Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Funktionsnedsatta behövs i den offentliga sektorn”

Barn- och äldreministern: Stat, landsting och kommuner behöver ta mer ansvar för att anställa funktionshindrade. En färsk undersökning, gjord på regeringens uppdrag, visar att allt färre personer med funktionsnedsättning tar plats på arbetsmarknaden. I dag är privata företag bättre på att anställa dessa personer än den offentliga sektorn. Samhällsgemenskapen berikas av mångfald, och även offentliga arbetsgivare måste lägga sina fördomar åt sidan, skriver Maria Larsson.

En grundläggande utgångspunkt för regeringens politik är att så många som möjligt ska kunna delta i arbetslivet. Självklart också personer med funktionsnedsättning. Och här har vi en stor utmaning.

Trots att det på många områden har gått framåt med en ökad tillgänglighet och en ökad sysselsättning, tar en allt lägre andel personer med funktionsnedsättning plats på arbetsmarknaden. Detta vill regeringen ändra på. Många arbetsgivare måste lägga fördomar åt sidan och staten själv måste som arbetsgivare vara ett föredöme. Landets myndigheter behöver bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning.

I dag tar jag emot rapporten ”Vad gör myndigheter för att anställa personer med funktionsnedsättning? Kartläggning och analys” från Handisam. Denna rapport, som gjorts på regeringens uppdrag, är den första kartläggning över situationen just nu och en analys över vilka åtgärder myndigheterna vidtagit för att anställa personer med funktionsnedsättning.

Rapporten utgår från en enkätstudie till 303 myndigheter och av dessa har 87 procent svarat. Drygt hälften av de svarande myndigheterna kände till att de har en eller flera personer med funktionsnedsättning och någon form av anpassning. Fyra av tio myndigheter svarade att de har gjort generella åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få anställning. Var tredje myndighet arbetar med Arbetsgivarverkets strategi ”Inkluderande synsätt” fullt ut eller i stor omfattning, och 43 procent har till viss del påbörjat arbetat.

Detta är utgångsläget. Men det är långt ifrån tillräckligt. Av de myndigheter som gjorde nyanställningar förra året, är det bara 14 procent som anställde en eller flera personer med funktionsnedsättning eller i behov av anpassning från arbetsgivarens sida. Vi kan bättre!

I dag är inte den offentliga sektorn bäst på att anställa personer med funktionsnedsättning. Det är de små och medelstora företagen. Staten, landstingen och kommunerna behöver ta ett ökat ansvar. Andelen anställda personer med funktionsnedsättning måsta öka i hela den offentliga sektorn. Handisams rapport ger oss goda exempel på hur detta kan ske.

Se på Polismyndigheten i Stockholms län som till antalet anställda är landets sjätte största myndighet. Genom ett samarbete med Samhall AB har sedan slutet av år 2009 drygt 20 personer provat på arbetsuppgifter inom Stockholmspolisen. Efter ett år har sex av dessa personer fått fortsatt anställning inom polisen. Det som började som ett projekt har övergått till att vara en del av den ordinarie verksamheten och är tydligt prioriterat från ledningen. Här är en viktig framgångsfaktor länspolismästare Carin Götblads tydliga viljeinriktning.

Ett annat exempel är Förvaltningsrätten i Stockholm. Denna myndighet visar att en arbetsplats som har personal med funktionsnedsättningar gärna anställer ytterligare personer med funktionsnedsättning. Och detta är inte unikt. Handisams rapport visar tydligt att den första med funktionshinder som blir anställd, blir banbrytande för fler. Detta visar att det är i mötet mellan människor som fördomar bryts.

Andra slutsatser är att det går lättare att anställa personer med funktionsnedsättningar när fokus ligger på att söka rätt kompetens i stället för att stirra sig blind på hinder. Praktikplatser är också en bra inkörsport.

Regeringen har sedan tidigare ökat resurserna för lönebidrag, fördubblat stödet till arbetshjälpmedel och höjt stödet till arbetsbiträde. Många arbetsgivare känner inte till vilka stödfunktioner som finns och inte heller positiva konsekvenser som exempelvis kan innebära större arbetstrivsel för alla anställda.

Handisam kommer fortsätta att följa myndigheternas arbete. Denna kartläggning ger oss en första bild av hur det ser ut inom den av staten kontrollerade offentliga sektorn.

Men det offentliga Sverige utgörs också av kommuner och landsting. Därför kommer regeringen att ta initiativ till överläggningar med ledningen för Sveriges Kommuner och Landsting för att diskutera på vilket sätt vi tillsammans kan ta ett större ansvar. Regionala konferenser kan bidra till ökad kunskap och höjd motivation. Handisams kartläggning och analys är en bra mätpunkt men nu måste resultaten förbättras. De goda föredömena finns och samhällsgemenskapen berikas av en mångfald på våra arbetsplatser.

Maria Larsson (KD)
barn- och äldreminister

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.