Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Ge Swedavia i uppdrag att minska svenskars flygresande”

Självklart ska vi fortsätta att resa! Vi kan till och med resa mer! Men ska vi klara klimatet måste vi flyga mindre, med mer eftertanke, skriver Isabella Lövin (MP).
Självklart ska vi fortsätta att resa! Vi kan till och med resa mer! Men ska vi klara klimatet måste vi flyga mindre, med mer eftertanke, skriver Isabella Lövin (MP). Foto: Julian Stratenschulte/IBL

DN DEBATT 1/4. I dag börjar den flygskatt gälla som MP tagit strid för införa. I ett nästa steg vill vi ge i uppdrag till statliga Swedavia, som äger och driver flygplatser, att arbeta för minskat flygresande. Så som Systembolaget arbetar för att minska alkoholens skadeverkningar. Vi vill också att flygresereklam ska innehålla uppgift om klimatpåverkan, skriver språkröret Isabella Lövin (MP).

I dag införs den flygskatt som Miljöpartiet har tagit strid för och som allianspartierna i somras hotade att avsätta ministrar för. Skattens syfte är att dämpa flygets klimatpåverkan till följd av ett kraftigt ökande flygresande. Som ett naturligt nästa steg för att skapa samstämmighet i politiken vill Miljöpartiet att statliga Swedavia nu också får ett uppdrag att arbeta för minskat flygresande.

Den politiska konflikten kring flygskatten har lett till en snabbt växande samhällsdebatt om flygets klimat­påverkan och åtgärder för att minska densamma. Inte minst har flera aktörer inom flygbranschen lagt örat till marken och antagit skärpta målsättningar för inblandning av biobränsle inom inrikesflyget. Detta är mycket positivt. Bränslebyte och teknikutveckling är helt nödvändigt för att komma till rätta med flygets utsläpp. Med Miljöpartiet i regeringen har det också tillsatts en utredning för hur inblandning av biobränsle i flyget kan öka och stimulera storskalig hållbar bränsleproduktion.

Men för att på riktigt bidra till att målsättningarna inom Parisavtalet kan nås måste flygbranschen också uppvisa stärkta klimatmål som innefattar utrikes­flyget. Inrikesflyget står för enbart 8 procent av flygets klimat­påverkan medan utrikesflyget står för över 90 procent. Dessutom har utsläppen från internationella flygresor från Sverige ökat med ungefär 70 procent sedan 1990 och sammanlagt orsakar våra flygresor i dag lika stora utsläpp som de som kommer från all personbilstrafik i Sverige.

I direkt konflikt med forskarnas råd arbetar Swedavia nu för en utbyggnad av flyget, baserat på sina egna beräkningar om att vi kommer att vilja flyga dubbelt så mycket 2040 som vi gör i dag. Det är att backa in i framtiden och undergräva effekterna av en flygskatt.

Men till skillnad från biltrafiken, där vi ser en minskande tendens av utsläppen, ökar tvärtom utsläppen från våra flygresor kraftigt. Om det inte införs effektiva styrmedel för att minska flygets klimatpåverkan riskerar utsläppen från svenskars flygresande att bli större än Sveriges totala utsläpp redan år 2040. Forskare understryker därför att det är helt centralt att också vidta åtgärder som syftar till ett minskat flygresande om vi ska ha en chans att hålla temperaturen under 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet. Det är av denna anledning Miljöpartiet har tagit strid för den flygskatt som införs i dag och som är avsedd att ge just en dämpande effekt.

I ljuset av vad forskare framhåller om behovet av att flyga mindre anser Miljöpartiet att det är en ohållbar utveckling att det statliga bolaget Swedavia, såväl som flygbolag och andra aktörer inom flygbranschen, i sin kommunikation inte alls ger uttryck för att det är ett problem att vi flyger alltmer. Swedavia har statens uppdrag att äga och driva flygplatser.

Sammanlagt äger och driver Swed­avia tio flygplatser i Sverige medan trafikeringen av flygplatserna sköts av andra bolag. I direkt konflikt med forskarnas råd arbetar Swedavia nu för en utbyggnad av flyget, baserat på sina egna beräkningar om att vi kommer att vilja flyga dubbelt så mycket 2040 som vi gör i dag. Det är att backa in i framtiden och undergräva effekterna av en flygskatt, och bortse från ett minskat behov av flyg vid färdigställande av höghastighetsbanor till kontinenten.

