Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-02-01 12:45

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/debatt/gron-teknik-ar-nodvandig-men-inte-tillracklig/

DN DEBATT REPLIKER

DN Debatt Repliker. ”Grön teknik är nödvändig men inte tillräcklig”

REPLIK DN DEBATT 31/12.

Thomas Hahn och Anders Wijkman, klimatdebattörer: Ny teknik leder till att mindre energi och råvaror används. Men när köpkraften ökar äts vinsterna upp.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

Alf Hornborg hävdar att den pågående gröna omställningen i Europa (globala nord) är otillräcklig eftersom den endast flyttar problemen till globala syd (utvecklingsländer). Vi menar att Hornborg har rätt på en avgörande punkt: Det räcker inte med ett grönt teknikskifte. Men analysen haltar samtidigt.

Dels är handeln inom globala nord betydligt större än mellan nord och syd, dels kan världen inte enkelt delas upp i kategorierna rika och fattiga länder. Nära 75 procent av världsbefolkningen återfinns i dag i medelinkomstländer – länder där standardökningen varit påtaglig. Materiellt sett har de alltså vunnit på globaliseringen, den är inget nollsummespel. Samtidigt är det ett faktum att utvecklingen i dessa länder är ekologiskt ohållbar, precis som i Europa.

Även om gränsen mellan globala nord och syd är flytande är det ett faktum att låginkomstländer i mycket begränsad utsträckning förädlar sina naturresurser. Därmed är de lågavlönade råvaruproducenter i det globala kapitalistiska produktionssystemet. En mer rättvis handel utan social och ekologisk dumpning vore naturligtvis mycket önskvärt.

Världen kan inte enkelt delas upp i kategorierna rika och fattiga länder.

Den gröna tekniken är helt nödvändig i den omställning av samhället i mer miljö- och klimatvänlig riktning som förestår. Men den är långt ifrån tillräcklig. Introduktionen av ny teknik leder regelmässigt till att användningen av energi och material minskar. Men när köpkraften ökar äts vinsterna upp.

Faktum är att materialanvändningen följer bnp med kuslig precision såväl globalt som i EU och Sverige. När köpkraften ökar går vi kanske mer på teater och konsert men vi lyxrenoverar också kök och badrum, reser mer och köper mer mat – med stort svinn – kläder och elektronik. Någon frikoppling mellan tillväxt och resursanvändning är hittills inte skönjbar.

Problemet är att det är överexploateringen av naturresurserna bland höginkomstländer – och höginkomsttagare i både medel- och låginkomstländer – som ligger bakom kriserna för såväl klimat som biologisk mångfald. Den enda lösningen är att reducera rika länders – och individers – överkonsumtion av naturresurser och samtidigt ge utrymme för fattiga människor att öka sin, en nödvändighet för att lämna fattigdomen bakom sig.

Välfärd bör i framtiden inte främst handla om ökad materiell konsumtion utan om mer trygghet och psykisk hälsa, minskat utanförskap, mindre stress, kulturella och naturupplevelser, mer förutsägbar fritid (kortare arbetstid), med mera. Övergången bör kombineras med en förutsättningslös analys av hur våra olika materiella behov kan tillgodoses på ett sätt som tar i anspråk långt mindre naturresurser än i dag.

Att ersätta linjära produktionsmodeller med cirkulära blir en viktig del av lösningen. EU:s gröna giv erbjuder en dynamisk ram för arbetet. Sverige har som ordförandeland första halvåret 2023 goda möjligheter att driva på.

Ämnen i artikeln

Klimatet

Kommentarsfältet stänger. Nu finns inte längre möjligheten att kommentera artiklar på DN. Vi hoppas att ni som uppskattat att kommentera artiklar ändå fortsätter att engagera er i vår journalistik, och tar debatten vidare på andra vis. Tack alla läsare för ert engagemang!

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt