Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-21 13:09 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/fusk-hotar-sla-ut-bransch-med-120-000-sysselsatta/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Fusk hotar slå ut bransch med 120 000 sysselsatta”

Illegala transporter. Reglerna om att utländska åkare bara tillfälligt får köra inrikestransporter följs inte. Upptäcktsrisken är nära noll. Företag bryter systematiskt mot lagen och struntar i kollektivavtal. Det hotar hela branschen. Vi vill se ökad kontroll och skärpta påföljder, skriver företrädare för åkerinäringen.

Den svenska åkerinäringen sysselsätter omkring 120.000 människor och gör det möjligt för ett mycket större antal människor inom handeln, industrin, byggsektorn med flera näringar att fullgöra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Den kan jämföras med blodomloppet i en levande organism.

Denna näring är nu hotad till sin existens av en alltmer omfattande illegal verksamhet. Vi talar om företag och individer som systematiskt bryter mot lagen, fuskar med skatten, åsidosätter kollektivavtal och tvingar människor att arbeta under vedervärdiga omständigheter. Till detta kommer en skadlig miljöpåverkan och försämrad trafiksäkerhet, därför att många av de illegala fordonen är av undermålig kvalitet.

Det krävs omfattande och kraftfulla insatser i närtid om denna utveckling ska brytas. Vi talar inte om utvecklingen på lång sikt. Vi talar om en tidsfrist på några få år från nu. Alternativet är att hundratals företag tvingas stänga ned, tiotusentals människor förlorar sina jobb och – i klartext – den seriösa svenska åkerinäringen slås ut och ersätts av aktörer som ägnar sig åt svartjobb, social dumpning och ibland rent kriminella verksamheter.

Låt oss vara tydliga: Vi har inga synpunkter på vilken nationalitet en lastbilsförare har. Men det ska vara konkurrens på lika villkor. I Sverige ska man betala skatt efter svenska skatteregler, följa svenska lagar och tillämpa svenska kollektivavtal.

De så kallade cabotagereglerna tillåter att utländska lastbilar som fraktar gods till Sverige i anslutning till den frakten får utföra tillfälliga inrikestransporter. Det ska vara högst tre sådana och under som mest sju dygn. Sedan måste fordonen lämna landet. Dessa regler nonchaleras i stor skala. Många fordon stannar i Sverige mycket längre tid än så och utför långt fler än tre transporter. Och eftersom många utländska aktörer betalar löner som är en bråkdel av de som gäller enligt svenska kollektivavtal sätts konkurrensen i praktiken ur spel.

Transportministrarna i våra grannländer Danmark och Finland och fyra av de fem största EU-länderna – Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien – samt Belgien skrev för några månader sedan till den ansvarige EU-kommissionären Siim Kallas och krävde ett förtydligande av cabotagereglerna. De efterlyser tydliga spelregler där seriösa företag konkurrerar med varandra genom kompetens och inte genom social dumpning. Den svenska regeringen och infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd valde att ställa sig vid sidan om detta initiativ.

EU-kommissionen kommer inte att agera i frågan i närtid. Inom kort är det val till EU-parlamentet och därefter kommer en ny EU-kommission att utses. Det är skrivet i stjärnorna hur och när den nya EU-kommissionen kommer att agera på detta område.

Oavsett vad man tycker om cabotagereglerna är det de som gäller i Sverige och i hela unionen.

Problemet är inte i första hand reglerna utan att kontrollen av att de efterlevs i stort sett är obefintlig. Upptäcktsrisken är nära noll och det innebär att en mycket omfattande illegal trafik kan fortgå närmast obehindrat. Studier utförda vid Lunds universitet visar att det sannolikt handlar om flera tusen lastbilar som varje dag vistas illegalt i Sverige. Detta bekräftas av de konkreta iakttagelser som tusentals lastbilsförare och åkerier kan göra i sin dagliga verksamhet.

