Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Ge Polisen 800 miljoner för terrorbekämpning”

Foto: Alexander Mahmoud

Polisen saknar resurser för att effektivt kunna arbeta mot terrorism i hela landet. Vi föreslår därför att Polisen ges 800 miljoner över en fyraårsperiod för att kunna intensifiera arbetet för att bekämpa terrorism. Vi presenterar här också ytterligare förslag till de kommande blocköverskridande samtalen, skriver Annie Lööf (C) och Johan Hedin (C).

För knappt en vecka sedan hände det som inte får hända. Vi drabbades av hat och terror. Oskyldiga människor dödades och skadades av en feg mördare. Terrorattacken skakade om oss alla. Den skapade skräck när människor i panik flydde längs Stockholms gator. Oro innan man visste att vänner och familj var i säkerhet. Bottenlös sorg hos de som förlorade en närstående.

Men attacken visade också på styrkan i vårt samhälle. Mod och lojalitet hos polis, ambulanspersonal, räddningstjänst och rättsväsende. Gemenskap hos alla de tiotusentals som samlades på gator och torg för att gemensamt sörja och visa att mördarens vilja att splittra vårt samhälle inte ska lyckas.

Alla de delar av samhället som stått mellan oss och terrorn förtjänar den uppskattning de fått. Polisen, de enskilda poliser som var först på plats på Drottninggatan, såväl som de vars agerande bidragit till att en misstänkt gärningsman är gripen. Räddningstjänst- och ambulanspersonal och medarbetare inom vården, både frivilliga och i tjänst, har gjort ett enastående arbete. Butikspersonalen på Drottninggatan som reagerade instinktivt. Personalen på våra skolor och förskolor som tog hand om barn när föräldrar inte kunde lämna jobbet. Den kraft som Stockholm och Sverige tillsammans har visat är storslagen.

I dag händer det fortfarande att vi finansierar organisationer som ser våld som en legitim metod med offentliga medel. Detta måste upphöra.

På politisk nivå krävs nu att vi gör det vi kan för att förstärka arbetet mot terrorismen. Vårt samhälle kommer aldrig att bli osårbart, men våra insatser i kampen mot terrorn behöver skärpas. Här bär alla ansvarstagande partier ett ansvar att hitta vägar framåt som gör att vi kan utöka resurserna till de rättsvårdande myndigheterna och få en mer effektiv lagstiftning på plats.

Redan i somras föreslog Centerpartiet att de blocköverskridande samtalen om den nationella strategin mot terrorism skulle återupptas. Vi välkomnar därför de kommande samtalen om hur arbetet för att motverka terrorism kan stärkas. I frågor som dessa är det oerhört viktigt att vi kan stå enade och ge kraftfulla svar. Vi kommer därför att bidra konstruktivt i samtalen och presenterar här våra främsta prioriteringar samt förslag på budgetförstärkning.

Foto: DN 800 miljoner till terrorbekämpning. Trots fantastiska insatser från polisen under den senaste veckan finns det ett behov av mer pengar till terrorbekämpning. Polisen har själva angett att de saknar resurser för att effektivt kunna arbeta mot terrorism i hela landet. Centerpartiet föreslår därför att Polisen ges 800 miljoner över en fyraårsperiod för att kunna intensifiera arbetet för att bekämpa terrorism. Pengarna behövs för att stärka resurserna för det särskilda nationella insatskonceptet och den nationella insatsstyrkan.

Foto:  Kriminalisera samröre med terrorlistade organisationer. I dag är det förbjudet att strida för en terrororganisation. Det är en viktig, men inte heltäckande lagstiftning. Att bevisa vad en IS-rekryt företagit sig utomlands medför stora svårigheter. Vi behöver göra det enklare att straffa de som återvänder från utlandet, men även kunna straffa dem som i Sverige stöttar terrorlistade organisationers verksamhet. Centerpartiet vill att Sverige ska följa Norges exempel och förbjuda samröre med terrororganisationer. Det skulle innebära att en åklagare inte behöver bevisa ett explicit terrorbrott, istället räcker det att bevisa samröre med en terrorlistad organisation för en fällande dom.

