Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Fyra saker som MP inte får kompromissa om i regering”

Grön ungdoms språkrör Lorentz Tovatt och Magda Rasmusson. Bild: Henrik Montgomery/TT
Grön ungdoms språkrör Lorentz Tovatt och Magda Rasmusson. Bild: Henrik Montgomery/TT

Makt inget egenvärde. MP får inte riskera att köras över i en framtida regering. S är naturlig samarbetspartner men har delvis annan ideologi. Det är viktigt att MP inte backar när det gäller arbetskraftsinvandring, transportomställning, förnybar energi och tredelad föräldraförsäkring, skriver Grön ungdoms språkrör.

Miljöpartiet kan aldrig riskera att bli ett parti som sitter i regering utan att i praktiken påverka politikens inriktning. Därför måste vi inför höstens val vara tydliga med vilka frågor vi inte kan kompromissa om. För oss handlar det om ett hållbart transportsystem, en mer öppen migrationspolitik, en tydlig feministisk agenda och 100 procent förnybar energi.

I september står Sverige inför ett vägval. De senaste åtta åren har alliansen styrt och det är nu ser vi resultatet. En skola som lämnar unga utan framtidsutsikter, en bortglömd jämställdhetspolitik och ett havererat klimatarbete. Vi är övertygade om att en ny, grön regering behövs. Men att bara sitta i regering gör inte regeringen grön i sig. Egenvärdet för oss gröna har aldrig varit makten i sig, utan vad den används till. Därför måste en regering där Miljöpartiet ingår leverera grön politik.

Mycket talar för att den regering som väljs i september kommer bestå av Miljöpartiet och Socialdemokraterna, med passivt stöd av ett eller flera små partier. En sådan regering kommer kunna uträtta mycket positivt. Men för oss gröna kommer en regeringsbildning även att bli en prövning som innebär kompromisser. Detta är också något vi har erfarenhet av. Vi tvingade socialdemokratin att gå med på en flyktingamnesti, vi har tidigare drivit igenom flera ambitionshöjningar inom miljöområdet och den senaste mandatperioden har vi suttit med och styrt i över 100 kommuner och nästan samtliga landsting.

Men vi har aldrig suttit i en regering förut. Och för att undvika den situation som alliansens småpartier nu befinner sig i måste vi vara tydliga. Miljöpartiet är ett av få partier som lyckas hålla blicken högt när det gäller vår ideologi och vision, samtidigt som vi inte tvekar kring att ingå pragmatiska kompromisser som leder till konkret förändring. Det visade vi när vi gjorde upp med alliansen om migrationspolitiken, med betydande förändringar som resultat. Samma metod måste vi ha inför valet; vi ska peka ut våra visioner och samtidigt komma med konkreta förslag som ger effekt redan under nästa mandatperiod.

Socialdemokraterna är ett parti som tidigare visat sig vara villiga att närma sig oss och är därför en naturlig samarbetspartner. Men vi är alltjämt olika partier som härstammar från olika ideologier, och på vissa viktiga områden håller vi därför inte med varandra. Vi i Grön ungdom ser framför allt fyra områden som är så viktiga att vi inte ser möjlighet till kompromisser:

1Omställningen av transporterna. Transportsektorn är Sveriges akilleshäl när det gäller utsläpp av koldioxid. En tredjedel av våra totala utsläpp kommer från bilar, lastbilar och flygplan. Denna höga andel av våra utsläpp har alliansen inte varit intresserad av att minska, tvärtom har man fört en politik i motsatt riktning. Här krävs en ambitiös politik för att få till den helt nödvändiga omställningen. För det första måste järnvägen och kollektivtrafiken byggas ut, men minst lika viktigt är att bensinpriset fortsätter att höjas och att fler storstäder inför trängselskatter. Vidare måste de ekonomiska avtalen gällande stora motorvägsprojekt, exempelvis Förbifart Stockholm, omförhandlas och i vissa fall brytas. Dyra och ineffektiva motorvägar är oförenliga med de klimatmål Sveriges riksdag ställt sig bakom och är ingenting som en grön regering kan acceptera.

2Sverige ska bli ännu mer öppet och humant. Under mandatperioden har flera viktiga steg tagits för att öka migranters rättigheter, tack vare migrationsöverenskommelsen mellan Miljöpartiet och alliansen. Vi gröna är stolta över det arbete som genomförts men inte nöjda. För oss är det viktigt att vi inte nöjer oss med att stå emot en mer restriktiv migrationspolitik utan kräver ytterligare steg mot en öppen värld. Som nuläget ser ut är det extra viktigt att stå upp för arbetskraftsinvandringen, något som Socialdemokraterna velat begränsa. Vi behöver dessutom stärka rätten till asyl för HBTQ-personer och låta sjukdomsskäl och anknytning väga tyngre i asyllagen, även för vuxna. Vi kan inte acceptera en tillbakagång på migrationsområdet, politiken måste i stället bli ännu mer öppen.

3En tydligare feministisk agenda. Jämställdhetsarbetet har stått still under alliansens tid vid makten. Till följd av de stora skattesänkningar som genomförts har inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor ökat drastiskt. Kristdemokraterna har tillåtits cementera familjepolitiken, förslag för att ta tag i rättsväsendets misslyckande i våldtäktsfall har hänvisats till utredningshögen, och den psykiska ohälsan bland framför allt unga tjejer har ignorerats. Som riksdagens mest feministiska parti måste Miljöpartiet i regeringsförhandlingar vara väldigt tydligt med att det krävs en kursändring. En tredelning av föräldraförsäkringen, krafttag mot unga tjejers psykiska ohälsa och en förändrad våldtäktslagstiftning är tre reformer som är extra viktiga.

4En omställning till 100 procent förnybar energi. År 2030 ska Sverige vara 100 procent förnybart. Det kräver att krafttag tas redan under nästa mandatperiod och att kärnkraftsreaktorer börjar stängas redan då. Kärnkraften är gammal, dyr och dysfunktionell och har ingen framtid i Sverige. Samtidigt har vi i Sverige unika förutsättningar att bli helt förnybara, något som gång på gång understrukits av bland annat Energimyndighetens före detta generaldirektör Tomas Kåberger. På denna punkt har Socialdemokraterna varit otydliga. Därför måste MP visa att vi inte backar från ambitionen om 100 procent förnybart. För att denna utmaning ska lösas krävs också starkare incitament för investeringar i det förnybara, därför behöver vi också bygga ut stödsystemen för vindkraft, solenergi och bioenergi.

Miljöpartiet kan aldrig riskera att hamna i samma situation som Centerpartiet och Kristdemokraterna, som gång på gång körs över och får offra sin egen politik för att hålla ihop ett politiskt projekt. Men då måste vi också vara tydliga med att vi inte framför allt är ute efter makten i sig. Vi vill ha till stånd en grön samhällsförändring.

Det är uppenbart att vi skiljer oss från Socialdemokraterna i flera avgörande frågor. En hållbar transportsektor, en öppen migrationspolitik, en tydlig feministisk agenda och ett helt förnybart energisystem är de områden där vi i Grön ungdom inte ser möjligheter till kompromisser. Då får vi också Sveriges första riktigt gröna regering.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.