Om det inte införs effektiva styrmedel för att minska flygets klimatpåverkan riskerar utsläppen från svenskars flygresande att bli större än Sveriges totala utsläpp redan år 2040.

Senast förra veckan visade en undersökning gjord av Ipsos på uppdrag av DN att så många som en av tio tillfrågade uppger att de under de senaste tolv månaderna avstått från att flyga av klimatskäl. Att avstå eller minska vårt flygresande är en av de mest effektiva saker vi som individer kan välja att göra för att minska våra klimatavtryck och undersökningen visar tydligt att män­niskor vill göra klimatsmarta val och välja ett mer hållbart resande än flyg när så är möjligt. Det är också en tydlig påminnelse om att människor förväntar sig att politiken hittar former för att underlätta för att dem att göra sådana val.

Miljöpartiet föreslår nu två åtgärder som bidrar till en positiv beteendeförändring i samhället:

1

För att bidra till önskade beteendeförändringar föreslår Miljöpartiet att Swedavia genom statens ägaranvisning får ansvar för att informera om flygets negativa klimatpåverkan, både genom användning av fossila bränslen och höghöjdseffekter och arbeta aktivt med att minska människors behov av flygresande.

Detta kan liknas vid statens ägaranvisningar till Systembolaget. Där står att ”Bolagets uppdrag är att med ensamrätt, och med ansvar och god service, sälja sprit, vin och starköl och att informera om alkoholens skadeverkningar”.

Om Systembolaget prognostiserat en fördubblad alkoholkonsumtion år 2040 jämfört med i dag är det svårt att föreställa sig att responsen hade blivit att utöka öppettiderna till att även omfatta söndagar för att möta den ökade efterfrågan. Swedavia behöver jobba utifrån en lika självklar medvetenhet om skadeverkningarna av flygets klimatpåverkan.

2

För att underlätta för resenärer att göra klimatsmarta val vill Miljöpartiet att det ska vara krav för den som gör reklam för en flygresa att också uppge hur stor klimatpåverkan flyg­resan har. I dag är klimatpåverkan från planerade resor ofta höljd i dunkel, och den som vill ta reda på det tvingas sätta sig in i frågor som kan te sig oerhört tekniska och komplicerade.

För den som köper en ny bil är det tvärtom mycket enkelt, det är nämligen krav i hela EU att inkludera utsläpps­nivåer i all bilreklam. Den som efter­söker hur mycket en bil släpper ut hittar också snabbt till biltillverkarnas egna – ofta lättnavigerade – hemsidor som de tvingas tillhandahålla. Så vill Miljöpartiet också ha det för flyget! Utifrån en lättförståelig skala ska det framgå i all annonsering och vid bokning av flygresa hur många ton koldioxid flygresan orsakar. Detta ska också tydligt framgå vid biljettköpet.

Omställningen av flyget behöver samma palett av åtgärder som det redan arbetas med inom vägtrafiken. Nu ses det närmast som en självklarhet att vi som samhälle på en och samma gång behöver jobba för minskad efterfrågan på transporter, byte av transportslag, effektivare fordon, ökad inblandning av biodrivmedel och fler eldrivna transporter.

Ingen påstår längre att enbart ”ny teknik” kommer att räcka för att lösa den jätteutmaning som vägtrafikens utsläpp innebär. Men när det däremot kommer till flygets utsläpp av växthusgaser är det många som hoppas att problemet på något magiskt sätt kommer att klaras av utan att någon av oss egentligen ska behöva anstränga sig. Miljöpartiet lyssnar på forskningen och då är det självklart att vi måste jobba både med teknikskifte och beteendeförändringar.

Det finns många positiva sidor av att resa, uppleva andra kulturer, få nya intryck, lära oss nya språk, vila eller bara få njuta av lite sol och värme när vi bor i ett land där det är både kallt och mörkt en ganska stor del av året. Självklart ska vi fortsätta att resa! Vi kan till och med resa mer! Men ska vi klara klimatet måste vi flyga mindre, med mer eftertanke. Det är dags att också flygbranschen tar ansvar för en sådan utveckling.

DN Debatt.1 april 2018

Debattartikel

Isabella Lövin (MP), språkrör:
”Ge Swedavia i uppdrag att minska svenskars flygresande”

Repliker

Penilla Gunther (KD), riksdagsledamot, näringspolitisk talesperson:
”Miljöpartiets dubbelmoral om flygskatten”

Slutreplik från Isabella Lövin (MP):
”KD vill rea ut jordens resurser till lägsta pris”

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.