Foto:  Kriminalisera stödjande av terrororganisationer. Samhällets insatser kan inte endast rikta in sig på de som är de direkta utförarna av terrordåd. Vi behöver även komma åt de personer och organisationer som hjälper och stödjer terroristerna i deras handlingar. Även här är dagens lagstiftning otillräcklig och därför måste den förändras. Den som stödjer en terrororganisation utgör ett direkt hot mot hela vårt samhälle därför måste även stödjande av terrororganisation kriminaliseras och därmed vara straffbart. Det skulle innebära att det blev kriminellt att till exempel dela information med en terrorgrupp, att hjälpa till med finansiellt stöd och att hjälpa till med framtagande eller spridande av propaganda.

Foto:  Stoppa offentliga medel till våldsbejakande organisationer. Våra skattepengar ska gå till att bekämpa de som med våld vill sprida skräck, rädsla och oro i vårt samhälle genom våld, vi ska inte finansiera deras verksamhet. I dag händer det fortfarande att vi finansierar organisationer som ser våld som en legitim metod med offentliga medel. Detta måste upphöra. Offentliga medel ska inte gå till organisationer som sprider våldsbejakande och antidemokratiska budskap. Det ska inte gå till organisationer som hjälper till att rekrytera eller uppmanar människor att stödja terrorlistade organisationer. Här har staten brustit och själv finansierat verksamheter som strider mot vårt samhälles grundvärderingar. Förutom att förhindra att offentliga medel går till dessa organisationer ska vi även kräva tillbaka pengar om de tidigare betalats ut.

Foto:  Låt myndigheter dela fler uppgifter. Att myndigheter inte får dela information med varandra är ett stort hinder i kampen mot terrorismen. Viktiga uppgifter riskerar att falla mellan stolarna och information riskerar att inte nå de som berörs. Normalfallet bör även fortsättningsvis vara att de spärrar för sekretess som finns för att värna den personliga integriteten behålls. Men vid risk för terrorbrott måste framförallt de rättsvårdande myndigheterna åläggas en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet.

Foto:  Skapa ett nationellt resursteam för att hantera återvändare. Terrorresor ska i första läget straffas, men det är tydligt att samhället inte klarar utmaningen att hantera de som återvänder efter att ha anslutit sig till terroristorganisationer. Brister finns hos såväl kommuner som hos de statliga myndigheterna och övriga rättsväsende. Alla delar av samhället bär därför ett ansvar att prioritera denna fråga avsevärt högre för att värna den nationella säkerheten. Det tyngsta ansvaret vilar dock på staten. Vi föreslår därför ett nationellt resursteam som arbetar operativt med återvändare och radikala miljöer.

De värden som vårt samhälle vilar på behöver vara vägledande i arbetet med att förbättra vår lagstiftning. Rädsla och oro är inte en bra grund för förändring. Det riskerar att leda till att vår frihet snarare begränsas än skyddas. Ökade motsättningar, misstänksamhet och polarisering är inte något som stärker oss, utan som snarare hotar grunden för ett demokratiskt samhälle. Det är den vägen terroristerna vill att vi ska vandra. Det krävs därför ett tydligt politiskt ledarskap som säkerställer att de förändringar som genomförs görs med gedigna underlag som garanterar en rättssäker lagstiftning. Vi ska inte äventyra den demokrati som vi försöker skydda.

Varken ilskan eller sorgen har försvunnit. Vi bär alla med oss de sår förra veckans terrordåd rev upp. Men ilskan och sorgen får inte lamslå oss. Nu är tiden för det politiska Sverige att ge ett samlat svar på denna attack. Vårt svar ska göra att vår demokrati står starkare och att öppenheten är bevarad.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.