Men det är värre än så. Om någon enstaka gång en illegal transport ertappas är steget till rättegång och påföljd mycket stort. Den hårdaste påföljden är böter, som kan uppgå till några få tusen kronor. Med tanke på att lasten kan vara värd flera miljoner kronor är bötesbeloppet inget annat än en försumbar kostnad i en illegal men mycket lukrativ affärskalkyl.

Regeringen har haft kännedom om dessa förhållanden i åtskilliga år men har i stort sett inte gjort någonting. Infrastrukturministern förklarade i riksdagen i början av året att hon eftersträvar en helt öppen inre marknad, även för vägtransporter. Det vill säga: de hinder som fortfarande finns mot den illegala trafiken skulle i så fall helt undanröjas. På senare tid har det dock kommit andra signaler från infrastrukturministern, där hon bland annat har uttalat att hon ”hoppas kunna lägga fram ett lagförslag innan höstens riksdagsval”. Vi välkomnar detta men det är fortfarande alltför vagt och osäkert.

Vi som undertecknat denna artikel skulle vilja se ett omfattande åtgärdsprogram som innefattar både ökad kontroll och skärpta påföljder:

1 Öka samordningen av kontroller mellan olika myndigheter – polisen, transportstyrelsen, trafikverket, tullen, skatteverket och arbetsmiljöverket.

2 Avsätt resurser för att få fram fler poliser och åklagare med specialkompetens inom tung trafik (det har gjorts i Danmark).

3 Inför ett så kallat beställaransvar för den som köper transporten och se till att detta ansvar gäller i alla led.

4 Ställ krav på att fraktsedel måste finnas i varje lastbil (det har gjorts i Norge).

5 Kräv att lastbilsföraren ska vara fast anställd hos lastbilsägaren eller hos ett auktoriserat bemanningsföretag (kravet finns i Holland).

6 Inför en GPS-baserad övervakning av yrkestrafik, inhemsk såväl som utländsk, som utnyttjar det svenska vägnätet.

7 Inför alkoskåp eller alkolås och alkobommar i större hamnar.

8 Ge polisen utökade möjligheter att genomsöka fordon och hindra fortsatt färd (det har gjorts i Norge). Vi förordar att fordon ska kunna hållas i kvarstad genom så kallad klampning, som är effektivt både för att förebygga överträdelser och för att säkerställa att böter betalas snabbt (det har gjorts i Frankrike).

9 Se till att bötesbeloppen alternativt sanktionsavgifterna för överträdelser skärps avsevärt. Beloppen ska vara avskräckande, det vill säga inte så låga att de ingår i affärskalkylen (det har gjorts i bland annat Frankrike).

Några av dessa punkter, men långt ifrån alla, återfinns i det förslag som Transportstyrelsen nyligen lade fram. Vi vill att alla de nio punkterna ovan ska genomföras och det förutsätter politiska beslut av regering och riksdag. Vi vill ha propositioner med substans som läggs på riksdagens bord och leder till riksdagsbeslut så snart som möjligt.

Vi vill också understryka ansvaret hos arbetsmarknadens parter att se till att svenska kollektivavtal träffas och upprätthålls.

I år är det val både till EU-parlamentet och till riksdagen. Vi riktar mot den bakgrunden följande frågor till samtliga politiska partier:

Delar ni vår uppfattning att det krävs skyndsamma och konkreta åtgärder för att stävja missbruket och för att säkerställa att det finns en seriös svensk åkerinäring också i framtiden?

Är ni beredda att verka för att de av oss föreslagna åtgärderna genomförs så snart som möjligt?

Bakgrund.Cabotage

Innebär transporter inom ett land som utförs av ett företag registrerat i ett annat land.

Sedan 2010 ska cabotage i EU vara tillfälligt. En utländsk transportör får utföra högst tre inrikestransporter i annat EU-land under högst sju dagar.

Källa: Transportstyrelsen

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.