Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Grön omställning måste ske med schyssta arbetsvillkor”

Den 29 november kommer manifestationer med bland annat fackföreningar och miljöorganisationer att hållas i Sverige och världen för en kraftfull klimatpolitik på FN:s klimatmöte i december. Bilden är från Peoples Climate March i New York förra året.
Den 29 november kommer manifestationer med bland annat fackföreningar och miljöorganisationer att hållas i Sverige och världen för en kraftfull klimatpolitik på FN:s klimatmöte i december. Bilden är från Peoples Climate March i New York förra året. Foto: Murray Head, Splash News

Klimatet en rättvisefråga. En grön omställning är nödvändig och kan, med rätt styrmedel, gå fort. Arbetstagarna har mycket att vinna – men trygghetssystemen måste byggas ut liksom program för omskolning för de som annars riskerar att förlora jobbet när fossila bränslen fasas ut, skriver representanter för miljörörelse och fackförbund.

Havsytan stiger och redan i dag lider människor av klimatförändringarnas effekter. Byggandet och skogsindustrin kan ta täten i den omställning som krävs för att stoppa den globala uppvärmningen – och samtidigt skapa miljontals nya jobb. Nu går fackföreningar och miljöorganisationer ut med gemensamma krav på en bygg- och investeringspolitik som sätter en hållbar framtid före kortsiktiga vinstintressen.

Juli i år var den varmaste månaden som någonsin uppmätts i världen sedan mätningarna började år 1880. Enligt forskarna har vi bara några år på oss att påbörja de kraftfulla utsläppsminskningar som krävs för att bromsa höjningen av jordens medeltemperatur.

Som alltid är det de fattigaste och mest utsatta som drabbas först. Tusentals människor befinner sig just nu på flykt undan jättetyfonen Koppu som drog in över norra Filippinerna i början av oktober och antalet så kallade klimatflyktingar väntas stiga de närmaste åren. I Latinamerika vittnar småbrukare och urfolk om förlorade skördar på grund av klimatförändringarna. Också många av bygg- och hotellarbetarna med slavkontrakt i Gulfstaterna är före detta lantbrukare som tvingats söka jobb utomlands då torka förstört deras skördar.

En studie från den kanadensiska organisationen Blue Green visar att investeringar i infrastruktur för förnybar energi skapar sex till åtta gånger fler jobb än om samma summa investeras i energi baserad på fossila bränslen.

För oss handlar klimatfrågan i grunden om rättvisa och solidaritet. Inte heller i Sverige har vi varit förskonade från stormar, översvämningar och bränder som är precis de företeelser klimatforskarna varnar för. På sikt hotas också vår livsmedelsförsörjning, våra jobb och vår trygghet. Vi har både ett moraliskt ansvar och ett egenintresse av att agera nu.

Om vi ska klara av att minska utsläppen så mycket som behövs måste vi börja ställa om hela vår ekonomi i en mer hållbar riktning och aktivt styra investeringarna till en grön omställning. Detta behövs inte minst vad gäller bostäder och byggande. Enligt internationella energirådet IEA kommer minst en tredjedel av världens utsläpp från byggnader.

En ny rapport från det globala facket för byggnads- och träindustrin BWI (Building and Wood Workers’ International) visar att en grön omställning av bygg-, skogs- och träindustrierna är fullt möjlig. En sådan omställning skulle dessutom kunna skapa mängder av nya och hållbara jobb. Till exempel skulle en aktiv politik för att miljöanpassa bostadshus och andra byggnader skapa två miljoner nya jobb inom EU, enligt beräkningar från Europeiska kommissionen.

En studie från den kanadensiska organisationen Blue Green visar dessutom att investeringar i infrastruktur för förnybar energi skapar sex till åtta gånger fler jobb än om samma summa investeras i energi baserad på fossila bränslen. Arbetstagare har alltså mycket att vinna på en grön omställning – men för att omställningen ska ske rättvist måste också de sociala trygghetssystem byggas ut liksom program för omskolning och återanställning för de som annars riskerar att förlora sina jobb när de fossila bränslena fasas ut.

