Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Hälften av stockholmarna är beroende av bil”

Urbaniseringen gör inte bilen onödig. En ny form av urban bilism kommer att växa fram med bilpooler och olika former av hyrupplägg och taxitjänster, skriver Anna Wersäll på Stockholms handelskammare.

Fyra forskare beskrev på DN Debatt i söndags hur bilen kommer att spela ut sin roll i den allt tätare moderna storstaden. Beskrivningen av en stad där bilen blir allt mindre viktig som
transportmedel och där en tät bebyggelse ökar förutsättningarna för en väl fungerande storstad stämmer bra med Handelskammarens bild av hur Stockholm bör fortsätta att utvecklas.

Det innebär dock inte att stadsbor inte kommer att behöva tillgång till bil i framtiden. En ny form av urban bilism kommer förmodligen att växa fram. Det kan handla om bilpooler, hyrupplägg eller olika typer av taxitjänster. Vi ser också hur företagen i allt högre grad prioriterar goda kollektivtrafiklägen framför bra biltillgänglighet. Forskarna gav dock en alltför inskränkt bild av verkligheten och missade dessutom att dra några konkreta slutsatser av sitt resonemang.

Sverige är ett land med stora avstånd. Även Stockholms län inrymmer många delar som är och kommer att förbli ­ glest bebyggda och där bilen spelar en avgörande roll för de människor som bor och verkar där. Att utgå ifrån att Sverige och Stockholm bara består av innerstad och tunnelbaneförorter är att stoppa huvudet lite väl långt ner i sanden. För att Stockholms innerstad ska kunna avlastas från biltrafik måste självfallet kringfartslederna byggas ut, framför allt Förbifarten och Östlig förbindelse. Det är den absolut viktigaste åtgärden. Om inte det görs kommer den trafik som måste ta sig mellan regionens olika delar
fortfarande belasta Strandvägen, Skeppsbron och Slussen.

Det är helt riktigt att biltrafiken minskar i Stockholms innerstad och har gjort så under lång tid. Men i många delar av regionen ser vi ingen sådan minskning.

Inte heller när det gäller bilinnehavet kan man se någon märkbar minskning det senaste årtiondet. För något år sedan frågade Handelskammaren boende i Stockholms innerstad och närförorter hur de såg på bilinnehav och bilanvändning. Undersökningen bekräftade bilden att allt färre är beroende av bil för sina dagliga arbetsresor. Däremot för andra resor kopplade till fritiden. För att åka till landet eller skjutsa barnen till fritidsaktiviteter behöver nära hälften av stockholmarna fortfarande bil. De flesta i vår undersökning kunde inte tänka sig att bo i ett bostadsområde där det inte går att ha bil.

Även om det går allt bättre att leva sitt liv i storstaden utan dagligt bilåkande kommer bilen nog för all framtid att behöva ta plats i staden. Däremot är det inte givet att alla måste ha sin egen bil. Från politiskt håll skulle mycket mer kunna göras för att uppmuntra och underlätta för fler bilpooler. En sådan åtgärd vore att upplåta fler parkeringsplatser för bilpoolsbilar.

Framför allt måste kapacitet, turtäthet och pålitlighet i kollektivtrafiken förbättras. Och det görs bäst genom att bygga ut tunnelbanenätet. Stockholmsförhandlingens förslag till nya tunnelbanelinjer får inte bli en slutpunkt utan måste vara början på ett kontinuerligt arbete för en kraftfull förbättring av Stockholmsregionens kollektivtrafik.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.