Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Fridolin slarvar med källkritiken”

Gustav Fridolins artikel på DN Debatt (14/6) innehöll väldigt få nyheter. Bland annat sade han såhär om den svenska klimatpolitiken: ”Sverige håller på att missa de klimatmål vi satt upp gemensamt och lovat våra barn att nå. I dag går arbetet så långsamt att vi är på väg att missa klimatmålen med 150 år”, skriver miljöminister Lena Ek (C).

Årsangivelsen 150 år berör regeringens vision att Sverige ska vara koldioxidneutralt 2050. Beräkningen härstammar från en rapport som Miljöpartiet gav ut 2012, som de senare återanvänt i andra sammanhang. Ibland har siffran avrundats uppåt till 200 år.

Bortsett MP är det dock ingen annan seriös aktör som bedömt att Sverige riskerar missa 2050-visionen med 150 år med rådande klimatpolitik. En anledning kan vara att MP, med läraren Fridolin i spetsen, inte varit särskilt noga med källkritik. I rapporten där perioden 150 år slås fast, hänvisar partiet till Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar, regeringsskrivelsen 2009:63 som tagits fram av Naturvårdsverket.

I rapportens förord säger myndigheten följande:
"Det bör särskilt betonas att grundprognosen [i rapporten] över de framtida svenska utsläppen av växthusgaser inte tar hänsyn till de beslut som fattats och de styrmedel som införts efter juni 2008."

I klartext innebär det att nationalrapportens utsläppsprognoser baseras på den klimatpolitik som förelåg innan Alliansregeringen presenterade sin klimat- och energiproposition 2009. I denna antogs nya nationella mål, med 40 procents utsläppsminskning till 2020, liksom visionerna om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och ett koldioxidneutralt Sverige till 2050.

Statistiken i den nationalrapport MP utgår från, bygger istället på den klimatpolitik S-regeringen med stöd av MP och V grundade under mandatperioden 2002-2006. Denna politik innehöll för övrigt inte ens ett utsläppsmål. Det enda de tre partierna bemödade sig om innan Alliansen kom till makten var att i maj 2006 presentera en ”bedömning” till Riksdagen om att utsläppen skulle sänkas i Sverige med 25 procent till 2020. Det är alltså resultaten av denna politik MP utgår från när de säger att Alliansregeringen missar målen med 150 år. Man recenserar sig själva.

Vad gäller Sveriges klimatpolitik efter att Riksdagen beslutat om propositionen 2009 gäller följande:

- Sverige bedöms av både Naturvårdsverket och Riksrevisionen ligga helt i linje med att nå utsläppsbetingen till 2020, både de nationellt satta och de som vi ska bidra till inom EU.

- Sverige nådde redan 2013 EU:s mål för energiproduktion till 2020, att hälften all energi ska komma från förnybart.

- Underlaget för att uppnå visionen om fossiloberoende fordonsflotta 2030 är levererat till Regeringen.

- Uppdraget om en konkret plan för ett Sverige utan nettoutsläpp till 2050, med styrmedel och delmål på vägen, är sjösatt. SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse är utsedd till utredare.

Vidare kan jag bara konstatera vad OECD kommit fram till i sin granskning av Sveriges miljöpolitik 2004-2012, som presenterades i Stockholm förra veckan: Sverige är en av den industrialiserade världens minst koldioxidintensiva ekonomier och ”ett föredöme för andra länder på miljöområdet”. Sverige lyfts fram som ett av de få länder som lyckats kombinera en höjning av sin koldioxidskatt (och lägre utsläpp) med att ha sänkt skatten på inkomster och jobb. Vi har bland de lägsta utsläppen av växthusgaser per capita inom EU. Och Sveriges utsläpp går ner för varje år – Naturvårdsverkets prognos för 2013 visar att vi då hade lägre utsläpp än under krisåret 2009. För första gången sedan 1990 noterades en sänkning av utsläppen inom alla samhällssektorer, inklusive tunga transporter.

OECD:s miljöchef Simon Upton fick frågan under seminariet om granskningsrapporten huruvida han trodde att Sverige skulle uppfylla 2050-visionen. Hans svar var att om det är något land som kommer att klara av att nå ett sådant mål, är det Sverige.

Fridolins luftiga retorik döljer inte det faktum att de rödgröna saknar gemensam strategi för klimatpolitiken. De är inte i närheten av att enas kring klimatmål och energimix, vare sig på kort eller lång sikt, på EU-nivå eller härhemma. De har tre olika budgetförslag som närmast går i konflikt med varandra på miljöområdet. Det enda som är klarlagt är att de vill höja ett antal skatter på jobb och på tillväxt, vilket i sin tur dra ner tempot i ekonomin och därmed klimatomställningen.

Gustav Fridolin och hans parti får bäst de vill ägna sig åt felaktiga källor för att komma fram med sin politik. Jag lutar mig för min del mot resultat och fakta.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.