För att minska klimatpåverkan måste vi så snart som möjligt ersätta fossila energikällor med förnybara. Tekniken är i dag så avancerad och billig att en samhällsomfattande omställning till 100 procent förnybar energi skulle kunna gå fort om bara rätt investeringar görs. Men en omställning kommer inte ske av sig själv, eftersom de stora energibolagen fortfarande baserar sin produktion på fossila bränslen i stora produktionsenheter och därför tjänar mer på att elda med kol, gas och olja än lokalt producerad och billig förnybar energi. Därför behöver vi politiska styrmedel som högre skatter på fossila bränslen och ökade stora offentliga investeringar i sol- och vindkraft.

Vid sidan av utbyggnaden av förnybara energislag är energieffektivisering en av de viktigaste åtgärderna för att klara klimatmålen. Just inom bostads- och byggsektorn finns stora potentialer för energieffektivisering, såväl i nybyggnation som i renoveringar.

Investeringar är nödvändiga både för att göra befintliga bostäder mer energieffektiva, bygga bort bostadsbristen och rusta upp miljonprogrammen i våra storstadsregioner. Att bo och leva miljövänligt ska inte vara ett livsstilsval för en urban elit, det borde vara en rättighet för alla.

En del av lösningen är att börja använda mer lokala byggnadsmaterial. Här i Sverige kan vi börja bygga mer i trä. Med hållbara brukningsmetoder kan skogsbruket dessutom bidra till att minska klimatförändringarna och gynna den biologiska mångfalden. Växande skog och träprodukter binder kol. Genom hållbart skötta skogar får vi mer virke till fler bostäder i trä och bidrar samtidigt till att minska koldioxidutsläppen. Samtidigt skulle detta skapa fler jobb i skogs- och träindustrin i orter där arbetslösheten i dag är hög.

På kort sikt innebär omställningen mot ett mer hållbart samhälle att regeringen måste våga låna till viktiga samhällsinvesteringar och överge ”krona för krona”-principen. Det innebär också att vi måste våga säga nej till eller omförhandla frihandelsavtal om de riskerar att slå undan benen för framtida klimatinvesteringar eller regler för att skydda miljö och fackliga rättigheter.

Inför FN:s klimatmöte i Paris i början av december i år är det viktigare än någonsin att vi tar ställning för klimatet och för vår framtid. Den 29 november i år kommer manifestationer hållas runt om i Sverige och världen för att visa det folkliga stödet för en kraftfull klimatpolitik.

Vi behöver en politik för fler jobb med schysta arbetsvillkor som samtidigt tar klimathotet på allvar. Därför kräver vi att:

Regeringen sätter upp tydliga mål för en hållbar omställning till förnybara energikällor baserade på sol, vind, vatten och bioenergi. Stödet till förnybara investeringar måste öka och Sverige bör ha förutsättningar att ställa om till 100 procent förnybart senast år 2030.

En aktiv politik med investeringsstöd för att rusta upp och miljöanpassa bostadshus där de boendes sociala rättigheter samtidigt tillvaratas.

Att all offentlig upphandling av träprodukter ska säkerställa att det som köps in kommer från hållbart förvaltade skogar.

Att den svenska regeringen gör allt för att få till ett ambitiöst, rättsligt bindande och globalt klimatavtal för att hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt. Avtalet måste se till att de globala utsläppen av koldioxid upphör fram till 2050.

Att regeringen ställer krav på att införa åtagande för en rättvis omställning (”just transition”) i klimatavtalet – det vill säga en omställning från fossila bränslen som sätter arbetstagares rättigheter och människors rätt till försörjning i fokus med schyssta arbetsvillkor, social trygghet och ekonomisk rättvisa som grund.

Läs mer. Fler debattartiklar på DN Debatt

”Fel öka lönerna snabbare för att nå inflationsmålet” Våra främsta mål är ökade reallöner, fortsatt utbyggnad av deltidspension/flexpension, en ny partsgemensam modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö, skrev ordförandena för industrifacken den 29 oktober. 

• ”Låt avgifter och försäljning av vägar betala utbyggnad” Låt AP-fonderna placera pengar i infrastrukturprojekt, se över möjligheten att sälja vissa vägar och va-system, skrev Infrastrukturkommissionen den 28 oktober. 

• ”Tidigare jobbstart viktigare än senare pensionsålder” Pensionsgruppen kan inte bara titta på en höjd lägsta ålder för uttag av allmän pension, skrev ekonomerna Eva Adolphson och Annika Creutzer den 27 oktober. 

 

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.