöver också bättre utveckla hur vi utvärderar arbetet för hållbar utveckling.

I allt detta och mycket annat ryms de utmaningar för framtiden som Sverige har att möta. När vi nu tillsätter en framtidskommission är det med målet att djupare öppna för diskussioner kring framtidsutmaningarna. Vår utgångspunkt är att ett bra land ska bli bättre. Den goda konjunktur som nu utvecklas ger oss möjlighet att ta tag i frågeställningar av mer långsiktig karaktär. Vi vill att Sverige ska möta framtiden med en bred och öppen samhällsdiskussion.

Fredrik Reinfeldt (M)
Jan Björklund (FP)
Maud Olofsson (C)
Göran Hägglund (KD)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.